Astăzi îi spunem LA MULȚI ANI septuagenarului Victor ȘONTEA, profesor universitar, doctor în științe fizico-matematice, cel care a dezvoltat la UTM domeniul ingineriei biomedicale, ridicând-o la nivel de știință multidisciplinară indispensabilă și integrând-o pregnant în sectorul serviciilor medicale moderne.

Modest din fire, filozof în gândire, meticulos în cercetare și dedicat plenar domeniului îndrăgit, a făcut o carieră fulminantă, onorându-ne și făcându-ne mândri să-l avem în calitate de coleg UTM-ist. Venind la UTM pe 1 octombrie 1973, în calitate de simplu inginer, în scurt timp se remarcă deja în calitate de colaborator ştiinţific și colaborator ştiinţific superior la catedra Microelectronica şi Dispozitive Semiconductoare, iar în 1982 susține teza de doctor în științe fizico-matematice, specialitatea 01.04.10 Fizica şi Ingineria Semiconductorilor. Obține rând pe rând titlurile ştiinţifico-didactice de conferențiar universitar (1986), profesor universitar (1995), efectuează un șir de stagii la universități cu renume și școli superioare din România, Marea Britanie, Franța, Canada, Germania, devine prodecan la Facultatea de Electrofizică (1985), decan la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (1987), Director Filiera Francofonă Informatica (1997), șef Departament Microelectronica şi Inginerie Biomedicală (2004), director Centrul Internaţional „Ingineria Sistemelor Microelectronice şi Dispozitive Biomedicale (2008), Director școală doctorală „Știința Calculatoarelor, Electronică și Comunicații” (2016), Director Centrul Naţional Inginerie Biomedicală (2017). Dacă e să rezumăm în cifre/ani, din cei 47 de ani de activitate la UTM, 2 ani s-a aflat în postul de prodecan, iar 17 – de decan FCIM, alți 16 ani – şef Departament MIB, 11 – director Filieră FI, 2 – director Şcoală Doctorală,

A contribuit la pregătirea a peste 10000 de ingineri în domeniul microelectronicii şi tehnologiilor informaţionale. A participat şi a promovat activ instruirea în limba română în învăţământul superior ingineresc din republică, dar și instruirea în engleză şi franceză a grupelor de elită la FCIM. A contribuit la consolidarea învăţământului universitar tehnic autohton şi la integrarea acestuia în spaţiu european.

La FCIM, a înființat 3 centre ştinţifico-didactice: Centrul Naţional de Suport al Securităţii Nucleare; Centrul de Nanotehnologii şi Nanosenzori, Centrul Naţional de Inginerie Biomedicală;  Centrul Internaţional „Ingineria Sistemelor Microelectronice şi Dispozitive Medicale”, specialitatea „Ingineria sistemelor biomedicale”.  Este promotorul implementării ingineriei biomedicale în sistemul național de sănătate, creând un lanț de centre comune de instruire şi cercetare în cadrul instituţiilor medicale.

Concomitent, predă cursuri de specialitate în limbile română, rusă, franceză, între care „Dispozitive micro-nano-electronice”, „Materiale și componente în electronică”, „Dispozitive semiconductoare de putere”, „Inginerie clinică și managementul tehnologiilor medicale”, „Metodologia științei și managementul proiectelor”. Atrage studenţii în activitatea ştiinţifică, publicând împreună cu ei un șir de lucrări științifice. A fost conducător științific al 5 doctori în ştiinţe, 7 doctoranzi, la peste 200 de teze de licenţă, 50 teze de master.

De ani buni organizează pentru studenții din Republica Moldova și cei de peste hotare Concursul Internațional Studențesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu Rădăuțan”.

Are în palmares 3 manuale, 8 brevete de invenție, peste 300 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv 35 indexate în SCOPUS, 658  de citări în revistele ISI, Indicele Hirsch: h = 11SCOPUS . A participat în peste 20 de proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale, în 10 dintre care fiind conducător de proiect. A organizat 9 conferinţe internaţionale, la 2 dintre care asigurând publicarea lucrărilor în Springer şi indexarea în bazele de date ISI. Membru al Comitetului Internaţional şi de Program la 15 conferinţe internaţionale (România, Grecia, Spania,Ucraina,Belarus). A participat cu rapoarte invitate la diverse conferinţe ştiinţifice internaţionale (România, Tunis, Franţa, Livan, Rusia). Membru al colegiului de redacţie al revistelor „Moldavian Journal of Physical Sciences”, „Journal of Engineering Science”, Analele Universității din Craiova. Profesor invitat la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România, Universitatea din Craiova, Universitatea Aix-Marsseill II, Franţa, Universitatea Laval, Canada.

Este preşedintele Societății de Inginerie Biomedicală a Moldovei și Asociaţiei Absolvenţilor în Microelectronică, UTM (din 2009),  membru al Alianței Europene pentru știința si ingineria medicală și biologică (din 2010), al Federației Internaționale pentru ingineria medicală și biologică (din 2014).

Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii” (2014), medalia de argint a Academiei de Științe a Moldovei (2011), Diploma de Merit a AȘM (2006), Diploma Guvernului Republicii Moldova (2004),  Eminent al învăţământului public, Republica Moldova (1994).

LA MULȚI ANI, domnule profesor Victor ȘONTEA! Onorați să vă fim colegi și să avem exemplul dvs. de muncă și de viață!