09 decembrie, Chișinău. Parcul fotovoltaic din satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă este un proiect realizat în cadrul programului „Convenţia primarilor  – proiecte demonstrative” (CoMDeP), finanțat de Uniunea Europeană. În cadrul proiectului au fost efectuate măsuri modernizare a sistemului de iluminat din localitate, prin instalarea a 1000 de panouri fotovoltaice. Pentru accesare video, vedeți link-ul de mai jos: https://www.youtube.com/watch?v=7jHEvE-kRIw&ab_channel=AgentiapentruEficientaEnergetica

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.