Interviu acordat portalului Moldova in Progres de carte preşedinta Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului, Valentina Buliga

Dvs sunteți preşedinte a Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului. Povestiți-ne care au fost până în prezent succesele. Într-adevăr, la mijlocul anului 2017 am revenit la cârma Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului Republicii Moldova, funcție pe care am deținut-o și în perioada 2005-2009. Domeniile social și medical îmi sunt foarte apropiate și dragi, sunt cele în care am activat întreaga viață – de la farmacistă și funcționar public de diferite ranguri, până la deputată, ministră, președintă de comisie parlamentară. Întâi de toate, până a mă referi la acțiunile întreprinse vreau să menționez că Republica Moldova se află într-o perioadă de dezvoltare și realizare a multor acțiuni care au fost tergiversate pe parcursul anilor din cauza lipsei voinței politice a celor de la guvernare. Și doar acum când la guvernare a venit Partidul Democrat, membră a căruia sunt de peste 20 de ani, a fost posibilă implementarea unor proiecte inedite, de susținere reală a populației, a copiilor, bătrânilor, familiilor tinere. Ultimele realizări legislative în aceste domenii țin de bunăstarea populației, de susținerea și promovarea unei vieți mai bune pentru țară. În acest context, vreau să amintesc că în anul 2017, pentru prima dată în Republica Moldova a fost votată legea cu privire la tichetele de masă, prevede acordarea de către angajatori a alocaţiei individuale de hrană pentru salariaţi, sub formă de tichete de masă. Alte facilități pentru salariați au fost completate în legislația muncii. Astfel, angajatorii sunt obligați să ofere salariaților în anul de muncă cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă urmând a-i fi acordată până la sfârșitul anului următor. Au fost examinate și votate majorări a salariului de funcție pentru cadrele didactice și științifico-didactice din învățământul general, profesional-tehnic și superior, finanțat din bugetul de stat, precum și ale angajaților din sectorul bugetar, stabilite în Rețeaua tarifară unică, au fost majorate cu 10 %. De la 1 noiembrie 2017 au fost valorizate pensiile pentru limită de vârstă și cele de dizabilitate, stabilite în anii 2009-2011. Totodată, cetățenii Republicii Moldova care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă în Germania vor beneficia de pensii și prestații sociale din acest stat. A fost ratificat Acordul cu Republica Federală Germania în domeniul securității sociale. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș, pensii de dizabilitate determinată de boli obișnuite, pensii și indemnizații de dizabilitate determinată de accidente de muncă și boli profesionale. În vizorul Comisiei a fost și subiectul asigurării cu medicamente și accesul populației la servicii farmaceutice. S-a constatat că în 44 de localități rurale din țară, cu o populație de peste 1500 de locuitori, nu există unități farmaceutice, iar membrii Comisiei au convenit asupra identificării soluțiilor optime de îmbunătățire a legislației în domeniul activității farmaceutice și cel al calității medicamentelor.Inițiativa mea de a adopta măsuri de fortificare a securității farmaceutice a fost susținută de colegi și astfel Strategiea securității naționale a Republicii Moldova a fost completată cu un alineat nou referitor la securitatea farmaceutică. Totodată, a fost aprobat ca serviciile medicale de profilaxie, diagnostic, tratament şi supraveghere în domeniul oncologic vsă fie acordate, cu începere din acest an, atât în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice, cât și în cele private. Astfel, s-au oferit drepturi egale instituţiilor medico – sanitare, indiferent de forma de proprietate, în îndeplinirea misiunii de a presta servicii medicale din domeniul oncologic. Totodată, pacienții au dreptul de a alege instituţia medicală şi medicii în tratamentul maladiilor oncologice. Au fost desecretizate contractele semnate între Compania Națională de Asigurări în Medicină și instituțiile medico-sanitare publice și private. Conform modificărilor, în obligațiile CNAM intră și publicarea mai multor date despre contractele semnate dintre CNAM și instituțiile medicale. Am susținut crearea pachetului minim de servicii sociale prestate în satele și raioanele Republicii Moldova din bugetul de stat și am propus stabilirea valorii ajutorului material pentru victimele reabilitate a represiunilor politice și persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului de pe Nistru. În premieră, s-a reușit ca activităţile necalificate, cu caracter ocazional, desfăşurate de către zilieri să fie reglementate prin lege. Potrivit noii legi, un lucrător zilier poate desfășura activități pentru acelaşi beneficiar nu mai mult de 90 de zile într-un an calendaristic, iar timpul de muncă nu va depăşi 40 de ore pe săptămână. La fel, pentru prima dată au fost votate măsuri de activare a beneficiarilor de ajutor social, care presupun activităţi gratuite și utile comunităţii, organizate, conduse şi controlate de către primar. Acestea sunt câteva dintre noile reglementări și modificări la care am lucrat împreună cu colegii din Comisie.

Una dintre problemele mai grave din RM este fenomenul muncii la negru şi a salariilor nedeclarate. Cum Dvs credeți ca această situație poate fi rezolvată? Fenomenul salariilor nedeclarate și a muncii la negru este una dintre problemele grave ale economiei țării. Cea mai bună cale de soluționare, în opinia mea, este conștientizarea problemei, atât de către angajator, cât și angajat. În special, angajatul care acceptă o plată nedeclarată trebuie să știe că astfel nu este asigurat de nici un fel de risc care ar putea surveni în viața sa. Ba mai mult, viitoarele mame nu vor primi nici indemnizația pentru creșterea copilului său. Este îmbucurător că cetățenii sesizează autoritățile responsabile ale statului în unele cazuri. Astfel, Inspectorii de muncă au examinat anul trecut 145 petiții parvenite de la 167 cetăţeni, inclusiv 66 femei (ce constituie 6% din numărul total petiţii), în care au fost invocate probleme privind desfăşurarea muncii fără forme legale. La rândul său, autoritățile au stabilit această problemă ca fiind una prioritară și desfășoară mai multe acțiuni de contracarare și informare. Anul trecut, s-a pus accent pe informarea tineretului studios despre prevederile legislaţiei muncii, securitatea şi sănătatea în muncă. Tineri din 75 instituţii de învăţământ preuniversitar au participat la aceste întruniri.

Avem mii de moldoveni care lucreaza în alte țări, desigur argumentul pensiile este foarte important. Actual care este situația și ce ne puteti spune? Cea mai recentă realizare a autorităților în acest domeniu, cred că este inițierea negocierii proiectului de Acord privind stabilirea și exportul prestațiilor de asigurări sociale cu Republica Italiană. Astfel, cetățenii Republicii Moldova care au muncit sau muncesc în Italia, la atingerea vârstei de pensionare vor beneficia de pensie din acest stat. Este o realizare mare deoarece în Italia avem una dintre cele mai mari comunități de moldoveni migranți. Totodată, încă fiind în funcția de ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei Republica Moldova a încheiat mai multe acorduri de securitate socială. Astfel, actualmente avem deja cu 13 state, 11 dintre care sunt aplicate.

Care sunt proiectele pentru 2018? Anul 2018 este unul cu multe provocări, dar și speranțe. Este un an electoral, în care vom aplica, pentru prima dată, sistemul mixt de vot. În calitate de președintă a organizației de femei a partidului din care fac parte, desigur, ne dorim rezultate bune și femei cât mai multe implicate în viața socială, politică și economică a țării. În calitate de președintă a comisiei parlamentare avem mai multe priorități stabilite în sesiunile acestui an. Ne vom axa pe proiecte prin care vrem să îmbunătățim calitatea vieții oamenilor țării. Astfel, vom examina și audia public diverse probleme actuale precum: serviciile sociale, ocuparea forței de muncă, sănătatea mintală, securitatea demografică, controlul și profilaxia tuberculozei, protecția copiilor separați de părinți, controlul tutunului, reforma asistenței medicale etc. În plan personal îmi doresc ca familia și cei dragi să-mi fie sănătoși, să avem un an fericit și cu multe realizări frumoase, și poate mai mult timp petrecut împreună.