orheiul_vechi_trebujeni_moldova_5-1024x680Tinerii în Moldova reprezintă o masă considerabilă. Din mai multe surse, în mod foarte evident, putem  constata  şi conclude precum că tinerii în Moldova sunt  într-un mod anume protagonişti. Axîndu-ne pe investigaţia recent realizată  de către ” The Economist”  dintr-un total de 4,5 milioane locuitor, excluzînd cei 800 mii moldoveni angajaţi în cîmpul muncii peste hotare, pe lîngă o medie percentuală de adulţi care sunt apţi de muncă cu vîrsta cuprinsă între 25-50 ani şi un procentaj 15% bătrîni şi copii, se estimează că populaţie tînără ar ajunge la un  număr de 700 mii unităţi tînără.cu vîrsta cuprinsă între 18-25 ani. Deci, referindu-ne la  Moldova aceasta rezultă a fi  o ţară tînără. Numai în Chişinău  sunt prezenţi un număr de circa 300 mii tineri, dintre care peste 150 mii sunt studenţi. Nesemnificativ nu este nici numărul celor  ce lucrează la fabrici , meşteşugărie, şantiere, comerţul mic sau sectorul de prestare a serviciilor. O proporţie mică,însă, sunt cei imlicaţi în agricultură.  Astfel, dacă în viaţa socială tinerii moldoveni par a fi bine integraţi, angajaţi deplin şi cu o consecventă uniformitate, aceştea îşi trăiesc timpul liber intr-un mod destul de degajat, ceea ce s-ar mai numi cu fantezie. Mulţi se dedică activităţilor sportive, atingînd rezultate remarcabile în concursuri competitive de înalt nivel; alţii se dedică activităţilor de agrement şi creaţie,ca muzica, dansuri, în special în cadrul grupurilor folcloristice destul de răspîndite pe teritoriul  Moldovei.

Puţin, însă, se lasă implicaţi în viaţa politică, cu excepţia a rare cazuri, exprimînd neîncredere faţă de aceasta, sau chiar indiferenţă pasivă. Toţi sau aproape toţi moldovenii tineri, întru-cît destul de sociabili, preferă compania, motiv din care se regăsesc în localurile de distracţie-baruri, discoteci, săli de jocuri de azart, iar conform unor estimări chiar reprezintă  masa principală de consumatori..  Urmează cu perseverenţă moda occidentală. Referindu-ne , în schimb, la religie se cunoaşte că localnicii  păstrează un profund simţ religios, tinerii ţinîndu-se , mai mult sau mai puţin, de convingerile tradiţionale familiale. Şi pentru că au demonstrat de a avea un puternic sentiment de soliedaritate, îi putem , deseori, vedea implicaţi în activităţi promovate de asociaţiile sau organizaţiile cu scopuri umanitare. Cu toate cele menţionate, tinerii moldoveni, în comportamentul lor, în aspiraţii, par a dori o eliberare de conformismul parinţilor săi, considerîndu-se mai buni în ceea ce aleg de a practica in viaţă. Şi dacă e adevărat că tinerii sunt speranţa viitorului, atunci cei din Moldova la sigur vor fi…. cel puţin pentru patria natală.