foto_new_profilMai întîi de toate ne permiteţi să Vă felicităm cu noua Dvs. funcţie. Suntem pentru „egalitatea posibilităţilor”, ne place ideea de a şti că Ambasadorul este o femeie, în special pentru calităţile sensibile prin care mereu se distinge femeia. Credeţi că aceasta este un avantaj, ţinînd cont de relaţiile particulare existente dintre Moldova şi Italia?

 Stela Stîngaci: Vă mulţumesc. Sunt şi eu pentru egalitatea şanselor. Nu agreez, însă, ideea contrapunerii dintre bărbaţi şi femei. Ceea ce contează e ca un ambasador să fie competent şi sensibil faţă de oameni. Cred că avantajul meu constă, în primul rînd, în faptul că, muncind anterior la Ambasadă timp de mai mulţi ani, am reuşit să cunosc destul de bine Italia şi pe italieni. Aceasta îmi facilitează enorm de mult activitatea. Pe de altă parte, 67% din comunitatea noastră din Italia sunt femei. Femeie fiind şi eu, îmi place să cred că le-aş putea înţelege şi apăra interesele mai bine decît un bărbat. Si apoi, după patru ambasadori bărbaţi, poate că şi venise timpul unei femei ambasador a Republicii Moldova la Roma.

  • Acordul recent semnat la Vilnius va favoriza anumite oportunităţi pentru ţara Dvs. Ce părere aveţi despre aceasta?

Acordul de Asociere deschide, într-adevăr, mari oportunităţi pentru Moldova şi cetăţenii săi. Acesta înseamnă dezvoltare economică, drumuri mai bune, mai multe investiţii, accesul liber al produselor moldoveneşti pe piaţa europeană care numără peste cinci sute milioane de consumatori şi peste douăzeci milioane de companii. Pentru cetăţeanul de rînd acesta înseamnă calitate mai înaltă şi preţuri mai ieftine la produsele de consum, ca rezultat al abolirii tuturor tarifelor vamale la import şi al creşterii concurenţei. Dar şi drepturi mai bine garantate, o justiţie mai dreaptă, mai puţină corupţie.În acelaşi timp, Acordul de Asociere înseamnă nu doar oportunităţi şi drepturi, ci şi multe obligaţii. Va trebui să transpunem legislaţia europeană, să facem reforme, să adoptăm standardele de calitate, întreprinderile noastre să devină competitive, să facem mediul investiţional mai atractiv.Acum sarcina autorităţilor şi a societăţii civile este de a comunica cât mai mult cu oamenii despre acest acord. Pentru a-i pregăti, a-i ajuta să valorifice aceste beneficii, dar şi pentru a le înlătura anumite temeri. Bunăoară, foarte multă lume crede că Acordul de Asociere este incompatibil cu Acordul de Liber Schimb pe care îl avem în cadrul Comunităţii Statelor Independente. Dar nu este aşa. Dimpotrivă, pe viitor am putea chiar exporta mai mult decît acum pe pieţele din est datorită standardelor şi calităţii mai înalte a produselor moldoveneşti.

  • Este bine cunoscut faptul că Italia trece prin unul din momentele cele mai grele din istoria sa. Prezenţa numeroşilor moldoveni în Italia este problematică. Cum credeţi că aţi putea proceda pentru a răspunde la exigenţele lucrătorilor?

Situaţia e complicată pentru italieni, dar e şi mai complicată pentru străinii din Italia, pentru moldoveni inclusiv. Raportul anual privind prezenţa moldovenilor în Italia pentru 2013, prezentat recent de către ministerul muncii şi politicilor sociale al Italiei, ne arată că anul trecut practic fiecare al treilea!!! moldovean din Italia şi-a pierdut locul de muncă. E grav. De aceea, împreună cu ministerul italian al muncii, promovăm deja proiecte de recalificare profesională şi reîncadrare în cîmpul muncii, cu atragerea fondurilor europene, în colaborare cu autorităţile italiene regionale şi locale, cu asociaţiile moldovenilor. Pe 3 aprilie, vom organiza împreună, la Veneţia, o reuniune cu genericul ”Comunitatea migranţilor moldoveni: integrare, muncă”, în cadrul căreia vom aborda aceste probleme. În acelaşi timp, îi informăm continuu pe concetăţeni despre iniţiativele autorităţilor noastre menite să faciliteze întoarcerea migranţilor în Moldova, cum sunt tîrgurile forţei de muncă, programul Pare 1+1, care prevede că statul dublează investiţia făcută de migranţi în economia moldovenească.

  • Majoritatea lucratorilor sunt femei. Nu credeţi că această funcţie impune să aveţi o atenţie şi o disponibilitate particulară faţă de aceste persoane?

Întradevăr, femeile noastre constituie două treimi din comunitatea moldovenilor din Italia. Muncă pe care o fac în familiile italiene, îngijiriea bătrinilor, a bolnavilor este nu doar fizic extenuantă, ci şi le supune unor stresuri psihice şi emoţionale enorme. La acestea, se adaugă grijile şi dorul pentru cei rămaşi acasă. Consecinţele sunt devastatoare. Multe din femeile noastre de aici sunt răpuse de boli, cancerul fiind pe primul loc. Doar în 2013 peste 50 decese. Evident că în această situaţie nu pot să nu fiu alături de ele. Încurajăm asociaţiile noastre din Italia care promovează proiecte de consiliere psihologică, reîncadrare socială, sensibilizare pentru sănătate. Duminică, pe 23 martie, de exemplu, voi participa la o întîlnire cu peste patruzeci moldovence unde vom discuta despre prevenirea maladiilor grave. E o iniţiativă organizată de Assomoldave în cadrul proiectului “Sănătatea înaintea muncii”, unde femeile noastre au posibilitatea de a face examene medicale şi a consulta gratuit medicii specialişti.

  • Există multe Asociaţii de moldoveni în Italia. Prin mandatul Dvs., ce oportunităţi poate oferi acestă prezenţă semnificativă?

Această prezenţă semnificativă îmbogăţeşte mult relaţiile dintre Italia şi Moldova. Le dă vigoare, intensitate. Totodată, reprezintă o sfidare şi o mare responsabilitate pentru mine. Rolul celor peste 40 de asociaţii ale moldovenilor pe întreg teritoriul Italiei devine tot mai important. Ele reprezintă nu doar nişte centre de agregare a concetăţenilor, de promovare a culturii, limbii, tradiţiilor noastre, aici, în Italia. Ele devin interfeţe importante în relaţiile cu autorităţile, inclusiv cu Ambasada. Prin intermediul asociaţiilor fiecare cetăţean îşi poate cunoaşte, apăra mai bine drepturile şi promova interesele. Sunt nişte entităţi de care trebuie să ţii cont şi cu care trebuie să menţii contactele în permanenţă.