20 ianuarie, Chișinău. În contextul sporirii performantei energetice si valorificării surselor de energie regenerabilă, Agenția pentru Eficiență  Energetică anunță publicarea unei reviste ce întrunește circa 40 de proiecte implementate în domeniul surselor de energie regenerabilă și eficienței energetice. În cadrul revistei se regăsesc atât producători de energie din surse regenerabile cât și beneficiari ai proiectelor realizate cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică. Pentru accesare revista, vedeți link-ul de mai jos: https://aee.gov.md/storage/publicatii/08%20revista_1.pdf Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.