Îndrăgitul profesor de arte, doctorul în pedagogie, conferențiarul universitar, artistul plastic Ion DAGHI își înscrie pe răbojul vieții venerabila cifră 85.

Este un monumentalist în tot ceea ce face – în pictura de șevalet și cea parietală, în mozaic, relief, sgraffito, vitraliu. E un mare împătimit de opera și spiritul eminescian, în tablourile sale Eminescu renăscând din piatră, val, codru, Univers. Scrie și poezie, dar nu o publică, afirmând că nu este poet… Dar, precum spune, înainte de toate este profesor. Un profesor-filosof, îndemnându-și discipolii să mediteze asupra originii lucrurilor, într-un cadru aparte – să tălmăcească culorile. Le vorbește despre formarea gândirii creatoare, căci „în design și arta decorativă nu se face nimic fără gândire corectă”. Caută să le dezvolte logica gândirii, „căci fără ea nu ai ce căuta în cultură”. Îi îndeamnă să aprecieze omul de creație în societatea actuală, căci „atitudinea cu care acesta este tratat e o crimă, din cauza asta nu se dezvoltă cultura, ne pierdem tradițiile, moștenirea, patrimoniul nostru național”…

Își experimentează metodele originale de predare de peste șase decenii, scriind și o lucrare fundamentală despre bazele sistemelor metodologice de predare. De două decenii suntem mândri să-l avem în sânul UTM, în calitate de conferențiar universitar la Departamentul Design Industrial şi de Produs, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi.

Pe lângă arte, gândire și filosofia de viață ne predă de-a lungul anilor și o importantă lecție de devotament. Acum un an, a fost vizitat de o delegație de la o universitate din Nicosia, Cipru, care a cumpărat mai multe lucrări ale sale pe tematica operei eminesciene pentru a le expune în muzeul universității. L-au invitat să țină și lecții, dar spune că „încă nu are timp să meargă la ei”: „Trebuia să plec la 1 septembrie, dar cum să lipsesc în această zi aici, la UTM?”

Născut la 16 august 1936 în satul Olișcani, județul Orhei, România, în 1952-1960 și-a făcut studiile la Școala Republicană de Arte Plastice din Chișinău. În 1962-1967 a urmat Academia de Arte și Design din Harkov, Ucraina. Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova din 1980, iar din 1990 – doctor în pedagogie și conferențiar universitar.

Are în palmares peste 90 de articole, lucrări metodice, ştiinţifico-didactice, manuale, două monografii, tematica lor fiind una inovatoare, contribuind la crearea unui nou sistem de predare a disciplinelor de arte decorative și design – „Compoziția decorativă frontală” (apărută în 2010 și considerată cel mai bun manual în arta plastică contemporană din RM) și „Compoziția decorativă volumetrică”; peste 20 de expoziții personale de pictură în țară și peste hotare, peste 50 de participări în grup la diverse expoziții, conferințe internaționale.

Este autorul a 39 de lucrări cu tematică eminesciană, număr egal cu cel al anilor trăiți de Eminescu. Aceste picturi pe pânză în ulei și în tempera s-au bucurat de o apreciere merituoasă din partea criticilor de artă din întreaga lume. În 2015, celebrul album „Eminesciana plastică”, care are câteva ediții, a fost premiat la Salonul Internațional de Carte. În 2016, la Botoșani, România, a fost decorat cu Medalia „Teiul de aur”.

A creat peste 30 de opere și în arta monumentală, în țară și peste hotare, între care „Tăria Viței-de-Vie” din Muzeul întreprinderii Kvint din Tiraspol; „Sfânta Treime”, executată în mozaic bizantin pe frontonul bisericii „Sfânta Treime” din Basarabeasca. Cea mai cunoscută opera monumentală a sa este Sala Biosferei de la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală a Republicii Moldova.

Este deținător al Premiului Uniunii Artiștilor Plastici din RM (1974, 1983, 1996, 2002); medaliei „Excelența în muncă” (1977); insignei „Eminent al URSS în instruirea cadrelor didactice” (1987); medaliei „Veteran al muncii” (1988); Premiului Ministerului Culturii al Republicii Moldova (1990, 1994, 1996, 2005); medaliei „Meritul Civic” (1966); medaliei „Mihai Eminescu” (2008); ordinului „Gloria Muncii” (2011).

LA MULȚI ANI, Maestre! Sincere felicitări și mulțumiri pentru întreaga operă pe care ați zămislit-o! Fie ca aceasta să fie o azimă de neprețuit și pentru generațiile ce vor mai trăi sub semnul dragostei de frumos!