Domnule prorector, ce loc ocupă Universitatea Tehnică a Moldovei în sistemul educațional din Republica Moldova și cum se încadrează în circuitul internațional? „Este unica instituție de învățământ superior ingineresc din R. Moldova”, „Deține prima poziție între universitățile din RM în clasamentul internațional Webometrics”, „Unul dintre profesorii săi – dr. hab. Oleg LUPAN – este cel mai recunoscut în lume savant din RM”, „Se află în top și în campaniile de Admitere, fiecare al 4-lea student din RM fiind înmatriculat la UTM” – sunt doar câteva din axiomele care subliniază faima și unicitatea Universității Tehnice a Moldovei. Supranumită încă de la înființarea sa, în anul 1964, prima instituție de învățământ superior tehnic din republică, Politehnica de la Chișinău întrunea de la începuturile sale condițiile unui proiect cultural, științific, social și istoric. Pornea la drum cu un contingent de 274 de profesori, aproximativ 2000 de studenți la învățământul cu frecvență la zi şi peste 3000 – la fără frecvență. În timp, valorile pe care le reunea atunci, au devenit repere. În acest an Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) celebrează 57 de ani de la fondare. De-a lungul timpului, în cadrul instituției au fost pregătite peste 95 de mii de cadre în diferite domenii, iar în prezent Universitatea Tehnică a Moldovei are în componenţa sa 9 facultăţi cu 28 departamente şi 3 şcoli doctorale în care îşi fac studiile 9 000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi. Oferta educaţională a Universităţii constă din 59 de programe de studii la licenţă (54 programe cu 240 ECTS şi 5 programe cu 180 ECTS), 41 programe de master de cercetare şi profesional, şi 37 de programe ştiinţifice de doctorat în 3 domenii ştiinţifice. De asemenea, UTM oferă servicii de formare continuă în cadrul a 63 de programe (inclusiv 4 programe de recalificare profesională şi 18 programe de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi vocaţional tehnic), de care doar în 2019-2020 au beneficiat peste 10 000 de persoane. Universitatea Tehnică a Moldovei este recunoscută cu rezultate remarcabile atât pe scena cercetării ştiinţifice naţionale, cât şi internaţionale. Aderând la diverse programe internaţionale, Universitatea Tehnică a Moldovei colaborează cu peste 60 de universităţi şi centre ştiinţifice din ţările lumii. Centrele de cercetare ale UTM aplică cu succes în practică strategia de cercetare a universităţii în cadrul a numeroase granturi şi programe de cercetare câştigate prin competiţie. Rezultatele cercetării sunt materializate în lucrări ştiinţifice, monografii şi brevete de invenţie, prezentate la evenimente naționale, dar și conferințe internaționale – toate aducătoare de prestigiu pentru universitate și țară, inclusiv prin Centrul de Instruire și Inovații TIC – Tekwill care reprezintă în acest moment unul dintre cele mai mari huburi IT din Europa de Sud-Est și rămâne un spațiu, în care oamenii se conectează la idei, resurse, știință și industrie pentru a spori excelența în domeniul tehnologiei informației; FabLab Chișinău care este cel mai mare atelier de prototipare și producție la scară mică din Republica Moldova dotat cu echipamente și utilaje controlate de calculator – spațiul deschis pentru inovare pentru designeri, ingineri, arhitecți, electricieni, antreprenori și studenți care doresc să dezvolte proiecte transformaționale pentru comunitate; primul Centru de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii din Republica Moldova – ZIPHouse, care reprezintă un centru inovațional specializat în design și tehnologii în industria ușoară, conceput să ofere studenților, tinerilor designeri și specialiștilor din ramură un mediu creativ, resurse tehnice avansate și asistență instructivă de performanță, în consonanță cu cele mai bune practici internaționale. De bună seamă, „nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa”, spiritul care formează Oameni, Caractere, Destine, Valori.

Specialitățile care se însuțesc la Universitatea Tehnică a Moldovei sunt foarte importante pe piața muncii, oricum sunt unele mai atractive pentru tineri, care le-ar putea oferi mai multe oportunnități, precum și perspectiva unei carierea mai fulminante? Care sunt aceste specialități la care concursul de admitere este mai mare? La UTM, studiile au mers întotdeauna mână în mână cu cercetarea tehnico-ştiinţifică. Studenții sunt implicați din primii ani în activități de cercetare, în cadrul cărora înregistrăm rezultate notabile. Bunăoară, în elaborarea și dezvoltarea transmisiilor precesionale, implementate în tehnica submersibilă, aviatică, tehnologii informaţionale, dar și în tehnica cosmică de zbor. La fel și în robotică, automotive, sisteme mecanice de precizie, dar și în elaborarea senzorilor, nanosenzorilor pentru diverse aplicații în microoptoelectronică, fotonică, biomedicină. O descoperire de rezonanță internațională în domeniul nanotehnologiilor și nanomaterialelor – noul nanomaterial Aerogalnitul – a creat o adevărată senzație prin proprietățile sale duale: hidrofobe și hidrofile. În vizor se află și noile metode și instrumente elaborate în domeniul tehnologiei, informației și comunicații, implementate în dezvoltarea, perfecționarea și optimizarea sistemelor de management a securității informaționale, sistemelor de realitate virtuală și celor bazate pe agenți inteligenți. Eficiența energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie atrag tot mai mulți adepți, la UTM fiind elaborate și confecționate sisteme de conversie a energiei regenerabile. O mare aspirație a tinerilor noștri este să se implice și în activitatea Centrului Național de Tehnologii Spațiale, în dotarea căruia se află laboratoare ultra-performante, un Observator Astronomic, două stații de sol, unice în Moldova, aici fiind proiectată o întreagă familie de nanosateliți, care au misiunea de a monitoriza starea ecologică a pădurilor, terenurilor agricole, bazinelor acvatice. Aspirația tinerilor este cu atât mai mare, cu cât se apropie clipa în care nanosatelitul construit la UTM va fi lansat pe orbita Pământului de pe bordul Stației Cosmice Internaționale prin intermediul modulului japonez JAXA. Altfel zis, UTM e o carte deschisă, în care fiecare își poate regăsi o pistă de zbor.

În ultimul timp, la unele instituții de învățământ superior, se atestă  criză de studenți, unul din motive fiind intenția tinerilor de a studia în străinătate. Astfel, este necesar un mecanism de promovare a instituției, a atractivității specialităților propuse. Ce întreprinde UTM în acest sens? Se desfășoară în permanență și începe încă din școală, din liceu. O inițiativă menită să atragă atenția asupra studiilor inginerești a fost lansarea, încă în anul 1997, a Olimpiadelor UTM la fizică, iar în 1998 – și la matematică, chimie, informatică. Deținătorii locurilor premiante beneficiază de facilități la înmatricularea la UTM, iar deținătorii locului I se înmatriculează în afara concursului la specialitatea unde disciplina olimpiadei e luată în calcul la înmatriculare. De aceleași facilități la admitere se bucură, din 2007, şi liceenii-învingători ai Concursului „Tânărul creator”. Începând cu anul 2010, UTM organizează (în lunile mai-iunie) Târgul locurilor de muncă şi Expoziția „Creația deschide Universul”, la care studenții prezintă cele mai bune lucrări, elaborări din tezele de licență/master, rezultate ale cercetărilor științifice proprii, brevete de invenție, mostre de produse industriale. Acum câţiva ani, am demarat și cursuri de pregătire pentru Bacalaureat, predate de cei mai iscusiți profesori ai UTM la matematică, fizică, chimie, informatică. An de an, sute de copii vin să se convingă ce este arta Ingineriei în realitate, apoi revin la pregătirile pentru BAC și în scurt timp îi vedem în aule, deja în calitate de studenți. Cu regret, pandemia a curmat întrucâtva euforia acestor evenimente, dar le-am trecut pe online și ținem cadența în continuare.

Ce v-a determinat să studiați la Universitatea Tehnică din Moldova, ca apoi să activați în această instituție de învățământ? UTM este, pentru mine, spiritul care generează schimbarea. Am venit să-mi fac studiile la UTM din pasiunea pentru calculatoare și tehnologie. Și tot tehnologia, în forma în care UTM știe să o implementeze și să o valorifice, m-a făcut să rămân aici, inițial în calitate de inginer în cadrul centrului de calcul, apoi cadru didactic, apoi şef direcţie IT, apoi de prorector responsabil inclusiv de domeniul informatizării. În condițiile actuale de carantină impuse de pandemia globală COVID-19, UTM a găsit în tehnologie sursa de comunicare cu studenții și cu întreaga lume. Însușind din mers arta predării online, profesorii noștri s-au implicat activ în proiectului „Educație online” – o platformă de învățare la distanță destinată învățământului preuniversitar. Și-au trecut pe online și propriile cursuri, prelegeri, laboratoare, dezbateri, evaluări. Acest dialog la distanță s-a închegat armonios atât cu studenții noștri, cât și cu liceenii, cu care, precum am spus, profesorii UTM comunică online. Sunt mândru să afirm că, în acest context, UTM constituie suportul de căpătâi al tinerilor din toată țara în saltul lor de a însuși materia de studiu online, de acasă. Și în acest caz, tehnologia a fost soluția, iar UTM o promovează în continuare. Având experienţă în cadrul proiectului Educaţie Online, la Universitatea Tehnică a Moldovei ne-am dorit și am făcut tot posibilul ca 1 septembrie 2020 să aibă, într-adevăr, semnificația unui nou început și a unor noi perspective. Spațiile de studii, renovate și echipate în stil modern, sunt pregătite să transmită de la distanță spiritul și importanța însușirii temeinice de noi cunoștințe. În pofida faptului că în sălile de curs sunt prezenți doar profesorii și echipele de filmare, studenții sunt așteptați de cealaltă parte a ecranelor/monitoarelor, pentru care am pregătit o vastă bibliotecă online cu peste 1 000 de ore de prelegeri, lecții practice și lucrări de laborator în format video la 6 discipline de bază ale UTM: matematică, fizică, chimie, mecanică, programare, desenul tehnic. Acestea vor fi transmise live conform orarului de studii stabilit la facultăți, având menirea de a facilita accesul studenților la studii non-stop. Iar pentru ca doritorii să poată reveni și revedea înregistrările lecțiilor video, acestea vor fi stocate pe platforma unică https://lectii.utm.md/. Înregistrările pot fi accesate la distanță, din orice colț al lumii, la orice oră, atât în limba română, cât și în rusă. Tot ce trebuie să faci, este să deschizi portalul, să alegi rubrica cursuri, subiectele dorite și… să înveți. Această platformă pe care o completăm de-a lungul anului, serveşte un suport incontestabil atât pentru varianta mixtă a studiilor (prelegeri online, iar lucrări de laborator şi activităţi practice în aule), cât şi pentru versiunea online a studiilor în perioada când situația epidemiologică se înrăutățește considerabil. De partea cealaltă, mai puțin vizibilă, dar de o importanță incomensurabilă, se află suportul nemijlocit al echipei DTIC – Direcția Tehnologia Informației și Comunicații care, pe parcursul anului, au facilitat înregistrarea și prelucrarea materialelor didactice video, dar şi a cadrelor didactice dedicate care au depus o muncă titanică în această perioadă. Un rol important în ajustarea procesului de studii în perioada pandemică îl deţin şi serviciile și aplicațiile Microsoft 365 for Education implementate la Universitatea Tehnică a Moldovei deja de câţiva ani. Actualmente de serviciile Microsoft Office 365 beneficiază peste 20000 de UTM-iști. Cei mai mulți utilizatori se bucură de serviciile Exchange (circa 10800 utilizatori activi), Share Point și Teams (7730 și, respectiv, 9493 utilizatori). Din momentul declanșării perioadei de urgență și până la finalizarea sesiunii de vară din 2020 (circa 13 săptămâni) s-a observat o creștere liniară a numărului de utilizatori Office cu peste 553% și o creștere cu 400% a serviciilor Exchange. Este relevant de menționat că până la declanșarea pandemiei serviciul Teams era utilizată într-o măsură relativ mică de către comunitatea UTM, numărul mediu de utilizatori per zi fiind de circa 50 persoane. Odată cu trecerea instruirii pe online, numărul de utilizatori Teams a crescut cu peste 7 000% !. Anterior pandemiei, activitățile de e-Learning erau susținute, cu precădere, pe platforma Moodle, unde se regăseau deja peste 70% din numărul total de cursuri. Extracția statistică a bazelor de date Moodle relatează despre o ascendență a numărului total de accesări, începând cu luna februarie a anului 2020: de la 39 882 până la 461 833 accesări în luna februarie 2021. Este de datoria noastră, a comunității academice, să analizăm posibilele scenarii și să căutăm, serios și reflexiv, noi căi/strategii care pot fi parcurse indiferent de circumstanțe, astfel încât învățământul superior tehnic ingineresc să se desfășoare și în continuare la un înalt nivel, fără a fi afectat. În perioada 2016-2020 Universitatea Tehnică a Moldovei, în urma unei analize a situaţiei existente şi fiind constrânsă de tendinţele alarmante din învăţământul superior din Republica Moldova a demarat un proces amplu de raţionalizare a resurselor şi proceselor. Astfel, a fost regândită structura organizatorică a administraţiei, revăzute statele de personal auxiliar şi tehnic, finalizată trecerea la departamente, lansată campania de eficientizare energetică, au fost instituite controlul costurilor, monitorizarea îndeplinirii sarcinilor şi proceselor cu identificarea celor deficitare sau dublate, au fost create structuri suport noi care să valorifice la maxim potenţialul resursei umane şi să contribuie la dezvoltarea universităţii. Din contul resurselor raţionalizate şi prin atragerea de noi parteneri s-a purces la un amplu proces de modernizare a infrastructurii existente. Astfel, au fost anvelopate termic corpurile de studii 6 şi 5 cu aulele adiacente, schimbate geamurile vechi, modernizate reţelele electrice, termice, apă şi canalizare, iniţiate investiţii majore în sistemul informatic şi reţele de comunicare date. Cât priveşte reparaţiile curente s-a trecut de la reparaţii cosmetice, izolate şi fără un proiect bine-gândit la abordarea „proiectelor la cheie” cu un plan structurat, design modern şi profesionist, materiale calitative şi intervenţii complexe (reţele, pardoseli, geamuri şi uşi, ventilare şi condiţionare, mobilier nou, echipamente şi reţele multimedia). Au fost realizate reparaţii capitale majore, reieşind din următoarele priorităţi: angajamente de cofinanţare faţă de partenerii de dezvoltare (USAID, BEI, AUF), aulele cu capacitate mare şi spaţiile cu trafic mare, spaţii de cazare şi masă, săli de curs/seminare, laboratoare, spaţii de învăţare, grupuri sanitare. Astfel în perioada 2016-2020 au fost realizate lucrări de reparaţii capitale şi curente în volum de peste 150 milioane lei (din surse proprii şi investiţii atrase). Un aspect deosebit al acestei perioade de când deţin postul de prorector a constituit colaborarea cu partenerii de dezvoltare USAID, BEI şi AUF. Astfel au fost efectuate investiţii majore (peste 6 milioane Euro) în infrastructură şi echipamente şi deschise centrele de excelenţă Tekwill, Ziphouse, Fablab, Microvinificaţie, au fost dotate laboratoarele CIRCLE (Robotica, Automatizări, Securitatea informaţiei, Programare şi sisteme încorporate), laboratorul de energii regenerabile, laboratoarele de enologie cu echipamente de laborator unicat în regiune. În prezent este în desfăşurare investiţia de 2 milioane Euro prin intermediul BEI în cadrul proiectului „Livada Moldovei” în laboratoarele de procesare a alimentelor şi utilaj tehnologic. Cu suportul ATIC a fost deschis centrul de antreprenoriat iHub. De asemenea, au fost atrase investiţii şi sponsorizări majore din partea mediului privat: Orange, Siemens, Mitutoyo, BitDefender, Endava, AlliedTesting, Pentalog, Crunchroll, Amdaris ş.a Alte caracteristici importante a evoluţiei universităţii în ultimii ani au constituit implementarea strategiei de digitalizare şi informatizare, precum şi creşterea semnificativă a vizibilităţii Universităţii Tehnice a Moldovei, inclusiv în mediul online. Astfel, Universitatea Tehnică a Moldovei, prin eforturi permanente, este angajată plenar în consolidarea poziţiei de universitate de excelenţă în cercetare şi inovare, învăţământ superior tehnic, educaţie de calitate.