Dvs  ați fost în diferiți ani conducătorul AIPA și aveți o bogata experiență în domeniul agricol. Cu numirea Dvs recenta la conducerea Ministerului Agriculturii a-ti dat start la un proces de activități care va oferi garantat o bună vizibilitate instituției si totodată, o sa consolideze relațiile bilaterale intre RM si tarile din vecinătate. Povestiți-ne despre acest plan de acțiuni pe care vi l-ați propus in frunte ministerului. Funcția de ministru a unui mega Minister am acceptat-o ca pe o provocare. Știam că  începe o nouă etapă în viață, cu multe încercări, probabil multe sacrificii, dar în același timp cu multă încredere și speranță, alimentată de atitudine înaltă și susținere importantă oferită. Am convingerea că împreună cu echipa ministerială, vom miza pe toate pârghiile legale, astfel ca sectorul agricol să devină mai competitiv, mai atractiv, cu crearea facilităților de acces la sursa de apă potabilă și canalizare pentru cetățenii noștri, dar și pentru îmbunătățirea situației în domeniul forestier. Ținând cont de susținerea guvernamentală, vom reuși să facem lucruri frumoase. Vom acorda o atenție sporită domeniului zootehnic, mai cu seamă producerii laptelui. Din cauza insuficienței producției de lapte la ferme, pe piața Republicii Moldova se vinde lapte făcut din praf, ceea ce constituie o problemă. În comunicarea cu partenerii de dezvoltare acest sector va fi ca și prioritate și vom încerca să atragem mai multe proiecte care să dezvolte acest domeniu. Totodată, îmi propun să perfecționăm sistemul de asigurări în agricultură, domeniu ambițios lansat acum mai bine de 10 ani, însă de-a lungul timpului a fost compromis. Referitor la domeniul mediului, printre priorități este stabilirea ordinii în ceea ce ține de repartizarea resurselor financiare din Fondul Ecologic Național, dar și continuarea proiectelor începute anterior. „Proiectul „Apă bună pentru Moldova” va fi una dintre priorități, care va genera în următoarea perioadă o multitudine de activități”.

Care sunt momentele vulnerabile din domeniul agriculturii și industriei alimentare, identificate de Dvs pana în prezent? Moldova ca țară cu un potențial agro-industrial dezvoltat, actualmente este relativ spuțin cunoscut în spațiul european și în alte țări ale lumii, lipsa pieței de desfacere fiind una din principalele vulnerabilități ale sectorului. În Uniunea Europeană și alte țări ale lumii principalele probleme constau în necesitatea producătorului autohton în a deține certificate privind implementarea standardelor avansate de management al calității. Totodată, sortimentul de produse agricole moldovenești nu corespunde integral tendințelor și cererii de pe piața țărilor țintă. O mare parte a producătorilor nu cunosc limba engleză sau nivelul de cunoaștere nu este suficient pentru a putea negocia sau iniția parteneriate. Ambalajul cedează comparativ cu ambalajul produselor similare. Lipsa experienței la transportarea containerelor pe mare. Infrastructura post recoltare (pre răcire, depozitare, păstrare în depozite frigorifice, sortare, spălare, ambalare, etichetare) relativ slab dezvoltată. Cooperare incipientă a producătorilor agricoli, în special la formarea partidelor mari pentru export și promovarea produsului, precum și imposibilitatea de a îndeplini contracte mari cu asigurarea sortimentului, calității, volumului și periodicității produselor. Cu referire la exportul în Federația Rusă,  sunt cerințe exagerate în comparație cu alte țări față de calitatea produselor moldovenești. De asemenea, există o logistică sofisticată pentru produsele moldovenești (certificarea, îndeplinirea documentelor/formularelor, vămuirea, transportul), numărul mult prea mic a autorizațiilor de transport pentru transportatorii din Republica Moldova; interdicții la tranzitul mărfurilor în Federația Rusă spre Kazahstan și alte țări din regiune; puterea de cumpărare în diminuare a consumatorului din Federația Rusă, precum și promovarea insuficientă a produselor pe piața respectivă. În consecință și produsele agricole de origine moldovenească, calitățile lor gustative excepționale, practic sunt cunoscute în țările învecinate: Polonia, Cehia, România, Bulgaria, mai puțin Italia, Germania. Din acest motiv sunt necesare eforturi organizatorice, financiare, de publicitate a producătorilor agricoli, asociațiilor profesionale, structurilor statului. Într-adevăr se depun eforturi pentru accesarea a  noi piețe de desfacere de exemplu: China, Turcia, Israel, Canada, Emiratele Arabe Unite, Bangladesh, India, dar totuși sunt și obstacole. S-a participat în repetate rânduri la expoziții specializate în China, Turcia, Emirate, unde probele de produse au trezit interes pentru potențialii cumpărători. Producătorii, asociațiile profesionale ale lor studiază atent cerințele pieței din fiecare țară, preferințele consumatorilor pentru a forma loturi de produse care să satisfacă posibilii cumpărători. Deja sunt transmise loturi mici-probe practic în toate țările vizate pentru ca cumpărătorul local sa poată aprecia produsul la justa lui valoare. Reprezentanțele diplomatice si comerciale ale Republicii Moldova în țările de reședință acordă întreg sprijinul pentru identificarea surselor de informație, stabilire de contacte și organizarea măsurilor de promovare.

Care sunt mecanismele de ajutor disponibile pentru fermierii din Republica Moldova?. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a demarat mai multe activități pentru a spori mecanismele de susținere financiară a producătorilor agricoli. Cifrele confirmă că eforturile au avut rezultat pozitiv, iar impactul acestora poate fi văzut în indicatorii macroeconomici ai țării.   Un exemplu in acest sens este sistemul de subvenționare, rezultatele căruia se datorează cadrului legal fundamentat. Din 2017, a intrat în vigoare Legea privind principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, care asigură continuitatea și stabilitatea sistemului de subvenționare, iar anual din bugetul de stat Agricultorii sunt asigurați cu resurse alocate susținerii investițiilor în domeniile agriculturii care au nevoie de intervenția statului. Astfel, în anul curent peste 5 mii de antreprenori au beneficiat de sprijin financiar în valoare totală de peste 900 mln lei, suma disponibilă fiind cu 120 mln lei mai mare decât în 2017. Susținerea producătorilor agricoli pe parcursul ultimilor ani a dus la creșterea capacității de păstrare a fructelor și strugurilor, majorarea suprafețelor irigate, dar și a suprafețelor asigurate cu sisteme antigrindină și anti – ploaie. Guvernul, în anul 2018, a demonstrat încă o dată că agricultura deține o poziție înaltă în ierarhia priorităților, anul acesta fiind lansat Programul de subvenționare în avans a producătorilor agricoli, prin care 28 de tineri din localitățile rurale au inițiat afaceri în domeniile agriculturii. Susținerea tinerilor antreprenori este un element esențial în dezvoltarea durabilă a satelor noastre, dezvoltarea cărora va asigura agricultura performantă, aici, Acasă! Perioada citată a fost caracterizată şi de un nivel înalt de mobilizare a resurselor financiare, atît interne, cît şi externe, destinate dezvoltării, restructurării şi modernizării sectorului agroindustrial, partenerii de dezvoltare punând umărul la modernizarea și implementarea tehnologiilor avansate. Astfel, producătorii agricoli au beneficiat de numeroase proiecte de sprijin, dintre care evidențiem contribuția adusă de proiectele: Agricultura competitivă în Moldova, MAC-P, IFAD, Livada Moldovei, FAO, dar și suportul financiar și tehnic adus agriculturii din Republica Moldova prin acorduri bilaterale cu partenerii fideli ai țării noastre. În acest context, a fost elaborat Legea privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora, ce facilitează organizarea, recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători agricoli, precum și condițiile de acordare a sprijinului financiar, ce țin de organizarea și funcționarea acestora. În temeiul acestei legi, pe parcursul anilor 2015-2018 au fost recunoscute 34 de grupuri de producători, care, în cadrul Proiectului ”Agricultura competitivă în Moldova” (MAC – P),  au beneficiat de suport financiar sub formă de grant în valoare totală de circa 9 mln de dolari SUA. Scopul a fost de a spori competitivitatea sectorului agroalimentar al țării, prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor; facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe; integrarea practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil al terenurilor. Tot în contextul susținerii agricultorilor din țara noastră a fost modificată Legea cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, astfel, încât, pentru a susține modernizarea sectorului agroindustrial și dezvoltării rurale, au fost majorate mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) de la 700 la 900 mln de lei. Totodată,  prin această lege sunt stabilite principiile generale ale politicilor statului privind încurajarea şi stimularea activităților agricole şi dezvoltării rurale, direcțiile de utilizare ale mijloacelor financiare destinate dezvoltării sectorului agroindustrial.

Care sunt previziunile Dvs pentru pentru anul 2019 si cum credeți că se va schimba agricultura după actiunile pragmatice pe care vreti sa le puneti in actiune?. Echipa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului își propune în viitorul apropiat să reformeze și să îmbunătățiasca activitatea domeniilor importante ale sectorului agricol, dintre cele mai vizibile menționăm: – lărgirea piețelor de desfacere, pentru a oferi posibilitatea agricultorilor să vîndă produsele la prețuri competitive;

– reforma instituțiilor statului responsabile de managementul apelor și a bazinelor acvatice, inclusiv modernizarea infrastructurii de irigare;

– reforma instituțiilor științifice și de cercetare, care au obligativitatea de a asigura transferul real de tehnologii şi de a se apropia de necesităţile producătorilor agricoli;

– impulsionarea dezvoltării sectorului zootehnic, pentru a oferi siguranța alimentară în țară, dar și a promova produsele de origine animală pe piețele externe; Avem obiective ambițioase pentru ca produsele noastre să fie promovate în mod inteligent, și fiți siguri acestea sunt tot mai mult apreciate, atât în țară, cât și în străinătate. Vă asigur că vom face tot posibilul ca obiectivele din sectorul agroalimentar să fie realizate pe deplin, astfel să participăm cu toții la implementarea tehnologiilor avansate, la modernizarea sectorului și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cetățeni.