MOLDOVA DUPĂ REUNIUNEA DE LA VILNIUS  Prin acordul semnat la 29 noiembrie, luna trecută, la Vilnius, Moldova a făcut un pas, dacă nu decisiv, atunci cu siguranță important în drumul său spre integrarea europeană.În special, este important de menționat faptul că în baza acestui acord, se va putea avea acces la piețele occidentale cu acele mărfuri care înainte erau excluse de convențiile precedente. În particular, vor putea fi exportate produse din sectorul agroalimentar. Totodată, acordul implică și angajamentul pe care și-l asumă UE, de a oferi Moldovei asistență tehnică și financiară, cu scopul de a optimiza potențialul productiv, de a-i îmbunătăți calitatea și de a garanta faptul că produsele moldovenești corespund cerințelor piețelor europene, precum și standardelor igienico-sanitare impuse de normele UE.Ca exemplu vom releva cazul producerii de “miere” moldovenească care este unul din puținele produse binevenite și apreciate în străinătate. Se știe că de aproape 13 ani, Germania solicită acest produs în cantități considerabile. Însă experții în domeniu și înșiși apicultorii susțin că Moldova posedă un potențial înalt de cultivare și producere a mierii, de aceea acest produs va putea intra și se va impune cu succes pe piețele din alte țări, cum ar fi Polonia, Franța, Italia. Analogic, multe alte produse agroalimentare și agroindustriale vor putea fi exportate în UE, cu condiția de a fi respectate și îndreptățite acele condiții pe care acordul de la Vilnius le implică și le admite, fie din partea UE, sau din partea Moldovei.În încheiere, nu există nici un dubiu că după reuniunea de la Vilnius se deschide o perspectivă reală și serioasă de dezvoltare a economiei moldovenești.   R.S.