Rodica Antoci Președintele Autorității Naționale de Integritate: “Nu m-am lăsat niciodată intimidată și am continuat să-mi duc misiunea până la capăt în ciuda tuturor atacurilor”

Dna Antoci, acum trei ani ați devenit Președinte al Autorității Naționale de Integritate, cum ați găsit instituția nou creată atunci când ați preluat această funcție? Am intrat în această funcție, în rezultatul unui concurs public destul de riguros, care a derulat în câteva etape. ANI, ca și denumire și atribuții este o instituție nouă pentru Republica Moldova, ea a fost reformată din fosta Comisie Națională de Integritate, dar și ca urmare a adoptării legilor speciale ale ANI din anul 2016. Când am intrat oficial în drepturile funcției, la începutul anului 2018, am găsit o echipă formată din câțiva funcționari publici, care aveau salarii prea mici pentru un domeniu atât de important, fără o structură organizatorică, fără inspectori de integritate, buget și fără un cadrul normativ intern necesar activității. La care, se adăuga asigurarea mentenanței, implementarea și dezvoltarea sistemului electronic de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, deoarece din 2018 procedura de depunere a declarațiilor se face în format electronic, iar implementarea sistemului a fost una din condiționalități la care statul Republica Moldova și-a asumat față de partenerii săi de dezvoltare. La fel, am găsit o serie de dosare restante de la fosta Comisie, petiții și sesizări care au parvenit timp de 2 ani, dar aceste țin de competența doar a inspectorilor de integritate. Astfel, toate procedurile de control au început în vara anului 2018 odată cu încadrarea primilor patru inspectori de integritate, care au preluat toate aceste materiale restante și crearea cadrului procedural de specialitate. În calitate de conducător, am avut ca obiectiv, organizarea activității administrative a autorității, să fac tot posibilul ca ANI să devină funcțională, să aibă resursele umane și financiare necesare pentru a da rezultate, prin crearea condițiilor optime de activitate. Pentru mine a fost un început ambițios și dificil pe alocuri, chiar dacă au existat momente, mai puțin cunoscute publicului, în care această instituție risca să intre într-un blocaj, consider că am reușit să nu admitem acest lucru. Pe parcurs mi-am dat seama că asemenea situație era așteptată de foarte mulți, fiindcă între timp s-a demonstrat că prin activitatea pe care noi o realizăm conform legii a început să deranjeze multe grupuri de interese. Și bine a fost că nu am cedat, nu m-am lăsat intimidată și am continuat să-mi duc misiunea până la capăt în ciuda tuturor atacurilor. Am implementat cu succes pe parcursul ultimilor trei ani toate obiectivele propuse, care inițial alții le-au trasat doar pe hârtie. 

Ce schimbări ați reușit să realizați pentru dezvoltarea domeniului de la venirea dvs în această funcție? Azi, ANI are o locație nouă, are inspectori de integritate, funcționari publici de suport pentru Inspectorat, materiale metodologice pentru procedurile de control, cât și pentru subiecții declarării. Am reușit să implementăm și să asigurăm o funcționalitate deplină a sistemului automatizat ”e-Integritate”, responsabilizarea și informarea permanentă subiecților declarării cu privire la modalitatea de depunere și completare a declarațiilor. De exemplu, în acest an, după o muncă destul de riguroasă asupra acestui sistem, nu am înregistrat nicio defecțiune sau alte probleme tehnice. În acest context, vreau să apreciez profesionalismul și promptitudinea specialiștilor de la STISC, cu care suntem într-o permamentă legătură și cooperare. Pot să afirm cu certitudine că acest sistem electronic este unic, funcțional pentru al patrulea an. Printr-un simplu click, din orice colț al lumii, orice curios care este interesat să vadă ce avere dețin demnitarii sau funcționarii o pot face,  fără niciun impiediment,  direct pe pagina oficială a ANI. De asemenea, am reușit să construim relații de colaborare cu partenerii externi de dezvoltare, aici aș dori să menționez Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Banca Mondială, Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, cu experții din cadrul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), care activează în Republica Moldova. De curând am devenit și beneficiarii la mai multe proiecte, cât și a unui proiect de asistență finanțat de Guvernul american și implementat de ABA ROLI Moldova (Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii). Recent am devenit și membri cu drepturi depline în cadrul platforme internaționale de integritate – ”The Network for Integrity” – Rețeaua pentru Integritate. Această reușită se datorează muncii care se depune zilnic la ANI, a rezultatelor noastre care se conțin în rapoartele de activitate ale autorității, după ce au fost expediate în atenția acestei instituții, care au fost analizate de membrii platformei, iar în februarie 2021 au decis să ne accepte în rândul lor. Pe plan intern, continuăm să  completăm statele de personal cu inspectori de integritate curajoși și profesioniști, la educarea/informarea/consultarea subiecților declarării. Ne dorim să sporim mai mult încrederea societății față de Autoritate, în acest scop transparentizăm toate acțiunile noastre și deciziile luate de inspectorii de integritate în spațiul public. Pentru mai multe detalii despre realizările Autorității din ultimii 3 ani, recomandăm consultarea rapoartelor de activitate ale Autorității, și a informațiilor plasate pe pagina oficială a ANI.

Ce probleme sau impiedimente persistă în continuare și limitează activitatea sau inițiativele dvs? Scopul și misiunea noastră este îndeplinirea atribuțiilor corect și conformă așteptărilor întregii societăți. În urma cristalizării unei practici pe domeniul de specialitate și a  analizelor interne, am remarcat mai multe aspecte lacunare în legislația specială a ANI, care a fost adoptată în anul 2016, cât și posibilitatea de fortificare a mecanismelor de control pentru inspectorii de integritate. Pentru a extinde competențele inspectorilor de integritate permițându-le să solicite evaluarea activelor în procedurilor de control de la evaluatori independenți; a extinde domeniul controlului persoanelor afiliate în caz de suspiciune justificată; a oferi posibilitatea subiecților declarării a averilor și a conflictelor de interese să declare prețul de piață real al activelor lor. Sunt necesare îmbunătățiri și asupra conținutul actelor de constatare. Depistăm termenele mari de examinare la nivelul instanțelor de judecată a actelor de constatare. Suntem la primele experiențe a dosarelor de confiscare a averii, avem deja 6 astfel de dosare pe rol. Și la acest capital legislația este una ambiguă. La fel, există niște proiecte de modificare a legislației ANI din partea unor fracțiuni parlamentare, dar din păcăte nu conturau necesităție reale ale activității noastre. De îndată ce noi ne-am ciocnit cu lacunele din legislație, am devenit destul de vocali și am solicitat într-o listă de propuneri modificări la legile actuale,  încă din anul 2019. Însă, abia de curând au fost demarate discuții la acest subiect, fiind formată chiar și o comisie parlamentară. Rămâne să vedem ce reușim să realizăm și la acest capitol.