Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (IIEŞP) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei reprezintă unul din principalele centre academice din ţară, axat de desfăşurarea cercetărilor în sfera ştiinţelor sociale. IIEŞP este succesorul de drept al primelor structuri de cercetare în domeniu, organizate în capitala Republicii Moldova în anii 50-60.

Pe parcursul anilor, evoluţia instituţiei a cunoscut mai multe reorganizări, funcţionând ca Institut de Filozofie, Sociologie şi Drept, apoi, Institut de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, iar din ianuarie 2009 – cu denumirea sa actuală.

De la începuturile sale Institutul a manifestat un interes aparte pentru desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice pluridisciplinare, abordând problematica tranziţiei de la totalitarism la democraţie, instituirii statului de drept, sistemului politic contemporan al Republicii Moldova, dezvoltării pluralismului politic, societăţii civile, proceselor sociale şi demografice.

În conformitate cu structura sa actuală (cinci subdiviziuni de cercetare: Ştiinţe Politice, Studii Europene, Sociologie, Filosofie, Demografie), activităţile principale ale colaboratorilor Institutului constau în realizarea de proiecte de cercetare vizând: interacţiunea dintre stat şi societatea civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice; examinarea oportunităţilor de valorificare a opţiunii de integrare europeană a Republicii Moldova; evoluţia stratificării sociale în condiţiile transformării societăţii; impactul modificării structurii demografice a populaţiei asupra dezvoltării socio-economice, tendinţele axiologice în societatea contemporană. Rezultatele cercetărilor efectuate sunt prezentate în numeroase publicaţii (monografii, studii, articole în culegeri şi reviste ştiinţifice), la conferinţe, colocvii şi simpozioane naţionale şi internaţionale, organizate atât de Institut, cât şi în colaborare cu partenerii din străinătate.

IIEŞP realizează Programe de doctorat în domeniul ştiinţelor politice, filosofiei, sociologiei, demografiei.

Sub egida Institutului sunt editate două reviste ştiinţifice: Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice şi Law and Politology (ultima – în parteneriat cu instituţiile academice din Georgia şi Azerbaidjan).

Institutul dezvoltă relaţii de cooperare cu centre universitar-academice din România, Turcia, Italia, Franţa, Portugalia, Rusia, Ucraina, Bielarus.

O preocupare permanentă a IIEŞP este asigurarea unei implicări directe în viaţa societăţii moldoveneşti prin efortul de a dezvălui tendinţele esenţiale ale proceselor actuale social-politice şi spirituale, de a căuta şi propune răspunsuri pertinente la întrebările care frământă societatea.

Academician A. Roşca

Cercetător ştiinţific I. Malai