15Deviza liceului „Şcoala – o şansă pentru afirmare”

Misiunea unităţii şcolare „Favorizarea reuşitei individuale şi integrării în comunitate prin asigurarea dezvoltării competenţelor fiecărui elev cu valorificarea optimă a potenţialului intelectual şi aptitudinal”Scurt istoric

Liceul Teoretic “Gh. Asachi” cu studierea aprofundată a limbii franceze din mun. Chişinău, este un nume de rezonanţă în ţară prin două dimensiuni axiologice, atât din perspectiva istorică, fiind cea mai veche unitate de învăţământ din republică, cu tradiţii de instruire şi educaţie calitativă de peste 145 de ani, cu spirit ardent de cultivare a virtuţilor morale şi verticalităţii inteligibile, de apreciere socială, cât şi din perspectiva contemporană care dezvoltă un demers educaţional, bazat pe valorile înaintaşilor.

Acest liceu a fost primul gimnaziu pentru fete inaugurat la data de 8 martie 1864. Aici învățau fetele nobililor, deci, era un gimnaziu de prestigiu, orele de artă erau predate de renumitul și principalul arhitect al mun. Chișinău: Alexandru Bernardazzi, iar orele de știință și chimie erau predate de fostul savant și academician rus: Nicolai Pirogov.

În 1944, gimnaziul pentru fete, cu numele „Regina Maria”, a devenit prima școală medie din țară.

Și în ziua de astăzi, aici predau circa 160 de profesori cu experiență, ce le oferă celor circa 2000 de elevi cantitatea necesară de cunoștințe corespunzătoare vîrstei lor. Majoritatea elevilor ce au pleacat din băncile acestei instituții, au o carieră și o reputație destul de bună în ziua de astăzi. Iată cîțiva dintre ei:

 Politicieni: M. Lupu – Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova; D. Braghiş, I. Roşca, A. Ţăranu, L. Culiuc, N. Andronic, V. Grosu, A. Ţopa – deputaţi parlamentari; P. Buceaţchi-  ex-ministrul DTI, D. Chirtoacă – Primar general al municipiului Chişinău, G. Talai, C. Fusu – consilieri municipali;

Omeni de ştiinţă: fraţii Sibirschi, C. Ciobanu, V. Ghidirim, A. Ababii, A. Andriuţă, M. Ciobanu;

 Oameni de vază ai culturii moldoveneşti: M. Fusu, G. Luca, A. Cristi, D. Aldea-Teodorovici, C. Aldea-Teodorovici, E. Galaicu-Păun, P. Zavtoni, O. Ciolacu, V. Cupcea, D. Bălan, N. Ţărnă, D. Stratulat, E. Mândâcanu;

Deci, in viziune mea (de elev), nu regret că am ales să învăț în această instituție, deoarece, pe lîngă studierea aprofundată a limbii franceze, liceul face parte și din proiecte educaționale la nivel național și internațional, cum ar fi: Proiectul claselor bilingve sub egida MET şi AUF, Şcoală Asociată U.N.E.S.C.O., Proiectul „Biodiversitatea. Calitatea apelor”, dirijat de Academia Amiens, Franţa , Proiectul „Eco-Asachi” sub patronatul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.

Astăzi, „Liceul Teoretic Gheorghe Asachi” este mai mult decât un liceu, este și un monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Zemstva gubernială a Basarabiei a luat în propria gestiune gimnaziul particular pentru fete, fondat în 1864 de către Liubovi Beliugova.

În luna martie anul 1880 Zemstva basarabeană gubernială a achiziţionat un lot de pământ viran, aflat la colţul străzii Guberniale şi Piodoliei. La 24 mai 1881 a fost pusă piatra de temelie a gimnaziului, iar la 3 august 1882 – construcţia clădirii era terminată. Autorul proiectului şi a devizului era G.F. Lonsky, supravegherea – asigurată de arhitectul Kurkovsky.