Vineri, 9 iulie 2021, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România (USV), Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a avut loc susținerea tezelor de disertație a masteranzilor de la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), care și-au făcut studiile în baza programelor de dublă diplomă: Calculatoare și rețele informaționale (UTM) – Rețele de comunicații și calculatoare (USV), și Tehnologii informaționale (UTM) – Știința și ingineria calculatoarelor (USV).

Această oportunitate pentru masteranzi a fost posibilă odată cu încheierea Acordului bilateral între Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România privind organizarea procesului de studii pentru obținerea diplomei duble. Conform acestui acord, masteranzii admiși la programele cu dublă diplomă realizează planul de studii la ambele universități cu finalizarea acestuia prin susținerea tezei de master la UTM și susținerea unei lucrări de disertație la USV.

În anul 2021 deja a treia promoție de masteranzi a absolvit cu succes programele cu diplomă dublă UTM – USV. La programul de studii Rețele de comunicații și calculatoare au finalizat cu succes studiile următorii masteranzi: I. Bunescu, P. Croitoru, R. Dutcovici, M. Graur, A. Nirca, A. Șolopa și A. Ursu. Tematica lucrărilor de disertație a cuprins domenii importante ale științei calculatoarelor, rețelelor informaționale, modelare și inteligență artificială etc. La programul de studii Știința și ingineria calculatoarelor au finalizat cu succes studiile masteranzii: A. Anghiloglu, D. Cazac, V. Cobîlaș, O. Corolețchi, D. Golovatic, N. Herghelegiu, A. Oprea, D. Popa, V. Popușoi și F. Starinschi. La acest program tematica lucrărilor de disertație a inclus proiectarea, modelarea și studiul sistemelor informaționale pentru monitorizarea și managementul activității întreprinderilor etc.

Membrii Comisiilor de evaluare a lucrărilor de disertașie formate din reprezentanții departamentelor de profil de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România și conf. univ., dr. Victor ABABII de la UTM au apreciat toate lucrările de disertație prezentate de masteranzii de la UTM și USV.