Prima ediție a Conferinței Internaționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de fete și femei și violenței în familie a fost deschisă, astăzi, de președinta Republicii Moldova, Maia SANDU. Cu mesaje de sprijin și încurajare, la eveniment participă mai mulți invitați și invitate de onoare din cadrul corpului diplomatic străin, reprezentând suportul ferm al partenerilor internaționali de dezvoltare ai țării noastre în domeniul combaterii violenței în bază de gen. 

„Violența împotriva fetelor și femeilor este cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului. Combaterea violenței asupra fetelor și femeilor înseamnă mai multe șanse de dezvoltare pentru țară și pentru întreaga societate, deoarece cu cât mai multe femei au acces la educație de calitate, cu cât mai multe femei sunt independente economic, cu atât este mai puternică societatea noastră. În prezent, în Republica Moldova avem numeroase exemple de femei curajoase, care au reușit în diverse domenii. Mă bucur că, în sfârșit, Republica Moldova a reușit să ratifice Convenția de la Istanbul – este un pas excelent înainte și vom reuși să facem efectele vizibile când acest document va fi implementat” a declarat președinta Republicii Moldova, doamna Maia SANDU, în discursul de deschidere a evenimentului.

„Conferința Internațională în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva fetelor și femeilor este o șansă extraordinară de a sărbători reușitele înregistrate de-a lungul anilor, pentru ca fetele și femeile să-și exercite pe deplin drepturile și să trăiască într-o societate în care nu se tolerează violența. Această conferință este o bună oportunitate să discutăm referitor la provocările și acțiunile posibile, menite să pună capăt violenței în bază de gen. Fiecare dintre noi poate fi un actor-cheie în această luptă pentru asigurarea unei vieți mai bune pentru fete și femei. Felicit Republica Moldova pentru ratificarea Convenției de la Istanbul, un pilon crucial în combaterea violenței. Suedia va continua să susțină instituțiile statului, să ofere expertiză și ajutor, să încurajeze implicarea fetelor și femeilor în domeniul economic, politic și în procesele de decizie”, a declarat Katarina FRIED, Ambasadoare a Suediei în Republica Moldova.

„În contextul actual, Convenția de la Istanbul continuă să fie cel mai cuprinzător instrument internațional de prevenire și combatere a tuturor formelor de violență împotriva femeilor și este o foaie de parcurs puternică pentru asigurarea egalității de gen. Devenind membră a Comisiei statelor membre ale Convenției, Republica Moldova împreună cu celelalte 34 de state membre, va beneficia de expertiza și consilierea grupului de experți în vederea luptei contra violenței împotriva femeilor. Mă bucur că s-a pus accentul pe două dimensiuni esențiale: parteneriat și cooperare. Partenerii internaționali sunt gata să lucreze pentru cooperare, înțelegere deplină și să sprijine inițiativele naționale. Consiliul Europei, împreună cu partenerii naționali și internaționali, își asumă angajamentul de a oferi suport deplin, pentru ca fetele și femeile din Republica Moldova să poată trăi fără frică și fără violență” menționează în discursul său William MASSOLIN, Șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău. 

Subiectele conferinței sunt aliniate celor 4 piloni din Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva fetelor și femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) – Prevenirea, Protecția, Urmărirea penală și incriminarea și Politicile coordonate. În total, la cele 8 paneluri de discuție participă peste 30 de vorbitoare și vorbitori. Discuțiile din prima zi a Conferinței au ca subiecte principale activismul civic și rolul mass-media în schimbarea percepțiilor despre fenomenul violenței, prin prisma suportului pe care îl poate oferi presa fetelor și femeilor care trec prin violență, dar și organizațiilor care activează în acest domeniu. 

Evenimentul este organizat de Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie”, Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Internațional „La Strada Moldova” – organizații membre ale Coaliției, cu susținerea financiară a Suediei. 

Notă informativă: Violența față de fete și femei este o formă de discriminare și o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Ea este atât o cauză, cât și o consecință a inegalităților între femei și bărbați perpetuate de-a lungul timpului. Violența față de femei se întâmplă peste tot: acasă, în public, în orice societate și țară, indiferent de contextul economic și social. 

Violența în familie este un fenomen complex și reprezintă acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică, care survin în familie sau în unitatea domestică sau între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima. 

În Moldova, ca și în multe alte țări din regiune și din întreaga lume, la originea violenței sunt stereotipurile sau convingerile adânc înrădăcinate despre rolurile femeilor și bărbaților în familie și societate: 27,7% dintre bărbați și 17.5% dintre femei cred că o femeie trebuie să tolereze violența pentru a-și păstra familia, 41,1% dintre bărbați și 19,1% dintre femei susțin că sunt momente în care femeia trebuie bătută, 45% dintre femei consideră că „violența împotriva femeilor este adesea provocată de victimă, iar aproape 40% dintre bărbați consideră că, dacă o femeie a fost violată, atunci ea a făcut ceva ca să provoace violul (date statistice din Studiul „Bunăstarea și siguranța femeilor” realizat de OSCE, pe un eșantion de 1,802 de femei cu vârste cuprinse între 18 și 74 de ani, 2019).

Amintim că Legislativul Republicii Moldova a ratificat Convenția de la Istanbul pe data de 14 octombrie curent.