Reabilitarea energetică a clădirii Gimnaziului din localitatea Parcova, raionul Edineț cu...

30 august, Chișinău. Clădirea Gimnaziului ,,Mircea Bologa” din s. Parcova, r-nul Edineț a fost reabilitată energetic cu suportul AEE, proiectul fiind susținut în cadrul...

Promovarea tehnologiilor de valorificare a energie regenerabile în sectorul agricol

29 august, Chișinău. Directorul Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE), Ion Muntean împreună cu Unitatea de Implementare a Proiectului CGIP Moldova din cadrul AEE,  au...