Domnule vicepreședinte, care sunt prioritățile agendei parlamentare pe termen scurt și mediu? Ce legi trebuie să fie adoptate în regim de urgență? Priorităţile ţin, evident, de scoaterea instituţiilor statului din captivitate şi revenirea lor la o activitate normală, în interesul cetăţenilor, dar şi de asigurare a bunei derulări a proceselor de importanţă vitală pentru ţară. Dacă e să deschid parantezele, voi menţiona că, chiar dacă de mai bine de o lună suntem antrenaţi într-un amplu proces de curăţare a sistemului de stat de oamenii regimului oligarhic, oricum mai avem încă mult de lucru în acest sens. Simţim o împotrivire enormă din partea celor care au folosit în cu totul alte scopuri decât ar fi fost normal instituţiile statului – ei nu vor să plece, deşi, dacă ar fi avut bun simţ, ar fi demisionat demult. Astfel, suntem într-un continuu proces de identificare a soluţiilor juridice corecte pentru a-i îndepărta din funcţii pe cei care au participat nemijlocit la capturarea statului Republica Moldova şi punerea instituţiilor statului în slujba regimului oligarhic. Desigur, am fi putut forţa unele lucruri, dar pentru noi este important să acţionăm în strictă conformitate cu buchia legii, de aceea procesul încă mai durează. La cel de-al doilea bloc amintit mai sus aş menţiona legile care ţin de buna funcţionare a sistemului bugetar-fiscal, social etc. Să nu uităm că ne apropiem cu paşi rapizi de momentul când va trebui să adoptăm politica bugetar-fiscală, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor de asigurare medicală obligatorie – legi de primă importanţă pentru ţară, pentru cetăţeni.

Avem foarte mult de lucru şi o mulţime de priorităţi, dar, cu siguranţă, vom face faţă.

Care va fi situația cu rectificarea bugetului pentru anul 2019 și adoptarea celui pentru anul viitor? În acest sens aşteptăm propuneri concrete de la Guvern. Constituţia prevede clar principiul separării puterilor în stat, iar legislaţia în vigoare – consecutivitatea proceselor legale, inclusiv a celor legate de sistemul bugetar şi fiscal. În mod normal, la jumătatea lunii iunie noi ar fi trebuit să primim deja politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, însă, dat fiind faptul că atunci s-a produs schimbarea puterii, e şi de înţeles de ce lucrurile decurg cu o mică întârziere. Presupun că acum colegii din Guvern fac o amplă evaluare a situaţiei bugetului de stat şi, după ce vor avea o claritate în acest sens, vor veni şi cu careva demersuri către Parlament. Dacă, desigur, va fi cazul. De asemenea, presupunem că aceeaşi situaţie ţine şi de politica bugetar-fiscală, dar şi de bugetul de stat pentru anul viitor.

Noul Legislativ a format mai multe comisii parlamentare pentru elucidarea furtului miliardului, privatizarea unor obiecte strategice pentru țara noastră. Cetățenii vor afla rezultatele activității acestor comisii? Desigur! De aia au şi fost create pentru ca oamenii să afle adevărul. Vă daţi seama că, în condiţiile în care în multe structuri de stat mai sunt încă în funcţii de conducere oamenii vechiului regim, nu prea puteam avea încredere că, odată cu schimbarea puterii, se va face lumină în aceste cazuri de maxim interes public. De aceea, acţionând pe linie parlamentară, în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, noi încercăm să scoatem adevărul la suprafaţă, iar deja organele statului, scoase din captivitate, îşi vor face datoria. Astfel, nu doar că oamenii vor afla adevărul, dar şi cei ce au comis abateri de la legislaţia în vigoare vor fi sancţionaţi.

Ce legi ar urma să fie abrogate în acest context? Una care preocupă cetățenii este cea referitoare la datoria publică a miliardului furat, deci contribuția fiecărui cetățean pe parcursul a 25 de ani. Moratoriul stabilit de majoritatea parlamentară pe adoptarea unor legi sensibile are un termen de valabilitate? Cu siguranţă, mai multe legi adoptate de fosta guvernare şi care contravin interesului cetăţenilor, al ţării, trebuie abrogate, revizuite. Dar aici se impune o amplă analiză, o abordare detaliată a întregului proces, din care să reiasă şi acţiunile concrete ce se impun în plan legislativ. Se lucrează în acest sens şi eu cred că rezultatele nu vor întârzia să apară.

Fiind în preajma alegerilor locale generale nu pot să nu vă întreb. PSRM are deja stabilit un candidat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău Prerogativa desemnării candidatului aparţine organelor statutare ale formaţiunii. Deocamdată încă nu s-a luat o decizie în acest sens, însă, ceea de ce pot să vă asigur este faptul că, imediat ce această decizie va fi luată, societatea va fi informată în spiritul transparenţei de care PSRM a dat dovadă întotdeauna.