09 septembrie, Chișinău. Implementarea proiectului  de eficiență energetică în cadrul sistemul de iluminat public din orașul Rezina, a generat economii de energie în valoare de peste 341 681,66 kWh/an și economii financiare în sumă de aproximativ 30 000 lei/an, concomitent fiind reduse emisiile de CO2 cu 142,16 tone/an. Aceste lucrări au fost realizate pe un traseu de 16,5 km, unde au fost montate 562 de corpuri de iluminat de tip LED de diferite capacități. Valoarea totală a proiectului, desfășurat cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică a depășit 5 milioane 280 de mii de lei. Pentru accesare video, vedeți link-ul de mai jos: https://www.youtube.com/watch?v=k82bKoWCu20&ab_channel=AgentiapentruEficientaEnergetica Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.