Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor (șef departament: conf. univ., dr. Viorica SUDACEVSCHI) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică își înscrie în palmares prima promoţie de absolvenţi ai programului de studii „Robotică şi Mecatronică”.

Pe 12 iunie 2021, cei 9 absolvenţi ai programului respectiv și-au susţinut cu brio tezele de licenţă. Comisia de licenţă (presedinte – Nicu ROMAN, MechatronicsInnovationCenter) a evaluat efortul studenţilor gr. RM-171 pe parcursul a celor 4 ani de studii. Demonstrând vaste cunoștințe în domenii de vârf ale celei de-a Patra Revoluții Industriale, numită generic Industria 4.0, cum ar fi sisteme robotice şi mecatronice, roboți autonomi inteligenți, proiectarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii în sisteme robotizate integrate, dar și aptitudini de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei sistemelor robotice şi mecatronice, absolvenții au abordat în tezele lor de licență diverse tematici din domeniul Roboticii, de la  platforme mobile, sisteme de dirijare autonomă a dronelor şi procesare a imaginilor sau agricultura inteligentă, cum ar fi lucrarea „Sistem smart de irigare” (autor: Gheorghe ȚUȚUIANU; cond.: conf. univ., dr. Igor CALMÎCOV), până la cele mai sofisticate sisteme de interacţiune Om-maşină – de exemplu, lucrarea „Sistem interactiv Om-robot în baza comenzilor vocale” (autor: Dorin OLARI, cond.: conf. univ., dr. Victor ABABII) etc. Astfel, absolvenții au demonstrat în lucrările lor că Robotica este o profesie a Viitorului, iar la UTM IngineriiCreeazăViitorul!