ISRAEL – REPUBLICĂ MOLDOVA: PUNTE ISTORICĂ

Recent s-au împlinit 27 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Republica Moldova si Statul Israel. Un prilej de a face un arc peste timp și a evalua dinamica cooperării bilaterale. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Israel, Gabriela MORARU, este de părere că aceasta este armonioasă, excelentă din punct de vedere politic, economic, cultural.

Doamnă ambasador, cadrul juridic bilateral, alcătuit din peste 25 da acorduri bilaterale, multiplele vizite oficiale, inclusiv la nivel de șefi de state, dar și încadrarea sau reîncadrarea concetatenior nostri in spatial israelian, argumenteaza că relatiile bilaterale moldo-israeliene sunt armonioase. Dumneavoastra cum vedeti din interior aceste relatii? Da, aveți dreptate, relațiile bilaterale dintre Republica Moldova si Statul Israel sunt foarte armonioase, sunt excelente din punct de vedere politic, economic, cultual și ne bucurăm de implicarea reciprocă la orice nivel, de la oameni simpli până la demnitari de stat. Desigur, și încadrarea concetățenilor noștri în diferite sfere ale economiei, culturii, politicii și altele îmbunătățește considerabil legăturile dintre aceste două popoare. Israelul este o țară absolut specifică, care ocupă un loc aparte în Orientul Apropiat, cu un nivel foarte înalt de trai, cu o dezvoltare și implementare incredibilă a tehnologiilor avansate în diferite domenii, precum sănătate, educație, securitate, apărare și multe altele. Dacă la început de mandat am depus eforturi pentru aprofundarea colaborării politice și culturale dintre ambele state, după cum ați remarcat, vizite, prezentări, expoziții, concerte, a doua parte a mandatului am consacrat-o aprofundării relațiilor economice: de la prezentări ale oportunităților investiționale la deschiderea Camerei de Comerț și promovarea proiectelor bilaterale economice. O relație deosebit de caldă a fost stabilită cu asociațiile comunității evreilor originari din Moldova. În Israel există două asociații „Izvoraș” și „Beit Basarabia” care reprezintă o punte istorică de legătură dintre statele noastre, reprezentanții cărora oferă un exemplu nemaipomenit de demnitate și dragoste enormă pentru țara lor de origine. Fiind născuți în Moldova, s-au repatriat în Israel, unde cu educația, mentalitatea și tot zelul moldovenesc au pus umărul la edificarea statului israelian. Iar în prezent, urmăresc cu atenție evoluțiile din Moldova, se bucură și se întristează, alături de poporul moldav. Duc dorul. Foarte mulți israelieni se odihnesc în stațiunile noastre curative și adoră turismul în Republica Moldova. Mai specific că relațiile bilaterale cu israelienii se construiesc foarte minuțios. Dialogul trebuie să fie unul doar foarte coerent și echilibrat, pentru a nu dăuna relațiilor bilaterale. Fiind poziționați într-un areal geografic specific, ei dau dovadă de mare iscusință profesională pentru a se dezvolta, a-și impune opinia, luptă cu diferite amenințări. Din experiența mea profesională, activând în acest stat, am învățat multe de la poporul evreu, dar esența activității și vieții constă în apărarea și promovarea intereselor statului său și ale cetățenilor săi.

Pe parcursul activitatii în calitate de Ambasador al Republicii Moldova în Statul Israel ați organizat mai multe întâlniri cu oamenii de afaceri israelieni, prezentând oportunitățile climatului investițional al Republicii Moldova. Ar fi dispuși investitorii din Israel să vină în țara noastră și în ce domenii? Am realizat pe parcursul activității numeroase prezentări ale oportunităților investiționale din țara noastră. Nu mă satisfacea nici cifra comerțului bilateral, nici legăturile dintre oamenii de afaceri. Împreună cu 70 de oameni de afaceri israelieni am inițiat proiectul fondării Camerei de Comerț Israel-Moldova, 70 de oameni de afaceri israelieni au semnat un demers către Federația Camerelor de Comerț a Statului Israel și au primit răspuns pozitiv pentru fondare. În luna iulie a avut loc interviul cu 20 de businessmeni la Federația Camerelor de Comerț Israeliane, unde aceștia au exprimat care este scopul principal al creării Camerei Israel-Moldova – dorința de a investi în economia Republicii Moldova. Deschiderea camerei fiind deja asigurată cu 35 de proiecte investiționale în Republica Moldova, principalele domenii fiind IT, agricultura, sectorul bancar, sistemul educațional, medicină.

Ați menționat că atunci când v-ați început mandatul de ambasador al țării noastre la Tel-Aviv nu erați mulțumită de cifra de afaceri dintre Republica Moldova si Statul Israel? Care este în prezent dinamica volumului schimburilor comercial-economice? Doi ani la rând am înregistrat scăderi ale volumului schimburilor comerciale, în anul curent vedem o creștere, un interes sporit, proiecte inițiate care vor contribui la majorarea acestui volum. În primul rând, a crescut considerabil importul în Israel a băuturilor alcoolice: vin, șampanie, divin. Vinificatorii din Israel sunt cointeresați să colaboreze în cel mai activ mod cu experții din Moldova. Anul curent, a fost organizat un eveniment fără precedent la Oficiul Național al Viei și Vinului, când experții israelieni au vizitat țara noastră în vederea prezentării practicii de promovare a brăndurilor moldovenești pe piețile europene și mondiale. Mai menționez că produsele de la ,,Franzeluța” sunt prezente în fiecare magazin israelian și avem înțelegerea autorităților ambelor state ca din acest an să fie exportate în Israel mere din Republica Moldova, carne și pește. Or, așa cum Israelul deține întâietatea privind tehnologiile avansate, mai multe proiecte țin de colaborarea în domeniul IT, preluarea experineței în domeniul securității cibernetice, aplicarea tehnologiilor avansate în medicină, educație, agricultură. Alt proiect vast se referă la dotarea spitalelor cu tehnică și aparataj medical israelian.

Care sunt domeniile prioritare pentru stagiile organizate de Ministerul Afacerilor Externe al Israelului şi Agenţia Israeliană pentru Cooperare Internaţională (MASHAV)? Mulți cetăteni moldoveni au participat la aceste stagii? Avem o relație excelentă cu MASHAV-ul, directorul Gill Haskel fiind un prieten fidel al Republicii Moldova și un oaspete frecvent al ambasadei noastre. Datorită cursurilor MASHAV în cei 3 ani peste 100 de experți moldoveni au preluat bunele practici israeliene în domeniul social, agrar, educație, tehnologii avansate.

Mai multi oficiali de rang înalt din Israel sunt orginari din Republica Moldova. Cum ar putea ei contribui la intensificarea cooperarii bilaterale moldo-israeliene? După cum am mai menționat, sunt mulți evrei originari din Moldova care s-au afirmat în Israel, în politică, economie, cultură, ziaristică. Avigdor Lieberman, președintele partidului „Casa noastră Israelul”, fost ministru de externe, al apărării, fostul vicespeaker al Knesset-ului, doamna Tali Ploskov, directorul adjunct al MAE, domnul Alexander Ben-Zvi. Ambasadorul Statului Israel recent numit pentru Republica Moldova, Eli Beloțercovschi, este, la fel, născut, la Chisinau. Ne mândrim cu nume sonore în cultură: muzicieni, artiști plastici, pictori. Toți ei contribuie la aprofundarea legăturilor dintre Statul Israel și Republica Moldova, susțin realizarea proiectelor bilaterale: mese rotunde tematice, concerte, expoziții, ziariștii publică articole interesante despre statul nostru, muzicieni propagă folclorul moldovenesc. Toți cu mare drag vin la numeroasele reuniuni, întruniri ale asociațiilor, fiind promotorii tradițiilor moldovenești.

Care este acum profilul diasporei moldovenești din Israel și cum este încadrata în spațiul israelian? Avem două asociații ale evreilor originari din Moldova ,,Izvoras” și ,,Beit Basarabia”, la care m-am referit mai anterior, dar în fiecare oraș există comunități ale moldovenilor, care muncesc în construcții sau ca îngrijitori. Este o muncă enorm de dificilă, dar ei sunt remunerați cu salarii decente, fapt ce le permite să ajute familiile lor de acasă. Reprezentanții comunității moldovenilor se adresează cu diferite probleme la ambasadă, în vederea ajutorului de ordin consular: solicitări de pașapoarte, diferite documente, solicită susținerea misiunii în vederea rezolvării diferitor litigii sau probleme cu care se confruntă în cadrul muncii.

Relațiile interumane, inclusiv cele rezultate din turism, sunt foarte importante. Israelul este o destiantie turistică atractiva pentu moldoveni? Ca destinație turistică, Israelul este foarte atractiv, luând în considerație locurile sfinte. Eu aș caracteriza Israelul drept cea mai mare atracție turistică istorică din lume și o destinație de pelerinaj. Aici s-au petrecut evenimente principale pentru cei din religiile evreiești, musulmane și creștine. Dar pe lângă sinagogi, biserici și moschei, o semnificație profundă religioasă, te copleșește frumusețea naturală și absolut diferită a Israelului; regiunea verde a Galileii, deșertul Negev sau atracția Mării Roșii. Sunt fabuloase muzeile evreiști, încântă Ierusalimul, Haifa, Akko și alte orașe. Astfel, în fiecare an, numărul turiștilor moldoveni în Israel sporește și acest fapt mă bucură, deoarece crește nivelul de cunoaștere și îmbogățește spiritual cetățenii noștri.