Interviu cu Ministrul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului în exercițiu
Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Nicolae CIUBUC

Dle Nicolae Ciubuc, ați obținut mandatul de deputat prin votul cetățenilor din Călărași sau altfel spus, a pământenilor Dvs. Cum a fost pentru Dvs. această campanie electorală? Ce înseamnă pentu Dvs. acest lucru? Da, din acest an avem parte de un nou sistem electoral, care permite cetățenilor din întreaga țară să își delege propriii candidați în Parlamentul Republicii Moldova. Această modificare a fost determinantă în decizia de a participa în cursa electorală. Cum am mai spus și anterior, meleagurile natale mă inspiră, iar potențialul de dezvoltare care îl observ în Călărași și Ungheni m-a convins că trebuie să îmi dedic următoarea perioadă anume pentru a reprezenta locuitorii acestor localități în legislativ. A fost o perioadă în care am mers în fiecare localitate, am interacționat cu mii de oameni și pentru fiecare problemă vociferată am identificat soluții. Nu pot să spun că a fost ușor, fiind o perioadă relativ scurtă de timp, nu mi-a permis să acord atenția care mi-aș fi dorit-o fiecărui locuitor. Totuși, acum că am obținut acest mandat, săptămânal mă voi afla în teritoriu, alături de oamenii față de care mi-am asumat un șir de angajamente. Unul dintre faptele pe care m-am angajat să le realizez îndată după finalizarea campaniei electorale este inaugurarea Oficiului Deputatului în orașul Călărași, unde fiecare locuitor va putea să se adreseze după consultanță referitoare la diferite probleme cu care se confruntă. Desigur, în cadrul oficiului vom avea și o zi de audiență pentru a comunica direct cu cetățenii și pentru a crea o relație mai strânsă între popor și aleșii poporului. Dacă să rezum, faptul că m-au ales anume băștinașii mei, mi-a dat un impuls mult mai puternic, dar trebuie să recunosc că este și o responsabilitate mult mai mare, așa cum angajamentul față de aceștia nu este doar legal, prin prisma atribuțiilor unui deputat, dar e vorba și de un angajament moral, față de familie, neam, rădăcini.

Este evident că în campania electorală, candidații electorali fac multiple promisiuni referitoare la bunăstarea cetățenilor. Totuși, având în vedere experiența Dvs. anterioară suntem siguri că sunteți un om al cuvântului. Reieșind din discuțiile cu cetățenii, dar și viziunile proprii, care este programul Dvs. de dezvoltare națională, dar mai ales de dezvoltare a circumscripției pe care ați fost ales? Din vizitele în localitățile din Călărași și Ungheni, am constatat că toate satele și orașele se confruntă cu aceleași probleme, și anume lipsa alimentării cu apă potabilă, acces la sanitație, iluminat stradal și drumuri bune, iar faptul că standardele de viață disponibile în sate au scăzut considerabil în ultimele decenii, aceasta a dus la exodul populației. Acum, pentru a ne putea dezvolta atât la nivel național, dar și la nivel de fiecare localitate, e nevoie ca statul să intervină simultan pe câteva domenii. Astfel, consider că trebuie să ne concentrăm pe crearea condițiilor optime pentru dezvoltarea sectorului privat: iar de aici începe un flux economic firesc. În economiile în care implicarea statului este condiționată de circumstanțe de criză, iar sectorul privat se dezvoltă în condiții prielnice, putem să observăm că și serviciile publice sunt accesibile. Pentru că un sector privat activ contribuie la formarea locurilor de muncă, piață competitivă, standarde înalte de calitate, dar cea mai semnificativă contribuție o are la formarea bugetului public național, oferind astfel statului posibilitatea de a investi în infrastructură, în servicii publice calitative și ridicarea nivelului de trai al populației. Pentru dezvoltarea localităților din circumscripția nr.15, am inițiat deja procesul de elaborare a Planului de dezvoltare strategică a localităților. Acest plan pornește de la evaluarea necesităților localităților, prin stabilirea unor obiective realiste pentru următorii 4 ani, și includ acțiuni ce se referă la dezvoltarea infrastructurii, crearea locurilor de muncă, investiții în asigurarea accesului la educație și sănătate și desigur, acțiuni ce vizează impulsionarea dezvoltării turismului rural.

În calitate de deputat, care va fi prima inițiativă legislativă? Activitatea anterioară mi-a permis să-mi creez o viziune clară asupra cadrului legal existent și aspectele care trebuie îmbunătățite. Desigur, avem încă foarte mult de lucru până a acoperi total golurile ce apar, ca urmare a modificării conjucturii politice, economice, dar și pentru a crește bunăstarea în rândul populației. Astfel, prima inițiativă va ține anume de acest aspect, și anume de a crea condiții optime de dezvoltare pentru populația din raionul Călărași, prin modificarea statutului unității administrativ-teritoriale în municipiu, iar acest fapt ne va permite să optimizăm administrarea financiară a municipiului, prin obținerea de transferuri mai mari de la bugetul de stat, pentru ca ulterior să putem îmbunătați accesul la infrastructură și servicii publice calitative. La fel, vor urma și inițiative aferente sectorului agricol și industriei alimentare.

În calitate de deputat, spre ce domenii va fi direcționată activitatea Dvs. din ce comisie parlamentară veți face parte? În campania electorală, atât eu personal, cât și partidul politic din care fac parte, am avut un program electoral în care au fost expuse direcțiile pe care ne vom concentra, iar acestea sunt continuarea programului național „Drumuri Bune 2”, lansarea programului „Apă Bună pentru Moldova” prin care în următorii 5 ani vom asigura cu apă potabilă toți locuitorii satelor și orașelor, la fel ne vom axa pe dezvoltarea condițiilor optime de dezvoltare a business-ului în zonele rurale, creând în acest mod locuri de muncă pentru populația de la sate. În ceea ce privește activitatea mea în una din comisiile parlamentare, am avantajul de a avea un spectru larg de pregătire, jurisprudența ce este specializarea de bază, economie, dar și calificarea de magistru în administrația publică, iar asta îmi permite să pot face parte din comisii parlamentare de la juridică, pentru numiri și imunități, economie, buget și finanțe, până la comisia de administrație publică, mediu și dezvoltare regională. Totuși, domeniul care m-a format este cel agrar, iar din acest considerent am decis să fiu parte a comisiei agricultură și industrie alimentară. Activând în această sferă peste 15 ani, iar faptul că ultima poziție deținută a fost de Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, îmi permite să am o viziune clară asupra mediului de dezvoltare a acestui domeniu, care este unul strategic pentru Republica Moldova. Unul din obiectivele majore care mi le propun în calitate de membru al comisiei parlamentare este schimbarea modului de percepție asupra activității economice în agricultură. Și aici mă refer la faptul că agricultura nu trebuie percepută ca o activitate practică pentru menținerea nivelului de subzistență, mai ales în sate, ci ca o activitate generatoare de profit.

Ce așteptări aveți de la mandatul de deputat și care credeți că vor fi cele mai mari provocări? Așteptările țin de realizarea acțiunilor care ni le propunem în Planul de dezvoltare a localităților. Avem un plan suficient de ambițios care necesită resurse mari de capital financiar, dar mai ales de capital uman. Consider că capitalul uman este unul determinant în realizarea planurilor strategice, iar atunci când vom avea o comunicare dar și o colaborare eficientă între toți subiecții implicați – societate civilă, administrație publică locală, administrație publică centrală și legislativ, vom putea afirma convinși că am reușit. În ceea ce privește provocările, acestea reies din incertitudinea politică existentă, de colegii din legislativ mai puțin cooperanți, dar și poziția noastră în aspect geopolitic.