02 noiembrie, Chișinău. În scopul promovării surselor de energie regenerabilă, Agenția pentru Eficiență Energetică lansează un nou spot video, dedicat tehnologiilor de producere a energiei din surse regenerabile. Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public. Valoarea totală a proiectului a constituit 3 159 260 lei. În cadrul acestui proiect, pe lângă instalarea pompelor geotermale, au fost isolate termic acoperișul și pereții exteriori ai încăperii. Svetlana Stoianov, directorul Liceului a menționat că ,,Am simțit foarte bine beneficiile acestui proiect. Nu numai în plan financiar, s-au economisit din bugetul instituției noastre sursele financiare, dar și copii s-au simțit comod în instituție, ca acasă. Totodată, și numărul de copii a crescut în instituția noastră, dat fiind că suntem o instituție mai modernă și dezvoltată”. Pentru accesare video, vedeți link-ul de mai jos: https://www.youtube.com/watch?v=L22mXr_BUsQ&ab_channel=AgentiapentruEficientaEnergetica

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice