Doamna Ambasador Cristina Balan, de puțin timp Dvs. ați început această misiune în SUA. Cum v-ați acomodat pe teritoriul Americii și ce impresii aveți despre această țară și funcția pe care o dețineți? Nu am avut timp să mă acomodez, am început munca imediat cum am pășit pe tărâmul american. Este și firesc să fie așa, ținând cont de responsabilitatea pe care o astfel de poziție o implică. Am ajuns in SUA în 11 iunie, în 23 iunie a avut loc ceremonia de acreditare la Casa Alba, iar în 26 iunie coordonam vizita delegației Republicii Moldova condusă de premierul Pavel Filip. Imediat după, a avut loc vizita Speaker-ului Candu împreună cu Speakerii parlamentelor Georgiei si Ucrainei. În fiecare zi se întâmplă ceva important aici, Washington-ul este un centru important de putere. Nu ai timp pentru acomodări, impresii, reculegeri, trebuie să înțelegi foarte rapid contextul și, dincolo de planificarea pe termen lung, de reperele relației bilaterale, trebuie să acționezi rapid. Pornesc motoarele la 4-5 dimineața și abia pe la 11 seara le opresc. Sunt atât de multe de făcut, că nu ne ajung 24 de ore într-o zi. Țara e superbă, iar reacțiile pe care le-am primit au fost foarte bune. Pas cu pas avansăm în dosarele importante pentru Republica Moldova. În octombrie, bunăoară, a apărut ediția anuală diplomatică a revistei Washington Life unde am avut onoarea de a fi selectată pentru coperta revistei. Cum? Am răspuns la întrebările adresate încercând să prezint perspectiva unei femei care nu este diplomat de carieră, dar care înțelege mizele strategice ale relației SUA – Republica Moldova; redactorul-șef m-a contactat instantaneu și mi-a mulțumit pentru răspunsuri prompte și de substanță, în viziunea sa. Ulterior au trimis echipa de filmare, iar după am aflat că sunt pe copertă. Acum această revistă este accesibilă celor din Washington D.C., care pot afla mai multe despre situația țării noastre. Au fost mai multe situații similare, surprize plăcute care demonstrează că dacă muncești, ești activ și dedicat, nu ai cum să nu reușești. Funcția este complexă, dar si foarte interesantă. Îmi place foarte mult ce fac și sper să dăm și mai multă substanță cooperării cu SUA.

Dacă nu greșesc, sunteți prima femeie ambasador al RM în SUA. Este vreo diferență de atitudine între față de o femeie și un bărbat aflat în această funcție? Nu există nici o diferență de atitudine în secolul al XXI-lea în SUA. E adevărat că suntem puține femei ambasadoare în SUA, dar colegele pe care le-am întâlnit aici sunt de-a dreptul uimitoare prin expertiza și puterea pe care le emană. Cum spuneam, Washingtonul este un test de foc pentru orice diplomat. Oamenii așteaptă să vadă ce idei ai, ce propui, cum reușești să avansezi interesele țării tale.

Cum a fost întâlnirea cu președintele american Donald Trump? Ce știe el despre Moldova L-am cunoscut pe Donald Trup atunci când a avut loc acreditarea. Este o ceremonie protocolară, nu se intră in multe detalii, dar Președintele Trump m-a ascultat cu atenție când i-am prezentat situația din țara noastră și l-am rugat să acorde mai multă susținere Republicii Moldova, ținând cont de problematica și de realitatea regională. A promis că o va face. Mi s-a părut foarte puternic, deștept și empatic. Emană energie pozitivă și naturalețe. Nu știu cât de mult despre dosarele concrete care privesc Republica Moldova cunoaște Președintele Trump, dar interacționez cu Administrația sa care este foarte bine informată și are se uită cu atenție la evoluțiile din țara noastră și din regiune. Am simțit, în special la Departamentul de Stat, o deschidere foarte mare pentru ideile pe care noi le-am avansat.

Cum apreciați stadiul actual al relațiilor între America și Republica Moldova? Suntem într-o etapă de intensificare a relațiilor noastre. Administrația actuală este foarte pragmatică si determinată. Ei înțeleg că vremurile actuale sunt definite de competiția între marile puteri și că în Europa Centrală și de Est rivalii Americii își extind, prin mijloace tot mai sofisticate și diversificate, influența politică, militară sau comercială. Americanii au răspuns și vor continua să răspundă acestor evoluții prin intensificarea colaborării cu partenerii regionali, printr-o politică a faptelor și a parteneriatului real. S-a văzut și în alte contexte în care Președintele Trump a cerut mai multă implicare din partea partenerilor, mai ales dacă ne gândim la NATO; ținând cont de această filosofie a administrației Trump, sunt premise foarte bune pentru mai mult dialog și mai multă cooperare, începând cu cea politică și economică. Guvernul de la Chișinău salută această abordare și o împărtășește. Avem tot ce este necesar pentru amplificarea relației de parteneriat.

Actualmente SUA sunt unul dintre partenerii investiționali majori ai RM. Sunt prevăzute investiții publice sau private din partea Americii în țara noastră în viitorul apropiat? La acest capitol este foarte mult loc pentru dezvoltare si creștere. După valoare capitalului investit, SUA se află pe locul 6 printre țările partenere ale Republicii Moldova. Suntem in proces de dinamizare a Dialogului Strategic RM – SUA. În curând va avea ședința Comisiei inter-guvernamentale de cooperare economică, la care Guvernele vor agrea asupra priorităților colaborării între țările noastre. Este un punct asupra căruia Ambasada a muncit și muncește foarte mult, pentru că știm cât de mult potențial este în zona economică și cât de important poate fi un semnal puternic din partea administrației pentru investiții în Republica Moldova. Țara noastră este interesată de o prezență mai consistență și mai diversificată a companiilor americane în economia națională și ne dorim să crească volumul exporturilor de produse moldovenești pe piața din SUA. De ce să nu reluăm experiența pozitivă a exporturilor moldovenești către piața europeană, exporturi care devin tot mai consistente? Există companii americane interesate să vină în Republica Moldova în domenii precum agricultura, industria alimentară, energetică, în IT, infrastructură sau turism. În ultimele luni Ambasada a reușit organizarea a doua întâlniri ale conducerii țării cu importante corporații americane. In plus, am asigurat participarea delegației RM la Bloomberg Global Business Forum, un eveniment de amploare anual organizat în marja Adunării Generale ONU, care reunește toate companiile de top din SUA si cei mai importanți lideri mondiali din sectoarele public și privat. Pe de altă parte, OPIC va fi dezvoltat de către SUA în așa fel încât să poată facilita la maxim extinderea businessului american in zona noastră. Sunt absolut convinsa că printr-un efort consolidat și susținut vom asigura dezvoltarea relațiilor economice și un loc de frunte pentru RM pe lista celor care caută oportunități în Estul Europei. Ținând cont și de experiența mea profesională, știu foarte bine unde trebuie să ne concentrăm eforturile.

Diaspora moldovenească în SUA este una destul de mare, ce trebuie să știe un moldovean care decide să emigreze in SUA? Cum se vede „visul american” de pe teritoriul american? Emigrarea în SUA, în primul rând, presupune respectarea în întregime a legislației SUA, în materie de emigrare și autorizare a muncii, pentru că emigrarea ilegală e dur taxată și sancționată. De altfel, întregul proces de emigrare este unul foarte complicat, iar subiectul în general este unul controversat, una dintre sursele tensiunii dintre republicani și democrați. Confortul unei vieți decente, uneori echivalat cu ”visul american”, presupune în mod obligatoriu și un efort financiar considerabil, fapt ce determină emigranții să se angajeze la mai multe locuri de muncă concomitent. De cele mai multe ori, moldovenii se angajează ca muncitori necalificați la început de drum în America. Acest lucru este determinat inclusiv și de faptul că echivalarea studiilor din Moldova este foarte dificilă, un subiect care este în atenția noastră. În astfel de cazuri, emigranții urmează cursuri ale unor facultăți locale, pentru a deveni mai competitivi pe piața muncii americane. În general, modelul american este unul diferit de cel european, este poate mai dinamic, cu un stat care are un rol mai redus decât suntem poate noi obișnuiți.

Cum sunt distribuite comunitățile moldovenilor în SUA și cum interacționează între ele? Cât de bine interacționați Dvs., în calitate de ambasador al RM cu diaspora moldovenească de pe continentul nord-american? Comunitatea moldovenilor este destul de dispersată, oscilând în jurul cifrei de 43 mii persoane, fiind localizați cu precădere în jurul celor mai importante aglomerații urbane: New York, Chicago, Seattle, Miami, San Francisco. Interacțiunea cu diaspora se realizează prin intermediul evenimentelor organizate de Ambasadă, cu suportul diasporei. La fel, prin intermediul serviciilor consulare, are loc o conexiune separată a misiunii cu acei conaționali care solicită asistența noastră în această materie. Vom încerca să avem o mai bună legătură cu Diaspora, să vedem felul în care putem avansa împreună obiectivele țării noastre și cum le putem fi de ajutor în efortul de integrare.

Care sunt oportunitățile de studii și de perfecționare oferite de America tinerilor moldoveni? SUA sunt un foarte bun reper pentru schimburi de experiență, pentru oricine își dorește acest lucru, fie că vorbim de activitate profesională sau de studii. Pornind de la deja cunoscutul program Work & Travel, prin care moldovenii pot combina un job sezonier cu frumoasă oportunitate de a călători, până la diferitele programe educaționale, precum Future Leaders Exchange Program (FLEX) sau Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI), care pot contribui la dezvoltarea abilităților personale și profesionale. La fel, universitățile americane au programe destinate studenților internaționali, care pot fi înmatriculați respectându-se condițiile instituțiilor de învățământ, uneori cu posibilitatea acordării și burselor de studii, fapt ce face atractivă această oportunitate. Îi încurajez pe tinerii moldovenii să exploreze aceste posibilități, să le fructifice, iar apoi să revină în țară, pentru că este mare nevoie de ei.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Madam Ambassador Cristina Balan, you have recently started this mission in the US. Have you had enough time to settle in, and what are your impressions about America and the position that you have? I had not much time to settle in. I began working once I stepped on the American ground, but it is quite natural, considering the responsibility implied by such a position. I came to the U.S. on June 11. On June 23, the accreditation ceremony took place at the White House, and on June 26, I was already coordinating the visit of Moldovan delegation headed by Prime-Minister Pavel Filip. Immediately after that, Speaker Candu visited Washington D.C. together with the Speakers of Georgian and Ukrainian Parliaments. Every day major things happen here. Washington D.C. is an important centre of power. You do not have time to contemplate, you need to immediately get the point and act promptly.  My “engines” start at 4-5 a.m., and they only stop at about 11 p.m. There is so much to do that 24 hours in a day are not enough. America is wonderful, and the reactions that I have received so far were very good. Gradually, we are making headway in matters that are important for Moldova. For instance, in October, there appeared the annual diplomatic edition of Washington Life magazine, and I had the honour of being on the cover of this magazine. How did it happen? I have answered the questions trying to present the perspective of a woman who is not a career diplomat, but who does understand the strategic stakes of the relationship between USA and Moldova. The Chief Editor contacted me immediately and thanked me for prompt and substantial answers. Later, the photo shooting team came, and then I learned that I am on the cover. Now, this magazine is available to all people in Washington D.C., who can learn more about our country. There were a number of similar situations, pleasant surprises that prove that if you work hard, if you are active and dedicated, then there is no way you would not make it. The position of an Ambassador in Washington D.C. is quite complex, but very interesting. I enjoy what I am doing and hope that we will render even more substance to our cooperation with the U.S.

If I am not mistaken, you are the first woman ambassador of Moldova to the US. Is there a difference in attitude to a woman and to a man in this position? There is no difference in attitude in the U.S. in the XXI-st century. It is true that there are few women ambassadors in the U.S., but the colleagues who I have met here are absolutely amazing by virtue of their expertise and power. As I was saying, Washington is a test of fire for any diplomat. People expect to see your vision, your proposals, your achievements in advancing the interests of your country.

How did the meeting with the American President Donald Trump go? What does he know about Moldova? I have met Donald Trump at the credentialing ceremony. It is a protocol event, where we are not supported to talk business, but President Trump listened attentively when I presented the situation in our country and asked him to grant more support to the Republic of Moldova, considering our regional challenges and domestic realities. He promised that he would do so. My first about him was that his is a strong, intelligent and empathetic person. He has positive energy and is very natural. I do not know how much President Trump knows about the specific cases concerning the Republic of Moldova, but I interact with his Administration and it is very well informed and follows the evolutions in our country and in the region. I have encountered a tremendous openness to the ideas that we have advanced, including from from the Department of State.

How do you appreciate the current status of relations between America and the Republic of Moldova? I feel we will intensify our relations. The current U.S. Administration is very pragmatic and determined. They understand that current times are defined by the great powers’ competition and the fact that America’s rivals are extending their political, military or economic influence in Central and Eastern Europe, using more and more sophisticated methods. Americans will be responding to these evolutions by intensifying cooperation with their partners, through policies and real actions. We have already seen that in other contexts, when President Trump demanded a higher involvement of partners, particularly NATO. Such approach opens perspectives for a better cooperation at all levels. The Moldovan Government supports and shares this approach. We have all we need to intensify our partnership.

Presently, the US are one of the major investment partners of Moldova. Is there public or private investment from America coming to our country in the near future? There is a lot of room for development and growth in this sense. In terms of invested capital, the US is the 6th among partner countries of the Republic of Moldova. We are now intensifying the Strategic Dialogue between Moldova and the U.S. Soon, there will be a meeting of Inter-Governmental Joint Commercial Committee, where the Governments will agree on priorities of cooperation between our countries. The Embassy has been working on this a lot, because we know how much potential the economic area. Our country is interested in more American presence in our economy, and we would like the exports of Moldovan products to the U.S. market to increase. Why wouldn’t we replicate the positive experience of Moldovan exports to the EU market, an export that is getting more and more consistent? There are American companies that are interested to expand to the Republic of Moldova in agriculture, food industry, energy, IT, infrastructure or tourism. In recent months, the Embassy managed to organize two meetings between country’s leadership and important American corporations. We have also ensured participation of Moldovan delegation at Bloomberg Global Business Forum, a major annual event organized in New York. All top companies from the U.S. and the most important world leaders from public and private sectors get together there. On the other hand, the U.S. will develop OPIC to maximize the expansion of American business in our area. I am absolutely positive that with a common effort we will achieve the development of our economic relations. Considering my professional experience in the private area, I do know very well where we need to focus our efforts.

Moldovan diaspora in the US is quite large. What should a Moldovan, who decides to immigrate in the US, know? How is „the American dream” seen from the American territory? To emigrate to the US, one must, first, fully follow the provisions of the US legislation in matters of emigration and work permit, as illegal immigration is frowned upon and punished severely. The whole process of emigration is very complicated and the subject in general is a matter of controversies and one of the sources of tensions between Republicans and Democrats. The comfort of a decent life, sometimes viewed as equivalent to „American dream”, always means considerable financial effort, which makes emigrants to get several jobs at the same time.  Moldovans are mostly hired as unskilled workers at the beginning of their path in America. This is also determined by the fact that it is very difficult to validate education from Moldova, and this subject is under our attention. In such cases, emigrants take courses at local colleges to become more competitive on the American labour market. In general, the American model is different from the European one. It may be more dynamic, where the state has a more reduced role compared to the one we are used to.

How are the communities of Moldovans distributed in the US and how do they interact with each other? How well do you, as the ambassador of Moldova, interact with Moldovan diaspora in North America? The community of Moldovans is quite dispersed in U.S. and counts about 43 thousand people, mostly located in New York, Chicago, Seattle, Miami, San Francisco. We interact with diaspora via events organized by the Embassy and supported by diaspora. The mission also connects to the co-nationals that require our assistance in consular matter through consular services. We will work to have a better connection with diaspora, to find ways to advance the objectives of our country together and ways to help in the integration effort.

What are the educational opportunities that America provides to young Moldovans? The US is a very good reference point for exchange for experience for anyone wishing it, be it in terms of professional development or education. We may start with the already known Work & Travel Program, which allows Moldovans to combine a seasonal job with a wonderful opportunity to travel, and continue to various educational programs, such as Future Leaders Exchange Program (FLEX) or Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative (YTILI), which can contribute to development of personal and professional skills. American universities also have programs for international students, enrolled following the conditions of educational establishments. Sometimes they also receive scholarships, which makes this opportunity attractive. I encourage Moldovan young people to explore these opportunities, use them, and then return to their homeland, as they are much needed there.

Photo © Tony Powell. 2018 Ambassadors Portraits