Cea de-a V-a ediție a Concursului Universitar de Pictură „Limbajul simbolurilor culturale în viziunea artistică”, organizat de Facultatea Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei în perioada 23-24 aprilie 2021, și-a desemnat câștigătorii.

Organizat la inițiativa lect. univ. Mariana HADJI-BANDALAC din cadrul  Departamentului Arhitectura, Facultatea Urbanism și Arhitectură, concursul a întrunit un număr considerabil mai mare decât la edițiile anterioare, în special studenți din anii I-IV, specialitățile „Arhitectură” și „Design interior”, care au prezentat o gamă variată de lucrări inspirate și  originale. Nivelul înalt al lucrărilor a fost remarcat și de comisia care a jurizat concursul, constituită din conf. univ., dr. ing. Sergiu BEJAN, decan FUA; conf. univ., dr. arh. Aurelia Carpov, șef Departament Arhitectura; Elena FRUNZE, șef Departament Arte Decorative și Sculptură, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; lect. univ. Anatol PÂNZARU, Departamentul Arhitectura; lect. univ. Tatiana FILIPSCHI, Departamentul Urbanism și  Design Urban; lect. univ. Mariana HADJI-BANDALAC, Departamentul Arhitectura; Ana COLOT,  studentă, anul III, gr. ARH-183. După lungi deliberări, condiționate de originalitatea, expresivitatea și calitatea înaltă a lucrărilor prezentate la concurs, juriul a desemnat câștigătorii:

LOCUL I – Vitalina RUSNAC, ARH-191;

LOCUL II – Valentin BABEICĂ, ARH-192, și Mariamna ȘULEARENCO, ARH-183;

LOCUL III – Andrei CIUGUREANU, ARH-191; Dan MIȘANOVSCHI, DIN-191, și Veronica POPOVA, ARH-192;

MENȚIUNI: Ina APETRII, ARH-191; Mihai PARA, ARH-203; Maria SERBUL, DIN-182; Cătălina CODREANU, DIN-201; Daniel GÎLEA, ARH-191; Vladisla LUCA, ARH-183; Alina CREȚU, DIN-191, Patricia ROȘCA, DIN-191.

Premiile decanului FUA-UTM: Carolina TRIȘNEVSCHI, DIN-171; Gutiera CARP, DIN-171; Lucreția LÂSAC, ARH-171; Iulia NOUR, ARH-191; Gabriela CERNEGA, DIN-202.

Felicitări câștigătorilor (pentru performanță), participanților (pentru acumulare de experiență) și organizatorilor (pentru dedicație)!