05 octombrie, Chișinău. Cheltuieli mai mici pentru același volum de căldură au fost obținute în urma proiectului „Implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul grădiniței-creșă nr.5” din orașul Rezina.

În cadrul acestui proiect, realizat cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică, au fost efectuate măsuri de izolare termică a pereților exteriori pe o suprafață de 1 545 m2.

Au fost obținute economii de energie de 223 000 kWh pe an, economii financiare de peste 199 de mii de lei anual și reducerea emisiilor de CO2 cu 47 de tone pe an. Valoarea totală a proiectului a reprezentat un milion 757 de mii de lei.

Pentru accesare video, vedeți link-ul de mai jos:

https://www.youtube.com/watch?v=OQDqb77bwIQ&ab_channel=AgentiapentruEficientaEnergetica

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.