Studenții anului III, programul „Contabilitate”, Facultatea Inginerie Economică și Business, Universitatea Tehnică a Moldovei, au beneficiat de un veritabil master-class în cadrul disciplinei „Audit financiar”.

Tematica propusă spre examinare de către Vitalie CORNICIUC, vicepreședinte și Chief Financial Officer VictoriaBank – „Aspectele cheie de audit și comunicarea dintre auditor și clientul de audit” este una importantă și complexă, fiind determinată de competențe ce derivă dintr-o vastă experiență. Subiectul a fost abordat prin prisma conexiunii cu sectorul real, includerea în problemele, provocările, dar și oportunitățile corelate cu situația actuală.

Evenimentul a fost organizat cu larga susținere a lect. univ. Andrei STAN, titularul cursului „Audit financiar”, expert în audit internațional.

Studenții au manifestat un interes sporit față de tematica propusă, luând în considerație posibilitatea de a examina exemple concrete și practice din sectorul financiar. Interacțiunea, comunicarea cu experții de cel mai înalt nivel contribuie la creșterea nivelului de pregătire a studenților la programul „Contabilitate”.

Având în vedere cunoștințele acumulate, competențele dezvoltate, inclusiv datorită evenimentelor similare, studiile la programul „Contabilitate” oferă numeroase oportunități pentru lansarea unei cariere de succes și opțiuni variate de angajare în cadrul funcțiunii financiar-contabile a organizațiilor din diferite sectoare economice.