Absolvenții programelor de master „Administrarea afacerilor” și „Economia afacerilor imobiliare” din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business și-au susținut cu succes tezele de master, demonstrând competențe profesionale și creativitate în promovarea unor idei originale.

Masteranzii au cercetat în tezele lor aspecte actuale privind dezvoltarea durabilă a întreprinderii, perfecționarea managementului financiar, evaluarea întreprinderilor, analiza mediului concurențial, etica profesională, sursele de finanțare a construcțiilor de locuințe, impactul investițiilor asupra creșterii performanțelor etc.

Mai multe teme au vizat cercetările legate de asigurarea dezvoltării durabile, pe care masteranzii și-au propus să le abordeze prin prisma îmbunătățirii mediului ambiant și promovarea economiei circulare, încadrându-se perfect în conceptele proiectelor Erasmus+ Acțiunea Jean Monnet Module „Dezvoltarea industrială durabila în contextul integrării europene (EU4SID)” și proiectul național de cercetare „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”, implementate cu succes la facultate.

Apreciind efortul masteranzilor, comisia de examinare a evidențiat mai multe teze de master, cum ar fi „Perfecționarea managementului financiar al băncilor comerciale din Republica Moldova”, în cadrul căreia Nicolina BINCHEVICI a dedus că un management eficient va contribui negreșit  la fortificarea sistemului financiar-bancar și creșterea rezilienței acestuia.

Taisia NESHKO a scos în evidență impactul investițiilor аsuрrа сrеștеrii реrformanțelor întrерrindеrii „CLEAN & CLEAN” SRL – un model de succes, prin care masteranda și-a dezvoltat propria afacere pe parcursul studiilor de licență și de master, actualmente gestionând o întreprindere cu circa 100 de angajați.

Dan BOBOC, absolvent al programului „Economia afacerilor imobiliare”, a cercetat tema „Optimizarea consumului de resurse la faza de planificare a proiectelor de afaceri”, demonstrând abilități de expertiză în acest domeniu complex și dinamic.

Cătălina COADA și-a propus „Eficientizarea activității ÎS Industrial Manufacturing Group SRL în vederea asigurării dezvoltării durabile”, printr-o abordare nouă de dezvoltare durabilă, ce constituie o schimbare de importanță strategică.

Cristian COMENDANT „Surse de finanțare a construcției de locuințe în Republica Moldova”, examinând instrumente moderne de finanțare a construcțiilor ca urmare a analizei rezultatelor proprii de activitate.

Comisia examenului de susținere a tezelor de master a evidențiat diversitatea temelor cercetate, competențele profesionale deosebite ale absolvenților și viziunile lor originale în tratarea problemelor unităților economice cercetate.

Mult succes în activitatea profesională, dragi masteri în economie!