Interviu cu Serghei Nastas Director general Poșta Moldovei …

 

Ce raprezinta Poșta Moldovei?

ÎS “Poşta Moldovei” este o entitate de stat, cu o experienţă de circa 20 de ani pe piaţa de servicii al Republicii Moldova, timp în care a înregistrat un trend crescător şi în continuă dezvoltare, fiind un partener stabil şi de încredere pentru clienţi cît şi pentru furnizorii de servicii şi produse.

Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” a fost fondată la 1 aprilie 1993, în rezultatul divizării sectorului comunicaţiilor poştale de cel al telecomunicaţiilor. Este operator naţional, care prestează servicii poştale, reprezentat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Fiind cel mai mare operator de profil din Moldova, întreprinderea oferă un larg spectru de servicii poştale şi financiare pe întreg teritoriul ţării, dispunând de o reţea teritorială de 1146 de oficii şi agenţii poştale, 37 de filiale, prestând servicii poştale cetăţenilor în 1527 localităţi ale ţării.

    • Care sunt activităţile pe care le prestează, în prezent, Poşta Moldovei?

În conformitate cu prevederile Legii Poştei, Strategiei Poştale a Republicii Moldova, precum și în concordanţă cu și cerinţele Uniunii Poştale Universale, Î.S. „Poşta Moldovei” asigură prestarea serviciilor poştale universale la nivelul intregii ţări. În afară de serviciile de bază, corespondenţa şi coletele, Î.S. “Poşta Moldovei” mai oferă servicii de încasare a plăţilor, începând cu servicii comunale şi terminând cu distribuirea indemnizaţiilor şi alocaţiilor sociale de stat la nivelul întregii ţări. La fel, o funcţie de bază este distribuirea pensiilor şi distribuirea presei.

  •              Există vre-un plan sau strategie de ameliorare a serviciilor la această instituție de interes naţional?

Întru sporirea gradului de satisfacţie pentru serviciile prestate, și conform Planului de dezvoltare a Î.S. “Poşta Moldovei” pe anii 2013-2016, aprobat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Î.S. “Poşta Moldovei” a reînnoit parcul auto cu automobile noi de marca VW Caddy,  VW Transporter și Mercedes. Noile unități de transport dispun de sisteme de localizare GPS și sunt destinate să ajute la eficientizarea transportării corespondenţei şi coletelor poştale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Autoturismele au fost achiziționate din Germania și au fost repartizate Centrelor de poştă raionale. Actualmente, Î.S. „Poşta Moldovei” parcurge o etapă de reformări importante, orientîndu-se și spre lărgirea spectrului de servicii prin implementarea serviciilor competitive, moderne, netradiţionale domeniului poştal.

  • Care  sunt direcțiile de bază parcurse de Poșta Moldovei?

Lansarea Serviciului Curier Rapid, ce asigură transportarea și distribuirea sigură și rapidă a oricăror tipuri de trimiteri, indiferent de greutate şi volum pe întreg teritoriu Republicii Moldova. Odată cu lansarea serviciului, Î.S. „Poşta Moldovei” a procurat automobile dotate cu sisteme GPS și echipamente moderne pentru preluarea comenzilor și monitorizarea electronică a livrării prin intermediul web aplicației.Noile automobile sunt dotate cu sisteme GPS şi echipamente moderne de preluare a comenzilor. Pentru creşterea siguranţei, clientul va putea urmări online traseul expediţiei sale dotate cu sisteme GPS şi echipamente moderne de preluare a comenzilor. Pentru creşterea siguranţei, clientul va putea urmări online traseul expediţiei salNoile automobile sunt dotate cu sisteme GPS şi echipamente moderne de preluare a comenzilor. Pentru creşterea siguranţei, clientul va putea urmări online traseul expediţiei sale. Noile automobile sunt dotate cu sisteme GPS şi echipamente moderne de preluare a comenzilor. Pentru creşterea siguranţei, clientul va putea urmări online traseul expediţiei sale. Implementarea serviciilor moderne de plată – prestarea serviciilor financiare. Recent, Î.S. „Poşta Moldovei” a devenit prima deținătoare a Licenței pentru prestarea serviciilor de plată din Republica Moldova, eliberată de Banca Națională a Moldovei, în conformitate cu Legea cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, ce permite dezvoltarea și implementarea unor servicii de plată atît clasice cît și noi, și efectuarea transferurilor băneşti în valută.

  • Care sunt perspectivele de întreținere a relației cu alte țări?

Activitatea poștală înternațională a întreprinderii, de-a lungul timpului este şi rămâne a fi una activă, menită să întreţină şi să consolideze relaţii de colaborare atât cu organismele internaţionale, cât şi cu administraţiile poştale străine, urmărind să îmbunătăţească standardele şi calitatea serviciilor pe care le oferă.

logo

În acest context, Î.S. „Poşta Moldovei” a semnat un Acord de Colaborare cu Poșta Italiei privind transferurile de mandate poștale urgente la un comision foarte mic. Astfel, din 6 octombrie, cetățenii Moldovei care se află în Italia, vor putea trimite acasă pînă la 1000 de euro prin intermediul oficiilor poștale din Italia, la un comision de numai 5 euro. Acest parteneriat unic dintre autoritățile poștale din Moldova și Italia, va oferi moldovenilor din străinătate posibilitatea să expedieze bani din orice oficiu poștal, doar în baza unui act de identitate. La rândul lor, beneficiarii din Republica Moldova vor putea ridica banii atât în lei, cât și în euro, de la orice oficiu al Poștei Moldovei – fie că este în Chișinău, la oraș sau la sat. Asemenea acorduri vor fi semntate în curînd și cu alte țări europene, precum Portugalia și Spania, ceia ce va contribui la modernizarea serviciilor poștale cît și dezvoltarea Î.S. „Poşta Moldovei” pe plan internațional.

  • Cum aveţi de gând să realizaţi o mai bună comunicare cu cetăţenii pe viitor?

La moment, Î.S. „Poşta Moldovei” este în procesul de căutare a unor soluții întru crearea Ghișeu Unic, un Centru de Informare și Deservire a populației, care să ofere cetățenilor posibilitatea de documentare și obținere a informației, posibilitatea de a solicita diferite acte de la instituțiile publice și de a le primi la domiciliu sau în incinta oficiului poștal,  cît şi comunicarea on-line cu instituțiile statului. Satisfacția clienților a fost și rămîne a fi unul dintre obiectivele primordiale ale întreprinderii, de aceea, pe viitor, Î.S. „Poşta Moldovei” îşi propune să rămână aceeaşi companie sigură, aproape de oameni şi dedicată serviciului public, care caută în permanenţă să vină în întâmpinarea nevoilor şi aşteptărilor clienţilor săi.