Universitatea Tehnică a Moldovei, în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, realizează proiectul transfrontalier IntelWastes – VALORIZAREA INTELIGENTĂ A DEȘEURILOR INDUSTRIALE AGROALIMENTARE, finanțat de Uniunea Europeană, Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 -2020.   Perioada de  desfășurare a proiectului (18 luni): septembrie 2020 – februarie 2022.  Proiectul se desfășoară cu implicarea companiilor din sectorul agroalimentar. Numărul EMS ENI al proiectului este 2SOFT / 1.2 / 83.

În perioada Noiembrie 2020 – Mai 2021 a fost elaborat un chestionar în scopul valorificării situației în domeniul prelucrării deșeurilor agroalimentare și a fost realizat un sondaj în rândul agenților economici din domeniul agroalimentar din Republica Moldova și România. Printre cele 12 întrebări cheie putem menționa: dacă există interes din partea agenților economici cu privire la separarea deșeurilor; dacă există un management al deșeurilor în cadrul întreprinderii; dacă are loc evidența costurilor deșeurilor; dacă agenții economici au nevoie de suport în direcția dată etc.

În perioada de referință la sondaj au participat 30 de întreprinderi: 25 companii din Republica Moldova și 5 companii din România. Din numărul total de întreprinderii chestionate, 21 sunt din domeniul vinificației, 7 din domeniul prelucrării fructelor și legumelor și 2 din alt domeniu agroalimentar.

Importanța dezvoltării valorificării inteligente a deșeurilor în sectorul agroalimentar a fost susținută de 21 companii, care au răspuns că ar avea nevoie de un astfel de suport în această direcție.

Baza de date a proiectului IntelWastes poate fi accesată pe următorul link: https://intelwastes.utm.md/database/