Interviu EXCLUSIV cu Sergiu Harea Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Este cunoscut faptul că Sergiu Harea a fost investit în funcția de președinte al Camerei de Comerț și Industrie în vara acestui an. Spuneți-mi vă rog ce v-a determinat să candidați la funcția de
președinte al CCI?
Activez la Camera de Comerț și Industrie a Republici Moldova de mult timp și am trecut toate etapele, de la consultant la vicepreședinte al CCI. Am implementat multe proiecte și programe împreună cu colegii de la Cameră, și atunci când agenții economici sau adresat la mine ca să conduc această instituție am considerat important și un lucru de onoare pentru mine șă-i ajut, să le ofer sfaturi utile, apoi sunt sigur că cu actuala echipă putem face multe lucruri bune pentru mediul de afaceri din țară. Ce ați reușit să modificați în cadrul instituției de la investirea în
noua funcție? De la investirea în noua funcție am încercat împreună cu colegii să luăm o poziție pro-activă în ceea ce ține de promovarea mediului de afaceri din Republica Moldova, prin organizarea unor Forumuri de Afaceri
importante. Am devenit pro-activi în relații cu autoritățile publice locale și centrale, am încercat să lansăm unele servicii noi ce țin de consiliere în domeniul achizițiilor publice și start-upuri.

Care sunt la moment obiectivele principale ale CCI a R. Moldova?
Obiective principale ale CCI sunt:
1. Sporirea competitivității şi capacității de inovare a IMM-urilor;
2. Oferirea unei game largi de servicii pentru susținerea internaționalizării și transferului tehnologic în cadrul
întreprinderilor;
3. Crearea parteneriatelor de afaceri şi tehnologice durabile între companiile din Republica Moldova şi cele din Uniunea Europeană;
4. Promovarea cercetărilor şi spiritului inovator în cadrul întreprinderilor;
5. Promovarea spiritului de întreprinzător în cadrul organizațiilor de cercetare, inovare și transfer tehnologic.

Care sunt în prezent posibilitățile investiționale în R. Moldova?
În RM sunt foarte multe posibilități de investiții, de care, din păcate, nu beneficiază partenerii noștri străini, cum ar fi: investiții în domeniul agro-alimentar, textil, procesarea produselor agricole, domeniul industrial, utilizând oportunitățile zonelor economice libere dar și a parcurilor industriale. Sper ca în viitorul apropiat, cu suportul CCI, fluxul investițiilor străine directe să crească, dat fiind faptul că RM beneficiază de un regim comercial preferințial, ceea ce va stimula investițiile în Republica Moldova și creșterea exporturilor.

Care sunt cele mai importante proiectele pentru din viitorul apropiat?
Nu pot să spun care este cel mai important. Pentru noi toate sunt importante, în deosebi cele la care se lucrează intensiv și dau roade bune. Dar pot să enumăr câteva proiecte așteptate atât de noi, ca organizatori, cât și de agenții economici, producătorii autohtoni.

• „Fabricat în Moldova” la Iași, România, care se va desfășura în perioada 25-27 noiembrie 2016, în incinta Palas Mall. Evenimentul are ca obiective promovarea produselor autohtone în țara vecină și UE, creșterea exporturilor și încheierea contractelor de colaborare privind comercializarea mărfurilor în magazinele retail din țara vecină. Preconizăm că vor participa peste 70 de expozanți și 60 mii de vizitatori. Ne propunem ca expoziția ,,Fabricat în Moldova” la Iași, să devină un eveniment anual, cu un număr în permanentă creștere a expozanților și vizitatorilor.

Enterprise Europe Network– EEN anii 2015 – 2020
În Republica Moldova acest proiect este implementat de către CCI fiind liderul consorțiului, în comun cu Asociația Obștească Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei, Agenția pentru Inovare si Transfer Tehnologic și ODIMM. CCI împreună cu organizațiiparteneri şi-au propus să creeze o platformă viabilă pentru a oferi o gamă largă de servicii pentru mediul de afaceri în vederea accesului la piața europeană și implementării unor tehnologii inovatoare în procesul de producție sau prestare a serviciilor. Reţeaua Enterprise Europe Network reuneşte circa 600 organizaţii de susţinere a businessului din Europa, CSI, China, SUA etc.

Proiectul UNDP – sporirea capacității CCI în prestarea serviciilor de consultanță, durabilă pentru beneficiari de pe ambele maluri ale Nistrului (1 iulie 2016 – 30 noiembrie 2017) Proiectul are scopul de a facilita și consolida interacțiunea business-ului de pe ambele maluri ale Nistrului prin parteneriate economice. Pentru asta vor fi dezvoltate aptitudinile necesare pentru promovarea serviciilor de calitate pentru IMM-uri,
precum și capacitățile profesionale și tehnice ale reprezentanților IMM-urilor, Asociațiilor de Business, vor fi create capacitățile instituționale și administrative ale CCI de pe ambele maluri ale Nistrului. Vor fi promovate business inițiative, stabilite parteneriate, promovate companii prin e-Fairs și Trade Networking, companiile
implicate în activitatea Comitetelor Sectoriale.

Proiectul UNIDO (finanțat de UE, OECD, UNEP, UNECE) – Prestarea serviciilor necesare pentru coordinarea și implementarea activităților de instruire și demonstrare cu privire la Eficiența Resurselor și Producerea mai Pură (RECP) Moldova noiembrie 2015 – decembrie 2016 Scopul proiectului – dezvoltarea capacităților instituționale și de personal în domeniul RECP. Crearea unei rețele de experți naționali care vor oferi servicii de Eficiența Resurselor și Producerea mai Pură (RECP) companiilor și organizațiilor din Moldova, particular în sectoarele țintă (industria alimentară, chimică, materiale de construcții).

East Invest II Twinning pentru organizații de suport afaceri (martie 2016 – iulie 2017) Proiectul reprezintă asistența tehnică pentru Camera de Comerț și Industrie a CCI și urmărește scopul de a sprijini dezvoltarea unui mediu economic favorabil și sector privat competitiv în statele Parteneriatului Estic prin transferul de bune practici din partea partenerilor din UE către organizații de suport afaceri din țările Parteneriatului Estic, și dezvoltarea unor relații de lungă durată în beneficiul ambelor părți. Acest Twinning se realizează pentru CCI din RM în parteneriat cu CCI din Bruxelles și Cehia. Twinning-ul este menit să asigure transferul de know-how în arii specifice determinate
în beneficiul CCI, precum și stabilirea unei cooperări tehnice de lungă durată între CCI și Camerele de Comerț din Cehia și Bruxelles.

 

 

MD-2004, Chişinău, R. Moldova
str. Ştefan cel Mare, 151
tel: (+373) 22 221 552
fax: (+373) 22 234 425
e-mail: camera@chamber.md

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE
Tel: (+373) 22 224 983
E-mail: foreign@chamber.md
Șef direcție – Georgeta MINCU

 

DIRECȚIA LUCRUL CU MEMBRII,
SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL
Tel/Fax: (+373 22) 241 480
E-mail: presa@chamber.md
Specialist relații publice – Ana TURCULEȚ