Pe parcursul celor zece ani de activitate, ZEL „Bălţi” a cunoscut o dezvoltare continuă şi dinamică, marcată de realizarea unor proiecte de importanţă strategică pentru ţară. Acest lucru a fost posibil at.t graţie eforturilor depuse, c.t şi datorită depăşirii, de multe ori, a stereotipurilor existente. Prin exemple proprii şi rezultate, am demonstrat că Moldova poate fi o locaţie atractivă pentru corporaţiile transnaţionale, cu proiecte investiţionale de zeci de milioane de USD. Pentru aceasta, este important să înţelegem aşteptările şi necesităţile investitorilor, dar şi să depunem toate eforturile pentru a corespunde şi depăşi aceste aşteptări. Urmând o astfel de strategie, am reuşit să atragem până în prezent în Moldova investiţii de peste 200 milioane de USD şi să creăm 11000 locuri de muncă directe. Cel mai important este că ZEL „Bălţi” continuă să se dezvolte, potenţialul său nefiind încă pe deplin valorificat. În pofida faptului că ZEL „Bălţi” este cea mai „tânără” dintre cele şapte zone economice libere din Moldova, aceasta se dezvoltă cel mai dinamic. În acelaşi timp, ZEL „Bălţi” poate fi considerată un model de referinţă pentru celelalte structuri similare, care şi-a îndreptăţit pe deplin scopul pentru care a fost creată. În zece ani de activitate, ZEL „Bălţi” a reuşit să devină un centru de revitalizare industrială şi dezvoltare regională. În această perioadă, au avut loc mai multe evenimente importante pentru ZEL „Bălţi”. E vorba de etape de dezvoltare a zonei libere, asociate cu proiectele de importanţă naţională şi regională realizate. Cifra zece este cu semnificaţie. Ea reprezintă cele zece proiecte investiţionale majore realizate pe „greenfield”. Este vorba despre fabricile companiilor Draexlmaier, Gebauer&Griller, La Trivineta Cavi, Sumitomo, Coroplast şi Fritzmeier.

Dezvoltare şi extindere Noi paşi au fost făcuţi privind dezvoltarea şi extinderea geografică a ZEL „Bălţi”. Prin urmare, au fost create alte şapte noi subzone în diferite oraşe ale ţării (Chişinău-2, Străşeni-1, Cimişlia-1, Ştefan Vodă-1, Rezina-1, Făleşti-1), av.nd la activ 18 subzone în toate regiunile de dezvoltare ale ţării. Crearea noilor subzone şi atragerea investitorilor strategici va avea impact major de ordin fiscal, economic, social, administrativ şi de mediu asupra dezvoltării localităţii, dar şi a regiunii. Printre cele mai importante beneficii este de menţionat creşterea încasărilor anuale totale la bugetul public, îmbunătăţirea infrastructurii din regiune, inclusiv infrastructura de drumuri, de căi ferate, reţele de utilităţi (aprovizionarea cu apă, energie electrică, gaze naturale, canalizare, telecomunicaţii) în acelaşi timp, în urma dezvoltării infrastructurii vor beneficia şi antreprenorii locali care nu sunt localizaţi în subzone. Totodată, crearea şi îmbunătăţirea infrastructurii va aduce beneficii mediului înconjurător. Staţiile de epurare create sau restaurate care vor deservi şi o parte din localităţile învecinate subzonei, vor permite reducerea poluării mediului înconjurător. De asemenea, va fi stimulată dezvoltarea antreprenorialului în regiune. Întreprinderile locale vor fi subcontractate de către rezidenţi pentru diferite lucrări şi servicii. Şi, firesc, vor fi create locuri noi de muncă. În anul 2019, au fost puse bazele unor noi proiecte de anvergură în cadrul ZEL „Bălţi” cu investiţii de peste 110 milioane de USD, care vor rezulta în alte peste 8 mii locuri noi de muncă. Iar acestea vor genera, la rândul lor, alte 16 mii locuri de muncă indirecte în afară teritoriului zonei libere. Un pas important în vederea atragerii investiţiilor a fost înregistrarea Companiei „Fritzmeier Cahul”, o filială a investitorului german „Fritzmeier Group”. Datorită suportului oferit de ZEL „Bălţi”, compania „Fritzmeier Cahul” a rezolvat toate problemele ce ţineau de partea logistică, privind înregistrarea şi lansarea unei afaceri, .ntr-un termen restrns şi operativ. „Fritzmeier Cahul” a instruit angajaţilor în România şi a pregătit partea tehnică pentru începerea în luna februarie a acestui an a implementării proiectului său investiţional. În procesul de producţie vor fi utilizate cele mai moderne tehnologii, utilaje şi echipamente computerizate, roboţi, ce vor constitui cele mai performante echipamente din ţara noastră.

Rezultate Strategia de atragere a investiţiilor în Zona Economică Liberă „Bălţi”, bazată pe identificarea proactivă a investitorilor, întreţinerea unui contact permanent cu rezidenţii zonei şi preocuparea pentru crearea şi menţinerea unor condiţii de activitate prielnice au dat rezultate remarcabile. Aceste rezultate au făcut remarcată ZEL „Bălţi” şi la nivel internaţional Astfel, publicaţia Financial Times şi cel mai mare centru de excelenţă pentru ISD la nivel global a inclus Zona Economică Liberă Bălţi .n clasamentul GLOBAL FREE ZONES OF THE YEAR 2018. Potrivit clasamentului, ZEL Bălţi a primit premiul editorilor EDITOR’S CHOICE AWARDS. Totodată, Zona este menţionată şi la c.teva categorii speciale: Expansiune, Colaborare Academică, Dezvoltare Cluster, îmbunătăţirea infrastructurii, Dezvoltarea furnizorilor şi Formarea şi dezvoltarea forţei de muncă. Zona Economică Liberă Bălţi a lansat Programul de Dezvoltare a Furnizorului (Supplier Development Programme), program direcţionat în a oferi suport IMM-urilor să se realizeze la standardele cerute de companiile multinaţionale, pentru a le furniza bunuri şi servicii ca parte a lanţului valoric de aprovizionare. De asemenea, această măsură a generat procesul de dezvoltare a unui cluster în domeniul de automotive în cadrul zonei, fapt ce se impune ca un grup ce cuprinde peste 30 de companii specifice, zece instituţii de învăţământ şi universităţi, centre de cercetare şi dezvoltare, asociaţii pentru sprijinul mediului de afaceri şi administraţia publică locală. În plus, ZEL Bălţi i s-a conferit premiul pentru cea mai elocventă colaborare academică, distinsă pentru înfiinţarea Colegiului de inginerie şi cooperarea cu .ntreprinderile interesate .n utilizarea .nvăţăm.ntului dual şi programelor de internship didactico-aplicative, potrivit analizei fDi Intelligence în anul 2018, graţie proiectelor investiţionale aflate n curs de implementare, au fost create 3 200 de noi locuri de muncă, în timp ce în celelalte zone din Moldova doar 600 de locuri noi. În consecinţă, în prezent, la întreprinderile ZEL „Bălţi” muncesc circa 9 500 angajaţi. Pentru anul 2020 este planificată dezvoltarea unor noi proiecte şi crearea a încă 2 000 de noi locuri de muncă.

Planuri 2020 Pentru 2020, ZEL „Bălţi” are planificate un şir de activităţi pe mai multe dimensiuni. Odată cu crearea de noi subzone, vor fi elaborate proiectele tehnice pentru dezvoltarea infrastructurii lor. Astfel, acestea să fie pregătite pentru atragerea de noi investiţii. De asemenea, implementarea Programului privind Conectarea IMM-urilor moldoveneşti din ramura industriei prelucrătoare la companiile transnaţionale (CTN) din domeniul automotive. Acesta prevede ridicarea standardelor şi capacităţilor IMM-urilor noastre la nivel de furnizori pentru CTN din Moldova şi exterior. Programul este pe o durată de doi ani şi are un buget de 36 mln. MDL. Banii provin de la stat şi donatori. Finalizarea creării Centrului de Inovaţie şi Transfer Tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord (mun. Bălţi). El va stimula crearea de start-up-uri şi produse noi. Tot aici vor fi organizate activităţi de cercetare şi dezvoltare pentru companiile din Regiunea Nord a ţării. Proiectul este realizat .n comun cu mai multe instituţii: Asociaţia Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Agenţia pentru Dezvoltare Nord, USAID ş.a. Se planifică crearea Parcului de Inovare, Cercetare şi Dezvoltare în Inginerie din Chişinău. În cadrul acestei instituţii vor fi formate mai multe centre de inovare, cercetare şi dezvoltare .n domeniul produselor din plastic, metale uşoare, inginerie mecanică, nano-tehnologii şi nano-materiale, maşinilor cu programare numerică şi servicii pentru afaceri. Un pas important în ceea ce priveşte industrializarea ţării este crearea platformelor multifuncţionale pe l.ngă zonele economice libere (ZEL) şi parcurile multifuncţionale. Este vorba de acele regiuni/localităţi unde actualmente nu există vreo platformă industrială. Acestea vor fi administrate de către ZEL, dar vor activa în regim obişnuit. Adică, nu vor activa în regim de zonă liberă. În vederea atragerii investiţiilor, aceste teritorii vor fi conectate la utilităţile necesare, precum: gaze naturale, apeduct, sistem de canalizare, electricitate, telefonie şi internet, drumuri de acces. Realizarea activităţilor de îmbunătăţire a accesului IMM-urilor la servicii de certificare internaţională. Aceasta va permite ridicarea nivelului de competitivitate pe plan internaţional a bunurilor produsele de .ntreprinderile noastre. Activităţi de creare şi dezvoltare a clusterilor, de asemenea se înscriu pe agenda proiectelor ZEL „Bălţi” pentru anul 2020. Ele oferă un cadru propice de dezvoltare a afacerilor şi a soluţiilor inovatoare, de colaborare .ntre companii, universităţi, instituţii de cercetare, furnizori, clienţi şi competitori situaţi în aceeaşi arie geografică la nivel local, naţional sau transnaţional. Membrii clusterului pot rezolva împreună probleme privind pregătirea profesională, programe, brand, marketing, tehnologii, inovaţii, legislaţie, dezvoltarea resurselor umane etc. De asemenea, în cadrul unui cluster, companiile „tinere” şi start-up-urile au şansa de a învăţa de la cele cu experienţă, participând împreună la activităţi de informare, instruire, marketing, achiziţionare de mijloace fixe sau mobile, producţie comună, vânzări, constituire de infrastructură comună. Un exemplu este „Automotive Cluster Moldova”, ce a fost creat de către membrii APIP la finele 2017. Misiunea clusterului este de a conecta reprezentanţii mediului economic cu organizaţii de cercetare, universităţi şi administraţia publică, în scopul de a consolida cooperarea, în vederea stimulării inovării, competitivităţii şi potenţialului industriei automotive pentru Moldova, prin răsp.ndirea tehnologiilor, cunoştinţelor şi bunelor practici în domeniu, crearea legăturilor inter-sectoriale care ar facilita exploatarea efectelor de sinergie de către membrii clusterului şi alţi actori din sector. Experienţa pozitivă acumulată drept rezultat al muncii echipei ZEL „Bălţi” stă la temelia unei noi pagini în dezvoltarea industrială şi economică a ţării per ansamblu. Se depun în continuare eforturi sporite pentru relansarea potenţialului industrial al Republicii Moldova, trasându-ne şi alte scopuri ambiţioase. Aceste eforturi se materializează în rezultate şi proiecte noi de succes.