29 decembrie, Chișinău. În Republica Moldova există un potențial eolian sporit, astfel că, încă din timpuri străvechi  aici au fost instalate mori de vânt care au asigurat băștinașii cu surse de energie și au fost utilizate pentru măcinarea grânelor sau alte activități. Sigur că acest potențial este necesar și impetuos necesar de dezvoltat acum, în condițiile în care Republica Moldova nu dispune de suficiente resurse de energie electrică alternativă.

„Acele surse inepuizabile sunt necesar să fie utilizate eficient, de aceea, noi ne-am propus să dezvoltăm acest domeniu prin instalarea turbinelor eoliene în zonele cu potențial eolian sporit ale Republicii Moldova. Astfel că, și în zona de centru și în zona de nord au fost dezvoltate mai multe proiecte, astfel ca până în prezent să avem instalate peste 40 de turbine eoliene cu un potențial mare de peste 50 de MW de energie verde, de energie curată. Această energie este una prietenoasă mediului. Energia eoliană pe care noi o producem este comercializată la tariful de aproximativ 95 de bani per kW. De asemenea, este important de menționat că pentru obținerea energiei din surse eoliene sunt necesare suprafețe mici de terenuri, astfel ca pe unitatea de suprafață să se producă cantități mari de energie electrică.”, a menționat, Corneliu Mârza, proprietar turbine de energie eoliană.

Valoarea estimată a investițiilor în cazul unei unități de producere este aproximativ 9 milioane de lei per unitate. Marea majoritate a energiei electrice generate de către sursele alternative de energie eoliană este vărsată în rețeaua națională și comercializată. Conform ultimelor cercetări științifice s-a stabilit că turbinele eoliene pot funcționa fără impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății populației cu respectarea tuturor exigențelor. Pentru accesare video, vedeți link-ul de mai jos: https://www.youtube.com/watch?v=fQZFyTb3z5Y Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.