11 octombrie, Chișinău. Gimnaziul din satul Roșietici, raionul Florești a fost renovat și îmbunătățit din punct de vedere energetic cu ajutorul Agenției pentru Eficiență Energetică. Grație implementării proiectului „Reabilitarea termică a clădirii gimnaziului „Roșietici”, din satul Roșietici, raionul Florești, au fost înlocuite ferestrele și ușile exterioare pe o suprafață de 385 m2. Valoarea totală a proiectului a însumat un milion 540 de mii de lei. Grație acestor investiții au fost realizate economii de energie în valoare de 136 296 de kWh pe an, economii financiare de 85 785 de lei anual și reducerea emisiilor de CO2 cu peste 28 de tone pe an. Pentru accesare video, vedeți link-ul de mai jos: https://www.youtube.com/watch?v=siuxfBiGEws&ab_channel=AgentiapentruEficientaEnergetica Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.