18 noiembrie, s. Speia, r-nul Anenii Noi.  A avut loc recepția lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Implementarea măsurilor de eficiență energetică în cadrul Sistemului de iluminat Public” din s. Speia, r-nul Anenii Noi. Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr. 5, în domeniul eficienței energetice adresat solicitanților de finanțare din sectorul public. Valoarea totală a proiectului constituie 1 613545 lei. În cadrul proiectului se implementează măsura de modernizare/extindere a sistemului de iluminat public (SIP), utilizând 157 corpuri de tip LED cu puterea de 39 W, inclusiv echipamentul/utilajul necesar pentru crearea infrastructurii în vederea funcționării SIP. Pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică. Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.