24 noiembrie, Chișinău. Colaboratorii Agenției pentru Eficiență Energetică au efectuat o vizită în teritoriu pentru constatarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului ,,Implementarea măsurilor în domeniul eficienței energetice în cadrul Clădirii IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1” din municipiul Chișinău.

Proiectul este susținut în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte nr.3, în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă adresat solicitanților de finanțare din sectorul public.

Valoarea totală a proiectului constituie 6 667 129 lei.    

În cadrul proiectului sunt implementate următoarele măsuri de eficiență energetică:

–         Izolarea termică a pereților exteriori cu o suprafață totală de 3 981,44 m2;

–         Izolarea termică a acoperișului de tip plat, în contact cu mediul exterior cu suprafața totală de 1 113 m2;

–         Instalarea  a 44 colectoare solare pentru producerea apei calde menajere (ACM) cu o suprafață totală de 118,8 m2.

Totodată, pe perioada implementării, beneficiarului i se asigură asistența tehnică ce include raportul de audit energetic, elaborarea devizului de cheltuieli, expertiza documentației de deviz, expertiza tehnică a clădirii și servicii de supraveghere tehnică.

Amintim că, Agenția pentru Eficiență Energetică este autoritatea administrativă în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii și are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.