POZA1Existăm pentru siguranţa zborurilor Dumneavoastră, pentru integrarea în acel cer unic, care adună tot mapamondul şi armonizează relaţiile spaţiale. Aşa începe povestea misiunii noastre.. Or, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, prin delegare de competenţă acordată de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, este instituţia publică de certificare, control şi supraveghere în domeniul aviaţiei civile, instituţie cu caracter administrativ care aprobă regulamente, reglementări, instrucţiuni şi alte acte normative obligatorii spre executare de către persoane fizice şi juridice antrenate în domeniu.

Sfera de activitate a autorităţii acoperă aspecte regulatorii pentru punerea în aplicare a tuturor standardelor şi procedurilor privind administrarea spaţiului aerian moldav, efectuarea operaţiunilor aeriene, licenţierea personalului aeronautic, asigurarea şi menţinerea navigabilităţii şi multe alte atribute de mare detaliu care reprezintă, în fond, o misiune complexă, mobilizînd un personal înalt calificat, versat în domeniu, pentru care responsabilitatea este o linie prioritară. Cît despre supravegherea şi controlul continuu al calităţii zborului şi securităţii aeronautice, acestea uşor se desprind din momentul de radiografie periodică a tuturor companiilor aeriene, aşa încît se urmăresc evoluţii şi analize ale detaliilor ce privesc siguranţa consumatorilor pasageri, precum şi cea a transportului aerian cargo.

Facînd o paralelă vis-a-vis de impactul produs la nivel naţional, cu certitudine afirmăm că industria aeronautică este vitală pentru obiectivele de creştere economică, securitate şi calitate a vieţii. Mai mult ca atît, vorbim despre orientarea adoptării unei poziţii competitive puternice pe o piaţă aeronautică globală. De remarcat că aceste obiective sunt stabilite în aşa fel încît să se afle în deplină concordanţă cu cele ale organismelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, cum ar fi : ICAO (Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile), ECAC (Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile), EUROCONTROL (Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene), al căror concept de cercetare, dezvoltare şi inovare este de o formă promovată UE.

În procesul continuu de preocupare în atingerea nivelului de siguranţă a zborului cît mai ridicat, se impune şi urmăreşte prezenţa cadrului legislativ eficient. Astfel, reglementarea activităţilor aeronautice este în deplin studiu şi analiză în vederea obţinerii rezultatelor scontate. În aşa condiţii, de-a lungul diferitelor perioade de dezvoltare şi printr-o contribuţie recunoscută pe plan internaţional, aviaţia din RM se bucură de un loc distinct în domeniul aeronauticii europene.

Această generalizare de idei ne şi descrie rostul existenţei, cu dăruire activăm şi folosim experienţa spre realizarea succesului unitar. Şi cum afirma prima femeie pilot din lume, Amelia Earhart, „Fiecare din noi are oceane de traversat”, vom încheia această primă apariţie de imagine AAC RM în „Moldova în Progres”, dorind tuturor cititorilor la început de 2013 curajul spre autoimpulsionare. Să ridicăm standardele pentru anul care vine şi să privim tot mai sus, spre noi orizonturi şi perfecţiuni. Or, după cum spunea marele Blaga „Cine crede-n zbor, e stapân peste zare..”

Mariana Potlog, Autoritatea Aeronautică Civilă