12767822_10207459541921058_1532146500_oDepartamentul Ştiinţific al Institutului în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului a fost creat în anul 1988 fiind condus de la întemeiere de directorul pe stiinţă, Dl Petru Stratulat. Actualmente, în cadrul Departamen-tului activează 5 laboratoare: Obstetrică şi Ginecologie, Perinatologie, Pediatrie, Neuropediatrie şi Neurofetologie, Corecţie chirurgicală a viciilor congenitale la copii şi 2 secţii ştiinţifice: Imunologie şi Microbiologie, Morfopatologie.
Obiectivele de bază ale cercetărilor efectuate se axează pe reducerea indicilor morbidităţii şi mortalităţii materne, perinatale, infantile, precum şi a invalidităţii copiilor din republică, inclusiv, formarea şi menţinerea potenţialului ştiinţific, prin participarea activă în procesul de pregătire şi perfecţionare a cadrelor medicale, pentru necesităţile sferei ştiinţei şi inovării, precum şi ale invăţămîntului superior.
Profilul ştiinţific al instituţiei – sănătatea mamei şi copilului, precum şi direcţia strategică „Biomedicină, farmaceutică, menţinerea şi fortificarea sănătăţii” sunt determinate în sfera ştiinţei şi inovării, în conformitate cu priorităţile Statului, aliniindu-se la progresele ştiinţei medicale. In ultimii 5 ani, Departamentul a implementat 8 proiecte instituţionale şi 7 proiecte internaţionale. Actualmente sunt în proces de implementare următoarele 4 proiecte:2014)
– Aspecte clinico-experimentale în dezvoltarea intrauterină şi a factorilor ce influenţează asupra sistemului nervos la făt.
– Specificul evoluţiei infecţiei la nou-născutul prematur şi dezvoltarea metodelor de prevenire a complicaţiilor infecţioase.
– Elaborarea conduitei integrate a maladiilor atopice la copii.
– Factorii funcţionali şi imunohistochimici de diagnostic şi aportul acestora în tratamentul disfuncţiilor neurodisplastice digestive la copii.
În perioada 2006-2009 Laboratorului Perinatologie i s-a decernat titlul de Centru colaborativ OMS „Promovarea tehnologiilor oportune în asistenţa perinatală”.
Calitatea avansată a conceptelor, metodelor şi tehnologiilor elaborate a fost menţionată cu: a) premiul şi medalia de aur de Inventator remarcabil „The WIPO Medal for Out-standing Woman Inventor” la Expoziţia Internaţională Specializată a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală Geneva-Chisinäu (2000), b) 9 medalii obţinute la expoziţii şi saloane internaţionale şi naţionale, din care 4 medalii de aur, c) 16 diplome şi distincţii speciale.
Rezultatele realizărilor stiinţifice au fost înalt apreciate în procesul de acreditare a activităţii ştiinţifice, Departamentul de Ştiinţă obţinînd recent (2012) calificativul de organizaţie cu recunoaştere internaţională.
Departamentul colaborează cu organizaţii similare de peste hotare: Institutul de Perinatologie, Birmingham, Marea Britanie; Spitalul Universitar din Geneva şi Institutul Tropical şi de Sănătate Publică, Basel, Elveţia; Universitatea de Medicină din Vilnius, Lituania, Federaţia Internaţională de Obstetrică şi Ginecologie în cadrul proiectului „Salvarea mamelor şi copiilor” (2006-2010); cu Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă”, Iaşi, România; ICŞ Obstetrică şi Cinecologie „D. Ott”, Laboratorul de diagnostic prenatal şi postnatal al maladiilor la copii, Sankt-Petersburg, Rusia, Centrul Pertinatal şi de Medicină Reproductivă, Perugia, Italia. Au fost trasate unele direcţii de eventuală colaborare cu Diviziunea de Expertiză a Biroului Cooperării Internaţionale, Centrul Medical Internaţional al Japoniei.
Cercetätorii stiinţifici au fost implicaţi în activitäţi de expertiză internaţională a protocoalelor clinice la solicitarea Biroului OMS şi Ministerului Sănătăţii din Tadjichistan şi dezvoltarea sistemului regionalizat de perinatologie la solicitarea UNFPA, Cazahstan şi altor organizaţii.

Contact:
Republica Moldova
mun. Chişinău, str. Burebista 93
tel/fax: +373 2252-11-71
web: www.mama-copilul.md