20 august, Chișinău. Izolarea termică a pereților clădirii instituției educaționale pe o suprafață de 1 467,68 m2, reprezintă măsura implementată cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică în cadrul proiectului „Reabilitarea energetică a clădirii Liceului Teoretic „Grătiești”, din comuna Grătiești, municipiul Chișinău. Acest proiect a rezultat cu economii de energie de 118 922,5 kWh/an, economii financiare de 133 235 lei/an și reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 24,97 tone/an. Pentru realizarea acestor măsuri de reabilitare energetică a fost alocat un buget 1 493 922 lei. Pentru accesare video, vedeți link-ul de mai jos: https://aee.gov.md/ro/video-gallery/istorii-de-succes-reabilitarea-energetica-a-cladirii-liceului-teoretic-din-com-gratie-ti Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.