Medierea în progresÎn viața cotidiană mereu interacționăm cu alți oameni, analizăm, decidem, stabilim parteneriate și …conflictăm. Conflictele sunt o parte a vieții nostre care duc la un șir de urmări negative cum ar fi procesele de judecată, cheltuieli, emoții negative, etc. Cum putem depăși conflictele mai ușor?O soluție este medierea. Medierea este un mod alternativ de soluționare a conflictelor cu ajutorul unei terțe persoane în calitate de mediator, rolul căruia este să faciliteze dialogul între părțile conflictate cu scopul identificării unei soluții reciproc convenabile a conflcitului.Astfel, medierea conflictului are un șir de avantaje care au putea fi foarte de folos persoanelor în conflict. Procesul de mediere decurge în ședințe de mediere la care persoanele în conflict negociază în comun soluția conflictului asistate de mediator. Mediatorul nu propune soluția conflictului ci facilitează dialogul între părți, înțelegerea conflictului, identificarea unor potențiale soluții și negocierea acestora.Medierea este benevolă, fiecare parte decide dacă dorește ori nu să participle la procesul de mediere. Totodată, părțile pot abandona oricînd procesul de mediere fără careva urmări negative.Prețul serviciilor de mediere este redus în comparație cu un potențial proces de judecată și poate fi negociat cu mediatorul.

Astfel, părțile scapă de costurile legate de depunerea cererii de judecată, perfectarea diverselor documente, expertize, contractarea serviciilor juridice și executarea hotărîrii sau potențiala utilizare a căilor de atac.Alt beneficiu reprezintă controlul timpului – părțile decid singure durata, timpul și frecvența ședințelor, precum și locul desfășurării acestora. Acest lucru este foarte comod pentru oamenii moderni, angajați în cîmpul muncii.Medierea permite soluționarea propriuzisă a conflictului deoarece părțile ajung într-un final pozitiv la consens sau compromis. Astfel, acordul de mediere este executabil benevol de către părți, păstrînd relațiile de parteneriat sau rudenie, fără a se dușmăni pe viitor. Acest avantaj oferă medierii prioritate în soluționarea conflictelor familiale sau între partenerii de afaceri.Procesul de mediere ajută la înțelegerea mai clară a conflcitului și pretențiilor părților, clarificarea și discutarea aspectelor conflictului într-o ambianță neutră, plăcută și civilizată. Aceasta oferă posibilitatea a analiza “la rece” situația și a reduce emoțiile negative, stres-ul legat de conflictul în cauză, sporirea încrederii în forțele proprii și participarea activă la soluționarea propriului conflict. Procesul de mediere oferă previzibilitatea în situația în care părțile în conflict manifestă dorință deschisă să soluționeze conflictul amiabil. Această prioritate este prețioasă pentru lumea modernă. Prin urmare, chiar și dacă părțile nu ajung la un acord acestea manifestă un grad ridicat de înțelegere a conflcitului care le ajută pe viitor să formulize poziții clare într-un potențial proces de judecată.Necătînd la beneficiile evidente ale medierii cererea de servicii de mediere este relativ redusă. Cauzele acestei situații sunt foarte complexe însă principala ar fi necunoașterea de către potențialii beneficiari și profesioniștii în contact cu persoanele în conflict despre mediere.Potențialul mediatorilor dar și civic urmează a fi valorificat și pentru aceasta încerc să suscint interesul față de mediere, profesia de mediator și serviciile de mediere prin crearea unui cadru de comunicare, schimb de opinii și bune practici, inițiative și măsuri proactive de pupularizare a medierii, informare. Cu acest scop, îmreună cu un grup de colegi, am creat ong-ul Centrul de Promovare a Mediere PROMEDIERE ca o platformă civică pentru lansarea medierii.Sub egida Centrului de Promovare a Medierii PROMEDIERE am demarat mai multe inițiative – seria de ore publice destinate medierii, lansarea primului buletin informativ despre mediere “Medierea în Moldova”, elaborarea a două pliante informative despre mediere.Mai multe informații despre noi și activitatea noastră, sfaturi și alte date de interes  puteți găsi pe blogul www.promediere.wordpress.co

Tatiana Ciaglic

Preșdinte al Consiliului de Mediere

Membru fondator Centrul de Promovare

a Medierii PROMEDIERE