31„Ai încredere, dar verifică!”

Lumea afacerilor este supraaglomerată de propuneri tentante. Ca regulă doar acei antreprenori ce decid rapid şi accepta propunerile revoluţionare culeg cele mai bune roade. Acel ce a mai făcut afaceri ştie, că în momentul deciziei apare sentimentul îndoielii.  Atunci când alegem un antreprenor nou de colaborare, mulți ne întrebăm: „Se merită?”, „Pot să am încredere în acest partener /  client important?” , „Ce dacă are probleme cu autoritățile fiscale, banca, alţi parteneri?”, etc., etc.

În această situație există doar două evoluţii al evenimentelor: sau vă bazaţi pe timiditatea umană și daţi la o parte toate îndoielile şi riscaţi;  sau priviţi la acestea cu atenție și începeţi colectarea unor informaţii veridice, care vă va oferi posibilitatea de a scăpa de surprize neplăcute în viitor.

Cultura stabilirii relațiilor noi  de afaceri în Moldova  este în prezent în curs de dezvoltare. Aşa aspect, cum ar fi solicitarea sau colectarea documentelor reprezentative ce confirmă fezabilitatea partenerului  sau reputaţia acestuia în un anumit sector doar a început recent în ţara noastră, în timp ce în Europa este larg răspândită, fiind denumită Due Diligence. Pe de altă parte este tuturor de înţeles, că analiza partenerului înainte de începerea cooperării e ceva important şi necesar.

În timp ce în Europa, procedura a fost reglementată chiar la nivel legislativ, în Moldova lucrurile stau un pic mai complicat. Pânză densă birocratică a încetinit foarte mult implementarea acestei practici la noi. Cei drept că în ultimii cîţiva ani am fost martorii unei lupte decisive cu companiile fantome, sau aşa zisele „companii de 1 zi”.

Ce este „o firmă de o zi”? Acest calificativ l-au primit entitățile care, avînd personalitate juridică, de fapt nu au nici adresă juridică, nici fondatori, nici administratori. Regretabil, dar în țara noastră avem un teren foarte fertil pentru desfășurarea activității unor astfel de companii. De exemplu, este relativ uşor pentru a obține o adresă de afaceri pentru înregistrare falsă.  Există multe oferte pentru locaţiune sau sub-locaţiune pentru un termen de la câteva  luni pînă la un an la preţ simbolic sau oferirea unei scrisori de garanţii, procedură suficientă pentru a înregistra societatea.

Respectiv, pentru a evita eventualele consecințe negative este recomandabilă procedura Due Diligence. O astfel de verificare permite să se verifice existența partenerului și faptul că acesta funcționează în cadrul legii.

Pentru început este suficient a solicita de la partener toate documentele necesare şi verificarea acestora la faţa locului. Unul dintre cele mai importante documente în acest caz, este certificatul de înregistrare şi Extrasul din registrul întreprinderilor, eliberat de Camera de înregistrare a Republicii Moldova. Important este ca numele fondatorului sau administratorului indicat în Extras să coincidă cu persoana care reprezintă partenerul, sau cel puţin procura este semnată de acea persoană. Este natural, că în cazul prezentării procurii, forma acestea urmează să fie autentică – legalizată notarial. Printre documentele care pot fi uşor obţinute direct de la partener este şi licenţa de activitate sau alte autorizaţii confirmative, precum şi o scrisoare de fezabilitate, eliberată de banca ce deserveşte viitorul partener.

Pentru a obține dovezi suplimentare, e posibil a solicita informații suplimentare de la o sursă oficială. Ca dovadă întemeiată este Extrasul din registrul de Stat, eliberat direct de Camera de Înregisrare.  Acest Extras se poate obține ușor în baza unei taxe simbolice, precum şi în baza unei cereri tip. Altă sursă este Serviciul Fiscal de Stat, care în baza datelor din Extras uşor identifică restanţele agentului economic în raport cu bugetul de Stat.

Altă sursă ar fi sistemul judecătoresc (Curtea de Apel, Curtea Supremă de Justiţie), care dispun de registrele dosarelor de judecată actuale. În Republica Moldova ambele instanţe sunt amplasate în Chişinău şi pot fi consultate.

Nu poate fi lăsat fără atenţie şi aşa sursă importantă cum este Internetul şi Mass-media, care în ultima perioadă dublează buletinele de ştiri pe pagina web. Agenţii economici cu reputaţie cu siguranţă au apărut direct sau tangenţial în vizorul acestor surse.

Cu siguranţă, că companiile specializate în prestarea serviciului Due Diligence dispun de soluţii suplimentare pentru  a colecta rapid informaţie veridică despre viitorul partener.