În acest an, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a împlinit nouă ani de activitate. Cu ce rezultate ați ajuns până la această cifră? Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură este o autoritate administrativă prin care statul implementează politica de subvenționare a sectorului agricol și mediului rural, ce gestionează cel mai mare Fond de dezvoltare din sector. Prin urmare, dacă facem o retrospectivă a principalelor rezultate pe care Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură le-a atins în cei 9 ani de activitate, atunci putem menționa că Agenția a gestionat peste 5,3 miliarde de lei, unde au fost subvenționate peste 36 mii obiecte investiționale, cu suportul cărora a fost posibilă atragerea investițiilor în sectorul agricol și ramurile conexe ale acestuia a peste 35 miliarde de lei și crearea a peste 10 mii locuri noi de muncă. 

Totodată, printre cele mai palpabile realizări ale AIPA se enumeră: participarea la elaborarea și promovarea Legii privind grupurile de producători și asociațiile acestora, Legii cu privire la principiile de subvenționare în agricultură și mediului rural; Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, politică – continuitatea căreia este pentru o perioadă de 5 ani (2017-2021). Lansarea unui proiect mult așteptat de producătorii agricoli ce doresc să se lanseze pentru prima dată într-o activitate economică și anume subvenții în avans pentru susținerea proiectelor start-up, proiecte destinate pentru tineri și femei fermieri, ce doresc să dezvolte o agricultură competitivă și performantă la standardul UE.

Un alt spectru de realizări importante, în ce privește dezvoltarea instituțională, pot fi remarcate prin implementarea Proiectului Twinning pentru consolidarea Agenției, în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul Dezvoltării Rurale conform normelor și standardelor UE, certificarea la Standardul internațional ISO 9001:2015 „Managementul calității” precum și a Standardului de Management Anti-Mită ISO 37001:2016 în domeniul administrării fondului național și resurselor partenerilor externi.

Totodată, întru dezvoltarea platformei de servicii electronice s-a reușit lansarea programării on-line pentru depunerea dosarelor de subvenționare la oficiile teritoriale ale Agenției; înregistrarea oficială de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a AIPA ca operator de date cu caracter personal; lansarea platformei virtuale „Forum AIPA” cu sloganul „Părerea ta contează!”; implementarea sistemului de comunicare internă și păstrare a documentelor „INTRANET”.

Cel puțin trei din acești nouă ani, Dvs. ați activat în calitate de director adjunct și director interimar al AIPA. Deci, ne puteți spune cum s-au dezvoltat relațiile dintre AIPA și agricultori, beneficiari de subvenții, în ultimii ani? În primul rând, aș menționa că relațiile dintre AIPA și producătorii agricoli/beneficiarii de subvenții au fost în permanență pragmatice, bune și au continuat să se dezvolte. A devenit deja o tradiție când la începutul anului de subvenționare AIPA organizează campanii de informare a potențialilor beneficiari de subvenții prin care comunică relatează despre rezultatele subvenționării, oportunitățile de finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural precum și schimbările operate în politicile din domeniu. În cadrul acestor evenimente are loc identificarea prolemelor cu care se confruntă producătorii agricoli în accesarea subvențiilor. Doar în anul 2019, în campania de informare au participat peste 1600 de producători agricoli care și-au manifestat interesul față de prevederile politicii de subvenționare. Urmare a acestor consultări, toate propunerile colectate sunt analizate și comunicate organelor ierarhice superioare pentru soluționarea problemelor identificate în mod prioritar. De asemenea, prin intermediul asociațiilor de profil și a companiilor de consultanță selectate de MADRM, AIPA menține și dezvoltă platforma de comunicare cu producătorii agricoli.

La una dintre ultimele ședințe de Guvern, una dintre deciziile luate a fost cea de majorare a sprijinului financiar acordat unui producător agricultor de la 3 milioane lei până la 5 milioane lei pe an. La fel, plafonul de asigurare a riscurilor în agricultură s-a majorat de la 400 de mii de lei până la 1,5 milioane. Cum vor simți la modul practic agricultorii aceste majorări? Într-adevăr, recent Guvernul a adoptat majorarea plafonului de accesare a subvențiilor ce pot fi acordate producătorilor agricoli/solicitanților de subvenții, fiind un lucru apreciat de fermieri. Majorarea plafonului de subvenționare este o pârghie eficientă atât pentru atragerea investițiilor în agricultură cât și în ramurile conexe ale acestora. Dat fiind faptul că în ultima perioadă s-a înregistrat o creștere sporită a recoltei de fructe, Guvernul a decis majorarea plafonului de subvenționare ce urmează a fi acordat unui producător agricol pentru crearea premiselor necesare îmbunătățirii infrastructurii de post recoltare, procesare şi de accesare a piețelor noi de desfacere. Astfel, mărimea maximă a sprijinului financiar acordată unui agricultor a fost majorată până la 5 milioane de lei pentru un an de subvenționare. Anterior, plafonul fiind de până la 3 milioane de lei. De asemenea, va crește cu 50 la sută și valoarea subvențiilor acordate grupurilor de producători. Totodată, au fost majorate subvențiile pentru înnoirea patrimoniului pomicol şi viticol, pentru dezvoltarea infrastructurii post recoltare, dezvoltarea sectorului de lapte în țară, sporirea siguranței alimentelor și consolidarea terenurilor agricole.

De la 1 februarie și până în prezent, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a recepționat peste 500 de dosare de solicitare a sprijinului financiar sau cu circa 10% mai mult față de numărul dosarelor recepționate în perioada similară a anului precedent. Care sunt cele mai des solicitate măsuri de sprijin din partea agricultorilor, dar și care sunt dosarele (submăsurile) prioritare pentru Agenție? Începând cu 1 februarie și până în prezent, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a recepționat cu circa 10% mai multe dosare, față de numărul solicitărilor recepționate în perioada similară a anului precedent. Acest lucru este unul îmbucurător deoarece odată cu majorarea investițiilor efectuate de producătorii agricoli se va îmbunătăți nivelul de trai a populației din mediul rural și vor spori numărul locurilor noi de muncă create. Urmare a examinării cererilor recepționate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenției, s-a constatat că cele mai solicitate subvenții sunt pentru stimularea investițiilor în procurarea tehnicii şi utilajului agricol. Astfel 490 producători agricoli au solicitat subvenționarea tehnicii și utilajului agricol procurat. Suma subvenție solicitate este de peste 52 milioane de lei ceea ce constituie 34% din totalul subvențiilor solicitate.

Un alt domeniu primordial în care s-au solicitat subvenții ține de stimularea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare, depunând 76 de solicitări a sprijinului financiar, în sumă de peste 50 milioane de lei ceea ce constituie 33% din totalul subvențiilor solicitate. De asemenea, producătorii agricoli au solicitat subvenții pentru stimularea investițiilor în înființarea plantațiilor multianuale inclusiv defrișarea celor neproductive (177 dosare), suma subvenției solicitate constituind peste 26 milioane de lei ceea ce constituie 17% din totalul subvențiilor solicitate. Ținând cont că AIPA are misiunea de a gestiona resursele Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural şi resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare în activitatea noastră este implementat principiul tratamentului egal față de solicitanții de subvenții ceea ce prevede echitate față de producătorii agricoli.

Unul dintre domeniile cu „risc sporit” este cel care revine producătorilor de fructe în realizarea producției sale. În ultima perioadă au fost organizate o serie de iarmaroace locale în susținerea producătorilor autohtoni. Care a fost contribuția AIPA în acest sens sau ce alte măsuri sunt întreprinse pentru acești producători AIPA nu are atribuția și pârghia de a interveni asupra procedurii de comercializare a producției agricole. Dar, începând cu anul 2017, în politica de subvenționare a fost inclusă o nouă submăsură de sprijin ce prevede stimularea activităților de promovare a produselor agroalimentare. În acest sens, se alocă mijloace financiare pentru susținerea producătorilor agricoli, a grupurilor de producători, inclusiv prin intermediul asociațiilor profesionale din domeniul agricol, pentru participarea şi organizarea de expoziții, târguri, concursuri, cu profil agroalimentar, inclusiv în rețelele de comercializare pe piața externă, în scopul sporirii competitivității și promovării produselor agricole și agroalimentare autohtone.

Ce obiective v-ați stabilit Dvs. în calitate de conducător al AIPA către aniversarea a zece ani de existență a Agenției? În perioada imediat următoare AIPA va continua:

– implementarea celor două modalități de subvenționare a producătorilor agricoli- subvenționarea post investițională și subvenționarea în avans. 

dezvoltarea depunerii online pentru dosarele de subvenționare;

– implementarea Sistemului de Management al Calității ISO 27002/27001:2015 „Securitatea informației” prin licențierea sistemelor de operare și programelor utilizate de Agenție;

– dezvoltarea procedurii de acordare a „subvențiilor în avans” ce va permite generarea informațiilor necesare gestionării surselor financiare alocate din fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru dezvoltarea proiectelor start-up;

– dezvoltarea softului „prețuri de referință” ce va permite asigurarea respectării principiului rezonabilității costurilor la evaluarea dosarelor înaintate la subvenționare din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în scopul evitării acordării subvențiilor la produse cu prețuri majorate;

– dezvoltarea hărții interactive cu date statistice din domeniul agricol ce va include datele despre obiectele investiționale subvenționate de AIPA pe parcursul anilor anteriori.

– elaborarea manualelor de proceduri pentru implementarea noilor măsuri de dezvoltare rurală unde solicitantul de subvenții sunt atât autoritățile publice locale cât și entitățile economice non-agricole.