De ce ați ales profesia de medic, și anume obstetrica și ginecologia?
M-am născut la începutul anilor 70 în Chișinău într-o familie de medici. Viața mi-a fost legată din fragedă copilărie de tot ceea ce reprezintă ”pacient-spital-medicină”. Astfel, după absolvirea școlii generale, conștient mi-am ales să continui studiile în cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”. Ulterior, activitatea
tatălui meu – Academicianul Eugen Gladun, dascălul întregilor generaţii de obstetricieni – ginecologi, mi-a fost exemplu și motivație, deopotrivă, spre a-mi urma calea în nobilă profesie de medic obstetrician-ginecolog.

Cum s-a desfășurat formarea Dstră ca profesionist?
Odată cu finisarea studiilor prin rezidenţiat la specialitatea obstetrică-ginecologie, miam început activitatea în 1997 ca medic obstretician–ginecolog la Institutul Mamei şi Copilului. Doi ani mai târziu am devenit asistent universitar la Catedra Obstetrică şi Ginecologie a FPM a USMF „N.Testemiţeanu”, încercând să combin astfel activitatea
de medic cu cea didactică şi ştiinţifică. Ulterior, în 2009 am susținut teza de doctor în medicină. Totodată, țin să continui activitatea științifică prin publicarea articolelor în literatura de specialitate, atât ca autor, cât şi coautor, particip la elaborarea de recomandări metodice, ghiduri şi protocoale clinice.

Care sunt domeniile Dvs de interes în profesie? Cum se combină lucrul de medic cu cel didactic?
În calitate de medic şi consultant clinic, dar şi specialist implicat în acordarea serviciilor AVIASAN am avut tangență cu toate aspectele ce țin de profesie, însă sunt anumite obiective de interes personal, cum ar fi tratamentul infertilităţii, inclusiv cu obţinerea unor rezultate în domeniul reproducerii asistate, în chirurgie ginecologică şi endoscopică, supravegherea şi monitorizarea intranatală a fătului. Statutul de formator cu certificat internaţional în cadrul pregătirii prin simulare şi munca didactică ca conferenţiar al catedrei, îmi oferă posibilitatea de a interacționa cu medicii din întreaga republică, scopul fiind perfecţionarea continuă a cadrelor medicale, iar în cele din urmă o stare de sănătate bună a întregii societăți.

În afara calităților Dvs de medic, exprimate prin recunoașterea succeselor de către colegi și gratitudinea pacienților, suntem martori ai unui management efectiv în cadrul IMSP IMșiC. Cum a
venit această convertire spre munca managerială?
În 2014 am absolvit Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF „N.Testemiţeanu”, astfel obținând licenţa de master în managementul sănătăţii publice. Am efectuat mai multe stagieri şi traininguri atît în ţară, cît şi peste
hotarele ei – Japonia, Suedia, Germania, Rusia, Franța, Armenia etc. Menționasem anterior amprenta
care a lăsat-o activitatea tatălui meu Academicianul Eugen Gladun, director-fondator al IMSP IMșiC
prin activitatea sa managerială pe parcursul mai multor ani, probabil mi-a transmis această imensă
responsabilitate şi dorinţă de a face prosper domeniul asistenţei medicale mamei şi copilului, de a continua
proiectele inițiate. Astfel, la începutul anului curent, în rezultatul concursului desfăşurat în februarie 2016,
am fost numit în calitate de director al IMSP Institutul Mamei şi Copilului.

Cunoaștem că IMSP Institutul Mamei şi Copilului este o instituție de vȋrf din Republica Moldova ȋn domeniul ocrotirii sănătății mamei şi copilului. Dle Director, cum a-ți prezenta Dvs instituția pe care o conduceți?
Instituţia Medico–Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului a fost constituită în 1988 prin decizia Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la fondarea IMSP ICŞDOSMşiC” în baza Centrului Republican de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului, bazele căruia au fost puse încă la începutul anilor 80 ai sec. XX. IMSP Institutul Mamei şi Copilului este cea mai mare instituţie republicană curativ–profilactică și științifică, care asigură la nivel terţiar asistenţa medicală pentru cazurile cele mai grave şi complexe mamelor gravide, lăuzelor şi copiilor. IMSP IMşiC acordă asistenţă medicală în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare şi realizează măsuri strategice
de fortificare a sistemului terţiar specializat, de promovare şi implementare a tehnologiilor medicale moderne, a Protocoalelor clinice şi Standardelor medicale.

 

MEMBRU:
Societatea Europeană de Reproducere Umană şi Embriologie
Vicepreședinte al Asociaţiei de Planificare a Familiei RM
Societatea obstetricienilor-ginecologilor din RM
Societatea de perinatologie din RM

STUDII:

2012–2014: Masterat în Școala de Management în Sănătate Publică a USMF „Nicolae Testemiţanu”
2009: Susținerea tezei în specialitatea obstetrică și ginecologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”
1994–1997: Rezidențiat în obstetrică și ginecologie, USMF „Nicolae Testemiţanu”
1988–1994: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, Republica
Moldova, Facultatea medicină generală

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:

Februarie 2016–prezent: Director al IMSP IMșiC
2010–prezent: conferențiar universitar al Catedrei Obstetrică Ginecologe Nr2 a USMF ”N.Testemitanu”
1999–2010: asistent universitar al Catedrei Obstetrică Ginecologie a FPM a USMF „N.Testemitanu”
1997–1999: medic obstetrician-ginecolog la IMSP Institutul Mamei și Copilului