Astăzi, 27 aprilie 2021, Senatul Universității Tehnice a Moldovei s-a întrunit în prima ședință din noua legislatură, dar și într-o nouă componență – de doar 65 de membri.

Ședința a fost marcată și de alte câteva aspecte de mare anvergură pentru înaltul for al UTM. Mulțumind echipei de prorectori care i-a fost alături până acum, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a menționat că peste 80 la sută din obiectivele planului managerial al primului său mandat a fost executată cu succes. De asemenea, domnul rector a făcut uz de procedura legală de a desemna echipa managerială pentru următorul mandat, anunțând chiar în debutul ședinței noua componență a bordului de prorectori, în care se regăsesc universitari cu experiență, apreciați pentru contribuția și meritele lor în dezvoltarea și valorificarea potențialului științifico-didactic, uman și material al subdiviziunilor pe care le-au reprezentat anterior. Astfel, în noua componență a echipei de prorectori îl regăsim pe Dinu ȚURCANU, responsabil de sectorul informatizare relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare. Totodată, redescoperim două nume noi în alte două poziții: în cea de prorector pentru studii – pe conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA, care ani la rând a făcut cinste posturii de decan al Facultății Tehnologia Alimentelor; iar în funcția de prorector pentru probleme financiare și relații internaționale – pe dna Daniela POJAR, cea care a pus temelia Direcției Managementului Resurselor la UTM. Noul prorector pentru cercetare și doctorat urmează să fie anunțat la următoarea ședință a Senatului. Cu personalități de talia celor înaintate în ierarhia conducerii universității, acul busolei performanței academice a UTM va înclina mereu spre noi culmi și cuceriri. Cu atât mai mult, cu cât și noii prorectori și-au exprimat dorința nestăvilită de a-și pune abilitățile și iscusința în ascensiunea continuă a prestigioasei și unicei instituții de învățământ superior ingineresc din R. Moldova – UTM.

Mult succes noii echipe în nobila misiune pe care și-a asumat-o!