27 iulie, Chișinău. Elevii, profesorii și personalul tehnic ai Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Cahul au obținut condiții mai bune pentru realizarea procesului educațional, iernile au devenit mai calde, iar cheltuielile pentru căldură s-au micșorat considerabil. Acestea sunt rezultatele proiectului „Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Cahul”, realizat cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică. În cadrul proiectului au fost realizate 3 măsuri de bază: înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare pe o suprafață de 897 m2, izolarea termică a pereților exteriori pe o suprafață de 3 238 m2, izolarea termică a tavanelor pe o suprafață de 2 453 m2. Aceste acțiuni au determinat economii de energie în valoare de 475 336 kWh pe an, economii financiare de 324 de mii de lei anual și reducerea emisiilor de CO2 cu 96 de tone pe an. Valoarea totală a proiectului a însumat 4 milioane 543 de mii de lei.

Pentru accesare video, vedeți  link-ul de mai jos: https://www.youtube.com/watch?v=wNN5-dWnBBM&ab_channel=AgentiapentruEficientaEnergetica

Menționăm, că AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.