Interviu cu Mircea Maleca, directorul Autorităţii Aeronautice Civile

Dle Maleca, cum a fost anul 2015 pentru AAC, în particular, şi pentru piaţa aeriană a Republicii Moldova, în general? Anul 2015 a fost anul realizărilor. AAC a reuşit să contribuie atît la implementarea prevederilor Acordului privind Spaţiul Aerian Comun UE-RM, cît şi la promovarea procesului de liberalizare a pieţei serviciilor de transport aerian cu Federaţia Rusa. Rezultatele sunt vizibile şi resimţite de fiecare pasager. Mă refer aici la reducerea importantă a preţurilor la biletele de avion, creşterea numărului de destinaţii directe operate din şi spre Republica Moldova, intrarea noilor actori pe piaţa serviciilor de transport aerian.

Nimeni nu poate contesta schimbările frumoase din ultimii ani care au loc în domeniul pe care-l conduceţi. Numiţi 5 realizări care cu adevărat au impulsionat domeniul avia autohton? Prima realizare importantă este schimbarea atitudinii faţă de pasager. Acesta a devenit, în deplinul sens al cuvîntului, cel care determină direcţia de dezvoltare a industriei aviaţiei civile din Republica Moldova. Un alt element important a fost semnarea şi implementarea Acordului privind Spaţiul Aerian Comun dintre UE şi Republica Moldova. Această realizare a făcut posibilă liberalizarea pieţei serviciilor de transport aerian din Republica Moldova cu toate efectele ei pozitive. Elementul-surpriză a fost cel al demonstrării capacităţii operatorilor aerieni naţionali de a se adapta noilor condiţii de piaţă, fapt demonstrat prin creşterea de la 40% la 48% a cotei de piaţă a companiei aeriene naţionale. O realizare importantă a fost cea privind extrapolarea procesului de liberalizare a pieţei serviciilor de transport şi în raport cu alte state. Astfel, în 2014 am asistat la un proces complex de eliminare a restricţiilor privind accesul pe piaţa serviciilor de transport aerian dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Personal consider că o realizare importantă este şi afirmarea regională a domeniului aviaţiei civile din Republica Moldova. Astfel, urmare a tuturor acţiunilor întreprinse de Autoritatea Aeronautică Civilă, s-a reuşit promovarea atractivităţii regionale a Republicii Moldova, o dovadă fiind zborurile care au fost lansate în 2013 din Emiratele Arabe Unite spre Chişinău, dar şi interesul sporit al colegilor din Qatar pentru semnarea Acordului bilateral privind serviciile de transport aerian şi intenţia de lansare a unei curse directe Doha-Chişinău.

AAC este responsabilă de siguranţa zborurilor. Ce s-a schimbat în 2015 în acest sens? Siguranţa zborurilor este într-adevăr prioritatea nr.1 a autorităţilor aeronautice din orice stat al lumii. Tocmai din acest motiv, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova depune eforturi zilnice pentru ca această prioritate să fie asigurată nu doar prin declaraţii, dar şi prin acţiuni concrete. Astfel, am reuşit stabilirea unor relaţii profesionale strînse cu EASA – Agenţia Europeană pentru Siguranţa Zborurilor, prin semnarea şi punerea în aplicare a Aranjamentelor de Lucru. Trebuie remarcat că AAC a RM este prima autoritate aeronautică non-UE care a semnat Modelul nou al Aranjamentelor de Lucru, elaborate de EASA în 2014.

Cifrele arată că avionul devine transportul preferat al moldovenilor. Care sunt tendinţele pentru 2016? Într-adevăr se constată o creştere semnificativă a gradului de utilizare a transportului aerian (+85%, în 2015 faţă de 2012), ceea ce înseamnă că obiectivul guvernării (de creştere a gradului de accesibilitate, dar şi de siguranţă a acestui tip de transport) a fost realizat. Aceste rezultate sunt derivate ale procesului de creştere a concurentei între companiile aeriene, lansarea unei adevărate „lupte pentru pasageri”, ceea ce a determinat reducerea preţurilor la biletele de avion şi migrarea pasagerilor de pe transportul terestru spre cel aerian. Un transport aerian mai accesibil determină şi frecvenţa de utilizare a acestuia. Respectiv, mai mulţi cetăţeni ai RM pot călători mai des la rudele din alte ţări, dar şi cetăţenii RM, care lucrează sau trăiesc în alte state, pot reveni de mai multe ori acasă. Această afirmaţie poate fi exemplificată în baza relaţiei Republica Moldova – Italia sau Republica Moldova – Federaţia Rusă, unde lucrează foarte mulţi cetăţeni moldoveni, care beneficiază de transport aerian mult mai accesibil şi mai variat (destinaţii directe noi, mai multe curse săptămînale operate, preţuri mai mici la biletele de avion). Pentru anul 2016 se vor păstra aceleaşi tendinţe care s-au materializat în 2015 şi anume deschiderea noilor destinaţii directe, intrarea companiilor aeriene noi pe piaţă, diversificarea ofertei de zboruri directe din Republica Moldova şi asigurarea dezvoltării durabile a industriei aeronautice din Republica Moldova.

Spre ce destinaţii se zboară din ţara noastră? Care sunt cele mai solicitate? În prezent, există curse directe din Chişinău spre 32 de destinaţii. Cele mai solicitate sunt cursele operate spre Federaţia Rusă, Italia, Turcia. Salutăm orice intenţie exprimată de companiile aeriene care doresc să deschidă noi curse directe din şi spre Republica Moldova. Avem convingerea fermă că diversificarea ofertei contribuie în mod direct la dezvoltarea pozitivă a pieţei serviciilor de transport aerian din Republica Moldova, în beneficiul direct al pasagerilor.

Preţul măreţiei este responsabilitatea”, spunea Winston Churchill. Vă caracterizează această afirmaţie? Prin definiţie, Autoritatea Aeronautică Civilă este instituţia responsabilă de siguranţa şi securitatea zborurilor. Statutul de Director al AAC obligă la responsabilitate directă faţă de toţi pasagerii care zboară din şi spre Republica Moldova. Totodată, această responsabilitate are o arie extinsă de aplicabilitate, deoarece se referă şi la întreg domeniul aviaţiei civile din Republica Moldova. Consider că, în ceea ce mă priveşte, responsabilitatea este nu doar o calitate a unei persoane – practic acest calificativ reprezintă un criteriu indispensabil pentru funcţia pe care o deţin.

Ce va aduce anul 2016 domeniului aerian autohton? Există în continuare un volum enorm de lucru în ceea ce priveşte implementarea din punct de vedere juridic a Acordului privind Spaţiul Aerian Comun dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Urmează să transpunem integral în legislaţia naţională peste 80 de regulamente ale Comisiei Europene, menite să asigure conformarea domeniului aviaţiei civile din Republica Moldova standardelor impuse de Comisia Europeană pentru toate autorităţile aeronautice din UE. Sunt convins că vom avea parte în continuare de evoluţii foarte bune pentru pasageri. De asemenea, am convingerea că se va păstra tendinţa de diminuare a preţurilor la biletele de avion, vor apărea noi destinaţii spre care se va opera, vor creşte frecvenţele de operare a zborurilor pe anumite destinaţii, ceea ce va stimula creşterea traficului pînă la 2,5 milioane de pasageri. Vom încuraja deschiderea noilor curse directe (Doha, Qatar) sau redeschiderea celor care au fost operate în 2014 (Varşovia, Dubai), astfel încît pasagerii care doresc să călătorească din şi spre Republica Moldova să beneficieze de cît mai multe curse directe la un preţ decent. În 2016 se va desfăşura deja tradiţionalul „show aerian”, organizat de AAC împreună cu reprezentanţii industriei aeronautice din Republica Moldova, iar toţi spectatorii vor avea posibilitatea să aprecieze realizările noastre.