Pentru Facultatea Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei internaționalizarea și dezvoltarea parteneriatelor cu universitățile occidentale constituie o prioritate primordială, contribuind la elaborarea și implementarea unor noi proiecte de o importanță majoră.

În urma unui dialog constructiv cu dna prof. Amy Z. ZENG, Dean of the Sawyer Business School at Suffolk University, au fost identificate soluții pentru a iniția colaborarea, a stabili direcțiile și prioritățile acesteia, creând o platformă de comunicare viabilă, în acest sens fiind foarte binevenit și suportul generos din partea dnei prof., dr. Valerie MOCK, un bun prieten al UTM. În contextul acestei colaborări a fost organizată masa rotundă cu genericul „Sustainable Entrepreneurship”, pe post de speaker evoluând prof. Cristian CHELARIU, Suffolk University (SUA), cu participarea tuturor membrilor facultății. Tematica evenimentului a trezit un interes sporit. Au fost examinate perspectivele dezvoltării unei economii comprehensive, ce ar include, pe lângă componenta economică, și pe cea ecologică, dar și socială. A fost propus și un Study Case, în cadrul căruia au fost identificate oportunitățile de asigurare a unei economii circulare, grație utilizării eficiente a resurselor și a ciclului biologic.

Aceasta întâlnire online a constituit un bun prilej pentru a trece în revistă proiectele aflate în derulare la FIEB-UTM, au fost depistate puncte de tangență cu activitățile de cercetare, proiectele implementate de către partenerii americani. Au fost determinate domeniile în care ar putea fi dezvoltate proiecte comune.

În curând, la UTM și implicit la FIEB este așteptată vizita dnei prof., dr. Valerie MOCK, în cadrul proiectului Fulbright, fapt ce ar permite dezvoltarea strategiei de internaționalizare la FIEB, în care componenta colaborării cu universitățile americane constituie un element fundamental. Colaborarea cu instituții occidentale de prestigiu contribuie la creșterea performanței, preluarea bunelor practici și asigurarea unui nivel academic la cele mai înalte standarde.