A 8-a întâlnire a coordonatorilor de proiect Învățarea bazată pe probleme ghidată de mediul de afaceri pentru excelență academică în Geoinformatică – GEOBIZ/Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics – GEOBIZ” a fost găzduită de Facultatea de Construcții și Inginerie Civilă, Universitatea din Priština, Kosovo, în perioada 11-12 noiembrie 2021. Proiectul GEOBIZ este un proiect european din cadrul Programului Erasmus+KA2 – Consolidarea capacităților internaționale (nr. 610225-EPP-1-2019-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP). Concomitent, au avut loc ședințe privind sarcinile și activitățile realizate în cel de-al 2-lea an de activitate a proiectului GEOBIZ.