Zona Economică Liberă “Ungheni – Business” are o poziţionare geografică favorabilă, fiind situată în partea centrală de vest a Republicii Moldova, la hotar cu România, ceea ce oferă un avantaj investiţional deosebit, cu condiţii favorabile de afaceri îndreptate spre Uniunea Europeană. Mai mult ca atât, Zona Economică Liberă “Ungheni – Business” se află la intersecţia celor mai importante căi rutiere și feroviare, care leagă ţările din UE și CSI, cu care Moldova are semnate acorduri de liber schimb. 

Datorită celor menţionate mai sus, dar și facilităţilor fiscale și vamale pe care le oferă legislaţia Republicii Moldova pentru zonele libere, investitorii beneficiază de un spectru larg de avantaje pentru dezvoltarea afacerilor între pieţele de Vest şi Est, cum ar fi:

 • TVA la cota zero;
 • Scutire de impozit de venit pentru o perioadă de 3 (5) ani în cazul investițiilor de 1 (5) mil USD;
 • Pentru mărfurile (serviciile) produse în zona liberă și livrate la export impozitul pe venit constituie 6%, din alte activități desfășurate în ZEL – 9%, pe când agenții economici în Republica Moldova achită impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător în mărime de 12%.
 • Mărfurile introduse în sau scoase din zona liberă sunt scutite de accize și taxe vamale. Se achită doar procedurile vamale, care constituie 0,1% din valoarea în vamă a mărfii.
 • În cazul modificării legislației fiscale sau vamale care înrăutățesc activitatea rezidenților, aceștia beneficiază de garanții de stat de 10 ani, perioada în care pot activa conform prevederilor legale valabile până la data punerii în aplicare a noilor legi.
 • Rezidenții zonei libere pot transmite mărfurile unul altuia fără perfectarea declarației vamale, doar în baza documentelor de însoțire. 
 • Rezidenții au posibilitatea să introducă zilnic mărfuri autohtone în scopuri necomerciale, având valoarea totală indicată în documentele de însoțire, care nu va depăși 500 Euro, fără perfectarea declarației vamale. 

Alte avantaje sunt:

 • Rezidenții care au obținut statut de Operator Economic Autorizat (AEO) sau Exportator Aprobat au prioritate la trecerea hotarului cu UE;
 • Rezidenții au posibilitatea de a efectua transferuri între ei nu doar în valuta națională, dar și străină;
 • Amplasarea postului vamal pe teritoriul zonei libere, ceea ce permite reducerea timpului la efectuarea operațiunilor vamale;
 • Acces la cale ferată de tip european și rusesc;
 • Dispunem de platforme industriale libere pentru potențiali investitori sub formă de terenuri și hale de producere.

În prezent în ZEL „Ungheni-Business” activează 49 de companii rezidente din diverse domenii, cum ar fi: electric și electronic, confecții, automotive, textile, mobilier, construcții, prestări servicii, comerț extern ș.a., având și cea mai mare varietate de produse fabricate și comercializate în raport cu alte zone libere din țară, ca de exemplu: covoare, fire de lână și sintetice, mobilă, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, lacuri și vopsele industriale și pentru autovehicule, cabluri și cablaje electronice/electrice, echipamente pentru automobile, materiale termoizolante și hidroizolante din polistiren extrudat, produse petroliere etc. Investițiile provin atât din țară, cât și de peste hotare, cum ar fi din Țările de Jos, Cipru, Italia, Franța, Belgia, Federația Rusă etc. Este de menționat, că criza pandemică, urmată de criza energetică, când tarifele la resursele energetice și gazele naturale au crescut semnificativ, precum și majorarea costurilor logistice, au avut un impact negativ asupra activității rezidenților. Războiul din Ucraina a lovit direct economia Republicii Moldova, deoarece relațiile noastre comercial-economice sunt foarte conectate atât la export, cât și la import. Prin urmare, companiile producătoare din zona liberă au pierdut piața de desfacere din această țară, fiind una strategică. Dar, pe de altă parte, provocările din ultimii ani i-au orientat pe rezidenți spre optimizarea activității, automatizarea proceselor de producere, abordarea și implementarea proiectelor de eficiență energetică, cercetarea și penetrarea altor piețe etc. Administrația zonei libere este în dialog permanent cu companiile rezidente, ne implicăm direct în examinarea și soluționarea provocărilor cu care se confruntă. De asemenea, dat fiind faptul, că am extins teritoriul zonei libere cu 100 ha, ne propunem să dezvoltăm infrastructura tehnico-edilitară cu suportul Autorităților Publice Locale și partenerilor externi. Mai mult ca atât, toată documentația tehnică a rețelelor de energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare, a drumurilor de acces și a halelor de producere au fost deja elaborate. Prin urmare, suntem în căutarea dezvoltatorilor imobiliari pentru implementarea proiectelor date. De asemenea, îndemnăm investitorii să vină în Zona Economică Liberă “Ungheni – Business”, una dintre cele mai atractive zone libere ale Republicii Moldova, fiindcă doar aici proiectele economice au șanse reale de succes.