Dr. Valerie MOCK, expert SUA, specialist Fulbright, a purtat un dialog productiv cu administrația Facultății Inginerie Economică și Business și rectorul Universității Tehnice a Moldovei, dr. hab., prof. univ. Viorel BOSTAN, în cadrul căruia a trecut în revistă rezultatele obținute în cadrul recentului stagiu desfășurat la UTM și a creionat perspectivele de colaborare a FIEB cu universitățile americane.

Expert notoriu în domeniul managementului, având o vastă experiență în managementul  universitar și cel corporativ, dna dr. Valerie MOCK a realizat un important stagiu de o lună de zile la Facultatea Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei, desfășurând cu succes un set de activități prevăzute în  cadrul proiectului Fulbright.

În cadrul întrevederii cu rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și administrația FIEB – decanul, conf. univ., dr. Rafael CILOCI, conf. univ., dr. Rina ȚURCAN, șef Departament Economie și Management, și conf. univ., dr. Veaceslav BÂRDAN, șef Departament Teorie Economică şi Marketing, dna Valerie MOCK a trecut în revistă activitățile desfășurate în cadrul stagiului la UTM:  a ținut un ciclu de prelegeri la treptele Licență și Master, a elaborat un plan strategic de internaționalizare la FIEB, în colaborare cu universitățile americane, iar în comun cu cadrele didactico-științifice ale Facultății au fost conturate profilurile acestora – domeniul de interes științifico-didactic, potențialul, dar și background-ul FIEB, fapt ce ar permite stabilirea traseului individual de colaborare cu partenerii din SUA.

Rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a  evidențiat evoluția diverselor activități desfășurate la UTM, necesitatea utilizării instrumentelor TIC în formarea specialiștilor și, în particular, a economiștilor, importanța colaborării pe plan internațional, fapt ce determină noi valențe și perpective pentru dezvoltarea UTM.

Ca urmare a acestui proiect, au fost identificate noi oportunități de dezvoltare la FIEB cu suportul universităților partenere din SUA – Western Whashington University și Suffolk University – o șansă importantă care urmează a fi valorificată în perioada imediat următoare.