08 noiembrie, Chișinău. Implementarea proiectului ,,Reabilitarea termică a Grădiniței de copii nr. 223”, din comuna Tohatin, municipiul Chișinău a adus multiple beneficii instituției educaționale. Cu o investiție totală de 1 866 443  lei au fost desfășurate măsuri de înlocuire a ferestrelor și ușilor exterioare pe o suprafață de 96,63 m2, izolarea termică a pereților exteriori pe o suprafață de 1 438,30 m2 și izolarea termică a acoperișului de tip plat pe o suprafață de 1 033 de m2. Grație acestor acțiuni au fost realizate economii de energie de 62 220,5 kWh/an și  economii financiare de 44 276,5 lei/an. Totodată a fost obținută reducerea emisiilor de CO2 cu circa 27 de tone pe an. Pentru accesare video, vedeți link-ul de mai jos: https://www.youtube.com/watch?v=WkahaHEO9VQ&ab_channel=AgentiapentruEficientaEnergetica

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.